Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Kapliczka przy skrzyżowaniu ulic Nadbystrzyckiej i Plażowej w Lublinie

Kapliczka powstała w 1908 roku. Jest murowana, otynkowana, w typie wnękowym, dwudzielna, ustawiona na dwustopniowym cokole, nakryta czterospadowym dachem uzupełnionym ażurowym krzyżem.

W dolnej części znajduje się tablica z inskrypcją:

JEZU RATUJ NAS

Poniżej wnęka z tablicą z inskrypcją:

O MARYJO MATKO BOGA
SYNA SWEGO PROŚ ZA NAMI
BODAJ MIŁOŚĆ JEDNOŚĆ ZGODA
ŻYŁA MIĘDZY POLAKAMI
LISTOPAD 1908 ROKU

 

W górnej części znajduje się przeszklona wnęka z gipsową figurą Matki Bożej Niepokalanie Poczętej.
Kapliczka jest otoczona metalowym ogrodzeniem i ogródkiem kwiatowym.
 

Powiązane artykuły

Zdjęcia

Słowa kluczowe