Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Julia Hartwig – teksty o Lublinie

Lublin, rodzina, mieszkańcy miasta, a przede wszystkim jego atmosfera pojawiają się w prozatorskich utworach Julii Hartwig.

Julia Hartwig
Julia Hartwig, fot. Piotr Sztajdel

Tekst o rodzinie, Radość z Zaułka, opublikowany w wydawnictwie Zaułek Hartwigów Julia Hartwig rozpoczyna od słów:

Kim są ci Hartwigowie, którym przypisany został piękny zaułek łączący ulicę Kowalską z placem Rybnym w Lublinie? Nazwę ulicy nosi zazwyczaj jedna osoba, wybrana i uznana za godną tego wyróżnienia. A tu mowa jakby o rodzinie, spróbujmy więc o rodzinie Hartwigów coś więcej powiedzieć.

Pokrewne z bratem Edwardem Hartwigiem poglądy artystyczne, o których poetka wspomina: „Z Edwardem bardzo nas blisko wiązał stosunek do przyrody, właśnie do architektury, do piękna. Uzupełnialiśmy się. To właściwie wszystko, co go zachwycało wzrokowo, w moich wierszach to znajduje odbicie. Tutaj było jakieś takie braterstwo głębsze” – zaowocowały między innymi dwoma albumami: Lublin 1956 oraz Lublin i okolice. Wspomnienie.

Z bratem Edwardem poetka przeprowadziła też wywiad, który koncentruje się głównie na fotografii, ale dużo miejsca jest też poświęcone Lublinowi, gdzie Edward Hartwig debiutował.

Z Lublinem, lubelskimi czasami Julii Hartwig, jest też związany esej Hanka i Anna poświęcony przyjaciółce ze szkolnych lat Annie Kamieńskiej.