Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Kapliczka przy ulicy Raszyńskiej w Lublinie

Kapliczka powstała w 1948 roku. Jest murowana, otynkowana, w typie domkowym, założona na planie prostokąta, kryta dwuspadowym dachem zwieńczonym ażurowym krzyżem. W ścianie frontowej znajdują się drzwi w pólkolistym, przeszklonym obramieniu.

 

Ponad drzwiami jest umieszczona plakieta z gwiazdą uzupełnioną napisem: Signum Dei i zwieńczona koroną.
Wewnątrz, po lewej stronie, znajduje się marmurowa tablica z inskrypcją:

KAPLICA
UFUNDOWANA PRZEZ
Z.Z. TARNOWSKICH
1948

ODRESTAUROWANA STARANIEM
BR. A. G. SARNY LASALIANINA
POŚWIĘCONA PRZEZ
KS. PROB. M. HOROCHA
MATCE BOŻEJ GWIEZDNEJ
PATRONCE ZAKONU
BRACI SZKOLNYCH LASALIANÓW
W ROKU ŚWIĘTYM
1974–1975.

Obok tablicy znajduje się portret jednego z braci szkolnych.
Wewnątrz znajduje się ołtarz z ustawionym na nim współczesnym obrazkiem przedstawiającym Chrystusa.