Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Kapliczka przy ulicy Jagiellońskiej w Lublinie

Kapliczka powstała na początku XX wieku. Jest murowana, otynkowana, w typie wnękowym, umieszczona na czterostopniowym cokole, zadaszona blaszanym, trójkątnym daszkiem zwieńczonym krzyżem z kogutem. Wewnątrz do niedawna znajdowała się figurka Matki Bożej Niepokalanie Poczętej, obecnie zastąpiona współczesnym obrazem z wizerunkiem Chrystusa.

W dolnej części kapliczki znajduje się wnęka na tablicę inskrypcyjną. W karcie inwentaryzacyjnej w zasobach Państwowej Służby Ochrony Zabytków znajduje się następująca informacja: „według przekazu ustnego znajdująca się w dolnej części inskrypcja została w czasie wojny rozbita przez Niemców”.