Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Kapliczka przy Drodze Męczenników Majdanka w Lublinie

Kapliczka powstała w 1909 roku z fundacji Leona Ćwikły. Jest murowana, otynkowana, w typie wnękowym, ustawiona na cokole, dwudzielna, przekryta czterospadowym dachem z krzyżem.

W dolnej części znajduje się tablica z inskrypcją:

JEZU NAZAREŃSKI
KRÓLU ŻYDOWSKI
ZMIŁUJ SIĘ NAD NAMI
FUNDOWAŁ ĆWIKŁA R. 1909.

 

W górnej części znajduje się nisza zamknięta metalową kratą z umieszczonym wewnątrz destruktem figury Matki Bożej.

Powiązane artykuły

Zdjęcia

Słowa kluczowe