Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Kapliczka przy ulicy Peowiaków w Lublinie

Osiemnastowieczna kapliczka przy ulicy Peowiaków pierwotnie wchodziła w skład zabudowań klasztoru wizytek. Wewnątrz niej znajduje się figura Chrystusa Frasobliwego, której autorem jest prawdopodobnie Paweł Antoni Fontana.

Kapliczka przy ulicy Peowiaków w Lublinie
Kapliczka przy ulicy Peowiaków w Lublinie (Autor: Zętar, Joanna)

Kapliczka została wybudowana w 1767 roku w stylu barokowym. Pierwotnie wchodziła w skład zespołu klasztornego sióstr wizytek (dzisiejsze zabudowania Centrum Kultury), gdzie była umieszczona na osi wejścia do kościoła.

Jest to kapliczka murowana, otynkowana, w typie arkadowym, w formie czterech ustawionych na cokole filarów tworzących rodzaj baldachimu. Całość zwieńczona jest ściętym ostrosłupem, uzupełnionym daszkiem z żeliwnym, ażurowym krzyżem. Dekoracja zewnętrzna, nosząca cechy baroku, to głównie gładkie pilastry o stylizowanych jońskich kapitelach. W zwieńczeniu znajdują się spływy w kształcie esownic uzupełnione wazami i profilowanym gzymsem. Wewnątrz znajduje się barokowa rzeźba Chrystusa Frasobliwego.

Przypuszcza się, że autorem figury jest Paweł Antoni Fontana.

Powiązane artykuły

Zdjęcia

Słowa kluczowe