Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Kalendarium – Radio i TV w Lublinie

XI.1918 - Wojsko Polskie przejmuje w Lublinie z rąk Austriaków polową stację radiotelegraficzną. Po zainstalowaniu w gmachu b. Rządu Gubernialnego, służy łączności wojskowej. W 1919 zdemontowana i wywieziona.

9.IV.1927 - „Wielki plan rozbudowy sieci radiofonicznej w Polsce” opublikowany w „Tygodniku Ilustrowanym”, wymienia Lublin jako siedzibę jednej z 12 stacji radiowych, które powstaną „według wszelkiego prawdopodobieństwa jeszcze w roku bieżącym”.

1936 - 1939 - Władze Lublina, przy poparciu społeczeństwa, czynią daremne starania o budowę w Lublinie rozgłośni PR.

13.II.1943 - W obozie koncentracyjnym na Majdanku nadaje swoją pierwszą audycję „Radio Majdanek”. Rozgłośnię bez anteny, mikrofonów i głośników tworzą więźniarki polityczne.

10.VIII.1944 - W Lublinie rozpoczyna swoją działalność „odrodzone Polskie Radio”. Nadaje na fali średniej 224 m poprzez wagonową radiostację „Pszczółka” i sieć radiowęzłów. Staje się trzecią - po wojskowej „Błyskawicy” i cywilnym Polskim Radiu w powstańczej Warszawie - rozgłośnią działającą w kraju.

15.VIII.1944 - Armia Czerwona rozkazuje ludności polskiej na terenach wyzwolonych spod okupacji hitlerowskiej zdawać „do depozytu” wszelki sprzęt radiowy - w tym odbiorniki. N. Bułganin, przedstawiciel rządu ZSRR przy PKWN żąda represji wobec „sprawców ukrywania radioaparatów”.

16.X.1944 - trybunał wojenny w Piaskach k. Lublina skazuje na karę śmierci przez rozstrzelanie Józefa Barana z Kozic Górnych „za złośliwe ukrywanie radioodbiorników i broni”.

22.XI.1944 - Dekret PKWN o utworzeniu Przedsiębiorstwa Państwowego „Polskie Radio”

31.XII.1944 - Radiostacja przy ul. Bema 2 w Lublinie rozpoczyna nadawanie audycji na falach krótkich w językach: polskim, angielskim, francuskim i rosyjskim. PR rejestruje na płytach decelitowych przebieg sesji KRN- pierwszy powojenny zapis dźwięku w kraju.

1.III.1945 - Przeniesienie dyrekcji PR z Lublina do Warszawy.

9.III.1945 - radiostacja wagonowa „Pszczółka” odjeżdża do Warszawy. Odtąd Warszawa przejmuje nadawanie programu ogólnopolskiego.

17.III.1945- 15.VIII.1945 - Lublin nadaje program lokalny na falach krótkich i poprzez radiowęzły.

15.VIII.1945- 30.IV.1957 - Audycje lokalne z Lublina docierają wyłącznie do posiadaczy głośników radiofonii przewodowej. Programy przygotowywane są najpierw przez szczątkową Dyrekcję Okręgową PR, później zespoły redakcyjne różnych radiowęzłów, a następnie przez Ekspozyturę PR. Lublin nie posiada własnej radiostacji (do 1957 r.)

20.IX.1952 - Ekspozytura PR w Lublinie nadaje pierwszą audycję z prowizorycznie zorganizowanego studia w willi przy ul. 22 Lipca 5.

1.V.1957 - Ekspozytura zyskuje status Rozgłośni Regionalnej - rozpoczyna pracę nadajnik średniofalowy o częstotliwości 1594 kHz o mocy 1 kW. Od 15.I.1961 roku emisję średniofalową przejmuje ośrodek nadawczy w Bożym Darze (1367 kHz, 30 kW)

28.XII.1963 - Początek nadawania programu lokalnego na falach ultrakrótkich UKF- 69,92 MHz.

21.VII.1964 - Oddanie do użytku nowej siedziby Rozgłośni PR w Lublinie przy ul. Obrońców Pokoju 2.

18.X.1973 - W programie PR Lublin pojawiają się pierwsze audycje w technice stereo.

12.X.1978 - Zakończenie równoległego nadawania programu lokalnego na falach średnich i ultrakrótkich. Początek emisji wyłącznie na UKF. Stopniowe zwiększanie zasięgu i budowa Radiowo - Telewizyjnych Centrów Nadawczych i nadajników w Tarnawatce (1984), Piaskach (1992), Łosicach (1995), Kazimierzu Dolnym (1996), Włodawie (1997).

13.XII.1981 - 24.I.1982 -  Stan wojenny - przerwa w działalności programowej PR Lublin.

1.VI.1982 - Telewizja Lublin po raz pierwszy gości na antenie II Programu Telewizji Polskiej w ramach Telewizyjnego Kuriera Warszawskiego. Program ukazuje się raz, a od 15.VII.1983 - dwa razy w tygodniu. TL zatrudnia 2 dziennikarzy.

29.IV.1983 - Pierwsza konspiracyjna audycja Radia „Solidarność” w Świdniku.

12.I.1985 - Na antenie pojawia się Telewizyjna Panorama Lubelska – pierwszy program przygotowany nowoczesną techniką zapisu magnetycznego, całkowicie zrealizowany w Lublinie i wyemitowany z lubelskiego studia.

15.X.1990 - Powołanie Ośrodka Radiowo - Telewizyjnego w Lublinie w miejsce Rozgłośni Regionalnej PR i TV.

14.XII.1992 - Pierwszy program „Radia Rytm” - 68,8 i 98 MHz

18.XII.1992 - Pierwszy program „Radia Puls” - 73,2 i 103,3 MHz

1993 - TVL nadaje cztery godziny programu dziennie i zatrudnia 22 dziennikarzy.

1.I.1994 - Powstanie firmy: „Polskie Radio - Regionalna Rozgłośnia w Lublinie „Radio Lublin S.A.”

10.I.1994 - Radio Lublin rozpoczyna nadawanie programu całodobowego

3.IV.1994 - Nadajniki RMF FM w Lublinie - 67,19 i 89,3 MHz

22.VI.1994 - Radio „Zet” w Lublinie na częstotliwości 71,04 i 107 MHz

3.IX.1994 - Pracę rozpoczyna lubelski nadajnik „Radia Maryja” - 67,85 MHz

24.XII.1994- 5.VI.1996 - Działalność „Radia Top” - 91,8 MHz

21.X.1995 - W eterze pojawia się Akademickie Radio „Centrum” - 98,2 MHz

1995- 24.IV.1998 - Budowa nowej stacji telewizyjnej z trzema studiami – 300, 60 i 30 m. Telewizja Regionalna Lublin, ul. H. Raabego 2.

XII.1995 - Oddział TVP w Lublinie dostaje nowoczesny wóz transmisyjny.

VI.1997 - Dzięki nowej antenie zamontowanej na silniejszym nadajniku, program TVL nadawany jest na kanale 39, obejmując swym zasięgiem całe województwo lubelskie i część województw sąsiednich.

2005 - Nagroda Prix Europa dla reportażystek Radia Lublin Katarzyny Michalak i Moniki Hemperek za reportaż "Chłopcy z Wygnanki"

2006 - Nagroda Prix Italia dla reportażystki Radia Lublin Katarzyny Michalak za reportaż "Niebieski płaszczyk"
 
12.I.2010 - 25-lecie powstania "Panoramy Lubelskiej"