Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Katolicki Uniwersytet Lubelski (KUL)

szkoła wyższa traktowana jako pry­watna (niepaństwowa)

Spis treści

[RozwińZwiń]

 

KUL założo­no w roku 1918. Po wojnie liczba wydziałów i kierunków studiów zmieniała się w zależności od polityki władz (na przykład na przełomie lat 1951/1952 zlikwidowano Wydział Prawa i Nauk Społecznych). Władze starały się wpływać na obsadę stanowisk w KUL; w roku 1952 zmuszono uniwer­sytet do wyboru rektora, ks. Józefa Iwanickiego i za jego kadencji usunię­to siedmiu profesorów.


W roku akademickim 1985/1986 KUL ogłaszał przyjęcia na pięć wy­działów: teologiczny, prawa kanonicz­nego (z sekcjami prawa kanonicznego i nauk prawnych), filozofii chrześci­jańskiej (z sekcjami filozofii teoretycz­nej i filozofii przyrody), nauk humani­stycznych (z sekcjami historii, historii sztuki, filologii polskiej, romańskiej, angielskiej, germańskiej i klasycznej) oraz nauk społecznych (z sekcjami społecz­ną, psychologii, pedagogiki i ekono­mii).


Od roku 1934 działa przy KUL To­warzystwo Naukowe KUL. KUL wydaje również kwartalnik «Zeszyty Naukowe KUL».

 

Zobacz >>> Historia Uniwersytetu w Polsce Ludowej
 

LiteraturaBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

 

1. Karpiński J., Polska, komunizm, opozycja. Słownik., Warszawa 1988.

Powiązane artykuły

Powiązane miejsca

Audio

Słowa kluczowe