Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Karol Wojtyła (1920–2005)

Pragnę opisać Kościół –
Mój Kościół, który rodzi się wraz ze mną,
lecz ze mną nie umiera
[...]
Kościół: dno bytu mego i szczyt. [...]
Pragnę opisać Kościół –
mój Kościoł, który związał się z moją ziemią
[...]

(z utworu Św. Stanisław)

Urodzony 18 maja 1920 roku w Wadowicach; poeta, dramaturg, kapłan, filozof, teolog. Od 1938 roku studiował polonistykę na Uniwersytecie Jagiellońskim. W 1978 roku wybrany papieżem, przybrał imiona Jan Paweł II

 

Wizyta Jana Pawła II w Lublinie
Wizyta Ojca Świętego Jana Pawła II w Lublinie, czerwiec 1987 roku.

Nie wyście Mnie wybrali, ale Ja was wybrałem (J 15,16)

W 1942 roku wstąpił do konspiracyjnego Arcybiskupiego Seminarium Duchownego w Krakowie. W czasie okupacji był robotnikiem kamieniołomów w Zakrzówku k. Krakowa i w zakładach chemicznych Solvay, a także działał w podziemiu kulturalnym. Był aktorem konspiracyjnego Teatru Rapsodycznego.

W 1946 roku otrzymał święcenia kapłańskie i wyjechał na dalsze studia do Rzymu. Po powrocie do Polski został wikariuszem w Niegowici k. Wieliczki, następnie duszpasterzem akademickim w Krakowie, gdzie zasłynął z niekonwencjonalnego stylu pracy z młodzieżą, m.in. wycieczek górskich i spływów kajakowych z młodzieżą.  

Eminencjo ja jestem za młody, mam dopiero 38 lat.
– To jest taka słabość, z której się szybko leczymy. Proszę się nie sprzeciwiać woli Ojca Świętego.

W 1958 roku został mianowany biskupem pomocniczym, a w 1963 roku arcybiskupem metropolitą krakowskim. W 1967 roku otrzymał godność kardynalską. Uczestniczył w pracach II Soboru Watykańskiego. Był kierownikiem Katedry Etyki Społecznej w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. 16 października 1978 roku został wybrany papieżem i przybrał imiona Jan Paweł II. Jest twórcą wielu prac teologicznych, filozoficznych, a także sztuk scenicznych; jako papież – autorem licznych encyklik.

narodzi się z miecza, z mego miecza, który przetnie
w połowie Twe słowa,
[...]
Ukryte tchnienie ducha w jedno wszelako zespoli [...]
pójdziecie w przyszłości razem, nie rozdzieli was nic!

(z utworu św. Stanisław)

Podczas pierwszej pielgrzymki do Ojczyzny wypowiedział znamienne słowa: Niech zstąpi Duch Twój! I odnowi oblicze ziemi. Tej ziemi!, które stały się zaczynem przemian społecznych i systemowych w Polsce. Dzieło tworzenia nowej ojczyzny rozpoczęło się od fali strajków, gdzie domagano się przede wszystkim poszanowania godności osoby ludzkiej (21 postulatów). W tym czasie powstał NSZZ „Solidarność” skupiający 10 milionów Polaków walczących o wolność Ojczyzny.

W 1981 roku w Rzymie Mehmet Ali Agca dokonał zamachu na życie Jana Pawła II, ciężko go raniąc.

Podczas swojego pontyfikatu papież niestrudzenie pielgrzymował, głosząc Ewangelię i goszcząc w blisko 129 krajach świata. Osiem razy odwiedził Polskę. Podczas pielgrzymki w 1987 roku odwiedził Lublin.

W swoich wystąpieniach gorliwie bronił praw człowieka.

słowo moje zaboli ciebie i nawróci,
pójdziesz do bram katedry jak pokutnik,
przyjdziesz postem wycieńczony, prześwietlony
wewnętrznym głosem...
I dołączysz się do Stołu Pańskiego jak marnotrawny syn
[...]
Na glebę naszej wolności upada miecz.
Na glebę naszej wolności upada krew.
Który ciężar przeważy?
Kończy się pierwszy wiek.
Zaczyna się drugi wiek.
Bierzmy w swoje ręce ZARYS nieuchronnego czasu.

(z utworu św. Stanisław)

Zmarł 2 kwietnia 2005 w Rzymie. Jan Paweł II został beatyfikowany 1 maja 2011 roku, po czym 27 kwietnia 2014 roku kanonizowany.

 

Powiązane artykuły

Zdjęcia

Wideo

Historie mówione

Inne materiały

Słowa kluczowe