Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Kapliczka przy skrzyżowaniu ulic Kunickiego, Abramowickiej i Głuskiej w Lublinie

Kapliczka powstała na początku XX wieku. Jest murowana, otynkowana, w typie domkowym, założona na planie prostokąta, nakryta dwuspadowym dachem, z trójkątnym szczytem, przewyższającym połacie dachowe. Od frontu kapliczka jest otwarta wejściem zakończonym trójkątnie z metalowymi, przeszklonymi drzwiami. W elewacjach bocznych znajdują się trójkątnie zakończone otwory okienne z szybami w metalowych ramach. Wewnątrz umieszczone są figury: św. Antoniego Padewskiego, Matki Bożej z Dzieciątkiem i Chrystusa.

Powiązane artykuły

Zdjęcia

Inne materiały

Słowa kluczowe