Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Kapliczka przy ulicy Chodźki w Lublinie

Kapliczka przy ulicy Chodźki pochodzi z początków XX wielu, została ufundowana przez Leona Chrzanowskiego.

 

 

Kapliczka powstała w 1905 roku z fundacji Leona Chrzanowskiego. Jest murowana, otynkowana, w typie wnękowym, dwudzielna, kryta czterospadowym dachem, zwieńczonym metalowym krzyżem. W niszy zamkniętej metalową kratą jest umieszczona współczesna, gipsowa figurka Matki Bożej Niepokalanie Poczętej.

Na cokole znajduje się inskrypcja:

ŚWIĘTY MIKOŁAJ
1905.

Z tyłu kapliczki wyryty jest napis:

FONDACYI LEONA CHRZANOWSKIEGO.

 

Powiązane artykuły

Zdjęcia

Słowa kluczowe