Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Kalendarium wydarzeń muzycznych w Lublinie

Spis treści

[RozwińZwiń]

XVI wiekBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

 • XVI w. - Przy kościele św. Michała w Lublinie działalność prowadzi konfraternia muzyków.
 • 1 poł. XVI w. - Powstaje Tabulatura Jana z Lublina (Jana Lubelczyka) - cenny dokument kultury muzycznej I połowy XVI wieku. Składa się na nią ponad 300 utworów muzycznych: zbiór pieśni i tańców w instrumentacji organowej, kościelnych i świeckich, które są różnorodnego pochodzenia: polskiego, francuskiego, włoskiego czy hiszpańskiego. Tabulaturę otwierają i zamykają teksty o charakterze teoretycznych traktatów muzycznych. Zbiór ten jednym z największych tego typu zbiorów w Europie.

XVII wiekBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

 • XVII w. - W Lublinie działalność prowadzi Bractwo Muzyków Polnych Wojskowych Korony i Wielkiego Księstwa Litewskiego.
 • poł. XVII w. - Na przedmieściu Czwartek powstaje „Stowarzyszenie, czyli Bractwo Muzyków Różnych Instrumentów Używających". Do obowiązków muzyków Stowarzyszenia należało obsługiwanie świąt kościelnych oraz „przestrzeganie przyzwoitości w domach i na zebraniach publicznych".

XVIII wiekBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

 • 1781 r. - Zatwierdzenie nowego statutu konfraterni muzycznej, co zaowocowało wznowieniem działalności członków bractwa muzyków w mieście.
 • 1781 r. - W Lublinie urodził się Stanisław Serwaczyński - koncertmistrz pierwszych skrzypiec Opery w Budapeszcie, kierownik orkiestry w teatrze Skarbka we Lwowie. Po powrocie do rodzinnego miasta w 1842 roku prowadził ożywioną działalność artystyczną jako skrzypek kameralista. Był również nauczycielem początkowej gry nauki na instrumencie Henryka Wieniawskiego.

XIX wiekBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

 • 1816 r. - Założenie Towarzystwa Przyjaciół Muzyki w Lublinie przez lubelską masonerię. W ramach tej inicjatywy co tydzień organizowane były w domu Piotra Wojciechowskiego akademie muzyczne. Z powodu kasaty wolnomularstwa w 1922 roku działalność Towarzystwa wygasła.
 • 10 lipca 1835 r. - W kamienicy przy lubelskim staromiejskim Rynku (obecnie Rynek 17) przychodzi na świat Henryk Wieniawski - genialny kompozytor i jeden z najwybitniejszych pianistów-wirtuozów drugiej połowy XIX wieku. Ojciec, Tadeusz - magister filozofii, chirurgii i medycyny, pochodzenia żydowskiego w 1828 roku przyjął chrzest. Brat matki Reginy z domu Wolff, pierwszej nauczycielki muzyki Henryka - Edward Wolff - był wybitnym pianistą i kompozytorem, profesorem Konserwatorium Paryskiego. Bracia Henryka Wieniawskiego również byli utalentowani: Tadeusz (brat przyrodni) najstarszy z braci był wziętym lekarzem w ordynacji Zamoyskich w Szczebrzeszynie, Julian - powieściopisarzem i dramaturgiem, Józef - pianistą, kompozytorem, pedagogiem i działaczem muzycznym a Aleksander śpiewakiem.
 • 1836 r. - Po ukończeniu studiów gry skrzypcowej u Ludwika Spohra do Lublina przyjeżdża na 5 lat Jan Hornziel, gdzie prowadzi działalność koncertową i pedagogiczną. W tym okresie młodemu Henrykowi Wieniawskiemu udziela nauki gry na instrumencie. Później obejmuje funkcję skrzypka Teatru Wielkiego w Warszawie.
 • 3 października 1881 r. - W domu „Pod Czarnym Orłem" na Starym Mieście w Lublinie urodził się Ludomir Michał Rogowski, kompozytor i dyrygent.
 • 4 grudnia 1898 r. - Koncert inauguracyjny działalność Towarzystwa Muzycznego w Lublinie. Od 1968 roku Towarzystwo nosi imię Henryka Wieniawskiego.

XX wiekBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

 • 1917 r. - Powstanie Szkoły Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Lublinie.
 • 1921 r. - Powstanie osiemdziesięcioosobowego chóru „Lutnia" pod dyrekcją Stanisława Koszowskiego.
 • 1928 r. - Swoją działalność rozpoczyna Towarzystwo Śpiewacze „Echo".
 • Sierpień 1944 r. - Powołanie do życia pierwszej artystycznej szkoły w Polsce - Państwowego Instytutu Muzycznego w Lublinie - przez Ministra Kultury i Sztuki PKWN - Wincentego Rzymkowskiego. Instytut miał swoje korzenie w przedwojennej tradycji społecznikowskiej działalności oświatowej i kulturalnej, która rozwijana była na Lubelszczyźnie. Nazwą szkoła nawiązywała do Instytutu Muzycznego, uczelni założonej przed wojną przez Lubelskie Towarzystwo Muzyczne. Obecnie szkoła funkcjonuje jako Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. Karola Lipińskiego w Lublinie.
 • Grudzień 1944 r. - Swoją działalność rozpoczyna Filharmonia Lubelska im. H. Wieniawskiego.
 • 1971 r. - Odbyły się pierwsze zajęcia dydaktyczne studentów Wychowania Muzycznego. Dwa lata później w wyniku reorganizacji wychowanie muzyczne weszło w skład wydziału Pedagogiki i Psychologii UMCS. Powstał wówczas Zakład Wychowania Muzycznego. W 1976 roku w strukturze Wydziału Pedagogiki i Psychologii zostaje powołany wewnątrzwydziałowy Instytut Wychowania Artystycznego.
 • Wiosna 1988 r. - Powstaje Orkiestra św. Mikołaja, jeden z ważniejszych polskich zespołów folkowych.
 • 1991 r. - Z inicjatywy uczonych i twórców Lublina powstaje Fundacja „Muzyka Kresów", której głównym celem jest prezentacja i badanie kultur tradycyjnych. Szczególną uwagę zwraca się na muzykę tradycyjnej Europy Środkowo-Wschodniej. Od 1999 roku Fundacja organizuje co roku międzynarodowe festiwale „Najstarsze Pieśni Europy" i międzynarodowe letnie szkoły muzyki tradycyjnej.
 • 1997 r. - Przekształcenie Instytutu Wychowania Artystycznego w Wydział Artystyczny UMCS.
 • 1998 r. - Powołana zostaje Międzynarodowa Szkoła Muzyki Tradycyjnej przy Fundacji „Muzyka Kresów".