Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Ośrodek chroni i udostępnia dla zwiedzających obiekty dziedzictwa kulturowego na wystawach w Bramie Grodzkiej, Lubelskiej Trasie Podziemnej, Piwnicy pod Fortuną, Teatrze Imaginarium oraz Domu Słów.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Ośrodek chroni i udostępnia dla zwiedzających obiekty dziedzictwa kulturowego na wystawach w Bramie Grodzkiej, Lubelskiej Trasie Podziemnej, Piwnicy pod Fortuną, Teatrze Imaginarium oraz Domu Słów.

Kapliczki lubelskie

Kapliczki znajdujące się w Lublinie to głównie murowane, otynkowane budowle w typie wieżowym lub wnękowym.

Kapliczka przy ulicy Chodźki w Lublinie
Kapliczka przy ulicy Chodźki w Lublinie (Autor: Zętar, Joanna (1975- ))

Większość z nich została wybudowana na początku XX wieku. Znacznie wcześniej powstały: kapliczka przy ulicy Peowiaków i „Boża Męka” przy Alejach Racławickich. Oprócz kapliczki z ulicy Peowiaków w niszach lub wnękach nie zachowały się oryginalne figury. Obecnie są one najczęściej zastępowane gipsowymi figurami przedstawiającymi Matkę Bożą Niepokalanie Poczętą.

W ewidencji zabytków, przewodnikach i informatorach brakuje bliższych informacji na temat okoliczności, czasu powstania i nazwisk fundatorów. Wiemy na pewno, że kapliczki stanowiły nieodłączny element krajobrazu, niejednokrotnie były inspiracją artystów. Jedna z nich pojawia się w wierszach i na fotografii Józefa Czechowicza, inna (może ta sama?) została uwieczniona na fotografii wykonanej przez Edwarda Hartwiga.

Mapa Lublina z naniesionymi miejscami, w których znajdują się kapliczki wskazuje, że te przykłady małej architektury są zlokalizowane głównie przy drogach wylotowych z miasta, ściślej przy dawnych traktach komunikacyjnych, jednak ze względu na zmiany w granicach administracyjnych znajdują się one dziś niemal w centrum.

Nie wiemy jak wiele kapliczek zniknęło z terenu miasta, ponieważ do czasu II wojny światowej nie była prowadzona stosowna ewidencja.

Powiązane artykuły

Zdjęcia

Słowa kluczowe