Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Katalog zabytków archeologicznych z terenu Lublina

Zabytki archeologiczne pozwalają na dopowiedzenie historii pominiętej przez źródła pisane. Przedmioty codziennego użytku są nośnikami informacji o życiu dawnych mieszkańców miasta – naszych przodkach.

Przedstawione w katalogu zabytki archeologiczne, odnalezione na terenie Lublina podczas prac wykopaliskowych, nie były dotychczas prezentowane szerszej publiczności. Można je traktować jako uzupełnienie zbiorów muzealnych lubelskich placówek.

Materiały do katalogu opracował Jacek Jeremicz. W zestawieniu znajdują się zabytki udostępnione przez lubelskich archeologów. Zabytków użyczyli: firma ARCHEE – Rafał Niedźwiadek, firma CIVITAS – Stanisław Żórawski  oraz firma MAMUT – Adam Olszewski.

Projekt „Katalog zabytków archeologicznych z terenu Lublina” został sfinansowany ze środków stypendium Marszałka Województwa Lubelskiego.

Katalog zabytków otwierają znaleziska z neolitu.


Epokę początków rolnictwa na ziemiach polskich prezentują naczynia gliniane z okresu kultury pucharów lejkowatych:

 

 
i pochodzące z tego samego okresu narzędzia krzemienne: 

 


Warto również zwrócić uwagę na pierwsze przedstawienia głów zwierząt: 

 

 

 

Pochodzące z tego okresu prześliki świadczą o rozwóju tkactwa:

 

 
Przybycie Słowian na Lubelszczyznę jest dokumentowane fragmentami ceramiki:

 

 

Kolejnym okresem, który jest prezentowany jest średniowiecze, począwszy od jego najstarszego etapu.

 

Charakterystyczne formy ceramiczne:

 

 

przęśliki:

 

 

oraz monety królewskie, które są istotnymi zabytkami tego okresu.

 

 

Początki nowożytności prezentowane są w dużej mierze przez znaleziska monetarne:

 


Nie brakuje również przedmiotów wykonanych z gliny; naczyń, kafli oraz fajek:

 

 

Mapa zabytków:

 

Opracował: Jacek Jeremicz w ramach projektu stypendialnego Marszałka Województwa Lubelskiego. Podmioty udostępniające zabytki: Rafał Niedźwiadek, firma Archee Adam Olszewski, firma Mamut Stanisław Żórawski, firma Civitas.