Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Kapliczka przy zbiegu ulic Kalinowszczyzna i Dembowskiego w Lublinie

Kapliczka jest usytuowana przy zbiegu ulic Kalinowszczyzna i Dembowskiego, w pobliżu kościoła pw. Matki Bożej Wspomożenia Wiernych. Powstała po 1852 roku.

 

Jest to budowla murowana, otynkowana, w typie wieżowym, trójkondygnacyjna, ustawiona na cokole, przekryta spadzistym daszkiem z krzyżem umieszczonym na kuli. Na pierwszej kondygnacji znajduje się płyta z inskrypcją:

ŚWIĘTY FLORIANIE
MÓDL SIĘ ZA NAMI.
PARAFIANIE
I
STRAŻACY
8.06.2002.


W karcie zabytku znajdującej się w zasobach Państwowej Służby Ochrony Zabytków znajduje się informacja, że wcześniej inskrypcja znajdująca się na płycie była inna i brzmiała:

ŚWIĘTY FLORIANIE OD OGNIA PATRONIE
KTÓRYŚ CUDEM SŁYNĄŁ W KAŻDEJ ŚWIATA STRONIE
PRZEBŁAGAJ BOGA, O TO CIĘ PROSIMY
NIECH NAGŁĄ ŚMIERCIĄ NIGDY NIE GINIEMY
DNIA 1 PAŹDZIERNIKA 1852 R.


W niszy drugiej kondygnacji umieszczona jest płaskorzeźba z przedstawieniem Świętego Floriana, w trzeciej kondygnacji współczesna, gipsowa figura Matki Bożej.
Kapliczka została odnowiona w 2002 roku z inicjatywy parafian i Państwowej Straży Pożarnej, która ufundowała replikę płaskorzeźby z wizerunkiem Świętego Floriana skradzionej w latach 90. XX wieku. Płaskorzeźbę wykonał Czesław Szczęch z Woli Uhruskiej.

Powiązane artykuły

Zdjęcia

Słowa kluczowe