Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Karol Wojtyła w Lublinie

Karol Wojtyła (ur. 18 maja 1920 roku w Wadowicach, zm. 2 kwietnia 2005 w Watykanie) – filozof, teolog, arcybiskup krakowski, kardynał, biskup Rzymu, zwierzchnik Kościoła katolickiego, wieloletni kierownik Katedry Etyki w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim i profesor tej uczelni.

Jan Paweł II w Lublinie - wizyta na KUL
Jan Paweł II w Lublinie - wizyta na KUL w 1987 roku, fot. Mirosław Trembecki, archiwum Autora

Spis treści

[RozwińZwiń]

Praca w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim (1954–1978)Bezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

Dnia 9 września 1954 Jerzy Kalinowski, Dziekan Wydziału Filozofii KUL, przedstawił na posiedzeniu Senatu Akademickiego wniosek Rady Wydziału o zatrudnienie ks. dra hab. Karola Wojtyły do prowadzenia zajęć z zakresu etyki w roku akademickim 1954/1955. Od października 1954 roku Wojtyła rozpoczął pracę w KUL: wykład z historii doktryn etycznych oraz proseminarium. W roku 1955 został członkiem Towarzystwa Naukowego KUL. 16 września 1956 Senat Akademicki mianuje Karola Wojtyłę zastępcą profesora przy Katedrze Etyki. W grudniu tego roku skierowano wniosek do Centralnej Komisji Kwalifikacyjnej dla Pracowników Nauki o nadanie Karolowi Wojtyle tytułu docenta. Tytuł ten otrzymuje 15 listopada 1957 roku. Od roku 1958, w związku z otrzymaniem sakry biskupiej, Karol Wojtyła zawiesza na dwa lata prowadzenie zajęć w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. W roku akademickim 1960/61 biskup Wojtyła zatrudniony jest na pół etatu.

W praktyce jego obecność w KUL polega na kilku przyjazdach w ciągu roku, w czasie których prowadzi kilkugodzinne wykłady oraz seminaria. Ponadto kilka razy w roku zapraszał uczestników wykładów i seminariów naukowych do Krakowa. W takiej formie zajęcia prowadzone przez biskupa Wojtyłę w KUL odbywały się również w latach kolejnych. W dniach 8-11 marca 1961 roku Karol Wojtyła prowadzi rekolekcje dla młodzieży akademickiej w Lublinie.

Wojtyła współpracował z KUL (wykłady kursoryczne i okolicznościowe, recenzje prac doktorskich i habilitacyjnych) do czasu wyboru na biskupa Rzymu i zwierzchnika Kościoła katolickiego (16 październik 1978).

Przyznanie doktoratu honoris causa KUL (17 czerwca 1983 roku)Bezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

Uroczystość odbyła się w rezydencji Prymasa Polski w Warszawie.

Z przemówienia Jana Pawła II:

Magnificencjo, Czcigodny Ojcze Rektorze, Drodzy Państwo!

Dziękuję za Wasze odwiedziny w Warszawie, skoro nie mogło dojść do moich odwiedzin w Lublinie. Pragnę jeszcze raz zapewnić, że bardzo pragnąłem – i nadal pragnę – znaleźć się w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, który przez szereg lat był moim warsztatem pracy. Pracy na Waszym Uniwersytecie wiele zawdzięczam i wysoko sobie ją cenię. Wydział Filozoficzny nie chciał zrezygnować z mojej pracy nawet wówczas, gdy jako arcybiskup krakowski, mogłem ją wypełniać tylko fragmentarycznie, żeby użyć łagodnego wyrażenia. Prawdą jest jednak, że aż do roku 1978 – dokładnie do 16 października – utrzymywałem kontakty naukowe z Uniwersytetem, a przede wszystkim – dzięki wspaniałym współpracownikom, którzy mnie wyręczali na miejscu – mogłem „zdalnie” kierować Katedrą Etyki. Jeżeli pomimo kilkakrotnej prośby o zwolnienie Dziekanat i Rektorat stale decydował się podtrzymywać ten układ, znajdowałem w tym pewnego rodzaju „rozgrzeszenie".

Jan Paweł II z wizytą w Lublinie (9 czerwca 1987 roku)Bezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

Pobyt rozpoczął się od wizyty na Majdanku. Helikopter z Janem Pawłem II wylądował na terenie obozu koncentracyjnego. Papież modlił się w Mauzoleum. Następnie odwiedził lubelską katedrę. Spotkał się w KUL ze środowiskiem akademickim, oraz ze studentami.

Po południu odprawił Mszę na terenie parafii Świętej Rodziny w dzielnicy Czuby, znajdującej się przy nazwanej później jego imieniem ulicy Jana Pawła II. Papież udzieli święceń kapłańskich 50 diakonom. W liturgii tej wzięło udział około 1,5 miliona osób.

 

LiteraturaBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

  • Lubelski Szlak Papieski, tekst: Grażyna Fiok, Lublin 2006.
  • Obecność. Karol Wojtyła w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, red. M. Filipiak, A. Szostek, Lublin 1989.
  • Ze sztambucha do sztambucha. Ale Jego duch jest z nami. Album poświęcony Janowi Pawłowi II, [koncepcja albumu i oprac. graf. Agnieszka Smreczyńska-Gąbka] Lublin 2006.

 

Powiązane artykuły

Zdjęcia

Wideo

Audio

Historie mówione

Inne materiały

Słowa kluczowe