Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Julia Hartwig – bibliografia

Recenzje tomów poetyckich, wywiady, filmy i opracowania dotyczące twórczości Julii Hartwig.

Julia Hartwig podpisuje tomik wierszy "Powroty"
Julia Hartwig podpisuje tomik wierszy "Powroty" (Autor: Zętar, Joanna (1975- ))

Spis treści

[RozwińZwiń]

Recenzje tomów poetyckich Julii HartwigBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

Pożegnania

M. Głowiński, Liryka Julii Hartwig, „Twórczość” 1956, nr 8.

J. Odrowąż-Pieniążek, Dorobek poetycki Julii Hartwig, „Książka dla Ciebie” 1956, nr 13. 

Wolne ręce

R. Przybylski, Ostrze snu, „Twórczość” 1970, nr 1.

S. Barańczak, Tajemna wiedza snu, „Odra” 1970, nr 11.

Czuwanie

R. Matuszewski, Chwila postoju, „Polonistyka” 1979, nr 2.

W. Ligęza, Poetka milczenia, „Twórczość” 1980, nr 11.

S. Barańczak, Światło – cień i ostre kontury, „Tygodnik Powszechny” 1980, nr 47.

Wybór wierszy

I. Smolka, Tęsknota do symboliki trwałej, „Nowe Książki” 1981, nr 19.

R.K. Przybylski, Potrzeba sensu, „Twórczość” 1982, nr 5.

Obcowanie

R. Gawłowski, Ponieważ jest, „Nowe Książki” 1988, nr 4.

A. Szymańska, W podziwie i pokorze, „Przegląd Powszechny” 1988, nr 2.

M. Grześczak, Pełnia, „Twórczość” 1988, nr 4.

Czułość

A. Szymańska, „Przegląd Powszechny” 1992, nr 12.

W. Kaliszewski, „Przegląd Literacki” 1993, nr 1.

J. Kornhauser, Radość patrzenia, „Dekada Literacka” 1993, nr 2.

M. Stala, Spokojny blask, „Tygodnik Powszechny” 1993, nr 9.

A. Stankowska, „Akcent” 1993, nr 3.

S. Brzozowska, „Opole” 1993, nr 3/6.

J. Drzewucki, Patrz przed siebie, „Twórczość” 1993, nr 4.

J. Sochoń, Julia Hartwig czyli czułość, „Więź” 1993, nr 4.

S. Stanik, „Nowe Książki” 1993, nr 8.

A. Franaszek, „Na Głos” 1993, nr 11.

K. Jóźwik, „Kresy” 1993, nr 16.

R.K. Przybylski, Sprawa zachwycenia, „Odra” 1994, nr 3.

S. Szczęsny, „Ogród” 1994, nr 4.

Nim opatrzy się zieleń

E. Kozioł, Przemienianie wycia w formę, „Odra” 1995, nr 11.

I. Smolka, „Kresy” 1995, nr 4.

A. Legeżyńska, „Polonistyka” 1996, nr 1.

Zobaczone

P. Śliwiński, „Nowe Książki” 1998, nr 11.

E. Piechocka, „Kwartalnik Artystyczny” 1999, nr 4.

S. Dłuski, „Nowa Okolica Poetów” 1999, nr 4.

J. Drzewucki, Patrzeć i widzieć, „Rzeczpospolita” 1999, nr 189.

E. Czerwińska, „Tygodnik Powszechny” 1999, nr 27.

I. Smolka, Zobaczone i ofiarowane, „Więź” 1999, nr 8.

J. Drzewucki, „Magazyn Literacki” 1999, nr 8/9.

K. Lisowski, „Arkusz” 1999, nr 9.

A. Legeżyńska, „Polonistyka” 1999, nr 9.

K. Biedrzycki, „Dekada Literacka” 1999, nr 11/12.

I. Misiak, „Res Publica Nowa” 1999, nr 11/12.

L. Szaruga, Ludzkie nieludzkie słowa, „Tygiel Kultury” 2000, nr 1–3.

B. Pelczar, W kręgu egzystencjalnych pytań tomiku „Zobaczone” Julii Hartwig, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Historia Literatury” 2002, z. 1.

Zawsze od nowa. 100 wierszy

L. Szaruga, Ludzkie nieludzkie słowa, „Tygiel Kultury” 2000, nr 1–3.

Przemija postać świata

L. Szaruga, Ludzkie nieludzkie słowa, „Tygiel Kultury” 2000, nr 1–3.

Z. Kresowaty, „Akant” 2001, nr 8.

Wybór wierszy

J. Drzewucki, „Rzeczpospolita” 2000, nr 244.

K. Bieńkowska, Trwać w odświętności, „Nowe Książki” 2000, nr 11.

L. Zubińska, „Fraza” 2001, nr 3.

R. Kozik. „Gazeta Wyborcza. Kraków” 2010, nr 249. 

Zawsze powroty

J. Sobolewska, „Latarnik” 2001, nr 22.

A. Bagłajewski, „Kresy” 2001, nr 4.

A. Nasiłowska, Poezja podróż, „Więź” 2001, nr 7.

A. Zawada, Dziennik artysty z lat chłonności, „Nowe Książki” 2001, nr 7.

M. Cuber, „Śląsk” 2001, nr 12.

I. Iwasiów, Jestem przechodniem, jak inni, „Pogranicza” 2005, nr 5.

Nie ma odpowiedzi

A. Szymańska, „Kwartalnik Artystyczny” 2001, nr 4.

J. Mikołajewski, „Gazeta Wyborcza” 2001, nr 220.

A. Franaszek, Pamięć obłoków, „Gazeta Wyborcza” 2001, nr 242.

C. Miłosz, „Tygodnik Powszechny” 2001, nr 42.

A. Zawada, Xenie i elegie, „Nowe Książki” 2001, nr 11.

J. Napiórkowski, „Nowa Okolica Poetów” 2002, nr 1.

G. Borkowska, Odpowiedź Julii Hartwig, „Gazeta Wyborcza” 2002, nr 34.

R. Matuszewski, „Twórczość” 2002, nr 3.

J. Szuber, Czytając wiersze Julii Hartwig, „Więź” 2002, nr 8/9.

A. Szymańska, Nad urwiskiem nadziei, „Przegląd Powszechny” 2002, nr 9.

Głosy o tomie „Nie ma odpowiedzi", J. Jarzębski, P. Kłoczowski, J. Kott, M. Niemiec, A. Piwkowska, R. Romaniuk, L. Szaruga, J. Szuber, A. Zagajewski, „Zeszyty Literackie” 2002, nr 1.

A. Legeżyńska, „Arkusz” 2002, nr 4.

Wiersze amerykańskie

J. Szuber, Czytając wiersze Julii Hartwig, „Więź” 2002, nr 8/9.

P. Śliwiński, „Nowe Książki” 2002, nr 9.

A. Szymańska, Nad urwiskiem nadziei, „Przegląd Powszechny” 2002, nr 9.

L. Szaruga, „Kwartalnik Artystyczny” 2002, nr 3.

A. Nasiłowska, Ameryka, kraj opowieści, „Odra” 2002, nr 11.

D. Suska, „Wiersze amerykańskie” Julii Hartwig, „Gazeta Wyborcza” 2002.

A. Gleń, Mądrość szeptu, „Topos” 2004, nr 3/4.

Błyski

C. Miłosz, o „Błyskach”, „Gazeta Wyborcza” 2002, nr 54.

J. Napiórkowski, Smutek królewiąt, „Pracownia” 2003, nr 31.

D. Kulczycka, „Pro Libris” 2003, nr 1.

B. Kierc, „Kwartalnik Artystyczny” 2003, nr 1.

J. Drzewucki, „Rzeczpospolita” 2003, nr 3.

M. Baranowska, „Res Publica Nowa” 2003, nr 3.

J. Mikołajewski, „Zeszyty Literackie” 2003, nr 2.

M. Wyka, „Nowe Książki” 2003, nr 4.

B. Małczyński, Same szkice, „Topos” 2004, nr 3/4.

Dzikie brzoskwinie – antologia poetek amerykańskich

K. Masłoń, „Rzeczpospolita” 2003, nr 56.

P. Wilczek, „Nowe Książki” 2003, nr 7/8. 

Mówiąc nie tylko do siebie

L. Jedlicka, „Odra” 2003, nr 11.

P. Szewc, „Nowe Książki” 2003, nr 12.

B. Latawiec, Tajny świat pośredni, „Pogranicza” 2004, nr 1. 

Zwierzenia i błyski

M. Baranowska, „Gazeta Wyborcza” 2004, nr 121.

P. Michałowski, Dziennik myśli własnych i cudzych, „Kwartalnik Artystyczny” 2004, nr 4.

„Lampa” 2004, nr 4–5.

J. Drzewucki, Ptaki nas obserwują, „Rzeczpospolita” 2004, nr 32.

Lektor [T. Fiałkowski], Dwie książki Julii Hartwig, „Tygodnik Powszechny” 2004, nr 22. 

P. Łuszczykiewicz, Światło i nicość, „Nowe Książki” 2004, nr 9.

P. Mackiewicz, Procesja zawsze idzie środkiem, „Kresy” 2005, nr 1/2.

Pisane przy oknie

Lektor [T. Fiałkowski], Dwie książki Julii Hartwig, „Tygodnik Powszechny” 2004, nr 22.

 W. Kaliszewski, Sztuka patrzenia, „Nowe Książki” 2004, nr 8.

 T. Sobolewski, Kwestia tonu, „Więź” 2004, nr 8/9.

Bez pożegnania

J. Mikołajewski, Jak w soczewce, „Gazeta Wyborcza” 2004, nr 263.

J. Drzewucki, Dokąd się spieszy ksiądz Vivaldi?, „Rzeczpospolita” 2004, nr 261.

Lektor [T. Fiałkowski], Czułość zmartwychwstała, „Tygodnik Powszechny” 2004, nr 48.

T. Nyczek, Żegnając, „Przekrój” 2005, nr 1.

P. Matywiecki, Obecności nie można pożegnać, „Kwartalnik Artystyczny” 2005, nr 1.

B. Widera, Sandałek Julii, „Śląsk” 2005, nr 1.

A. Gleń, Najpiękniejsze co nieskończone, „Topos” 2005, nr 1/2.

J. Madejski, W hołdzie światu, „Nowe Książki” 2005, nr 3.

M. Baranowska, Ale stało się, „Więź” 2005, nr 3.

T. Dąbrowski, Śmierć jest największą poetką, „Lampa” 2005, nr 3.

P. Mackiewicz, To, co jeszcze nieskończone, „Akcent” 2005, nr 4.

M. Telicki, Odchodzić znaczy być, „Odra” 2005, nr 5.

R. Matuszewski, Julii Hartwig dowody na istnienie, „Twórczość” 2005, nr 8.

Wybrańcy losu

K.M. [Krzysztof Myszkowski], Noty o książkach, „Kwartalnik Artystyczny” 2006, nr 2.

M. Radziwon, Szczegóły do portretów spisane po latach, „Gazeta Wyborcza” 2006, nr 113.

Lektor [T. Fiałkowski], Dar spotkania, „Tygodnik Powszechny” 2006, nr 35. 

Podziękowanie za gościnę. Moja Francja

Lektor [T. Fiałkowski], Miłość dojrzała, „Tygodnik Powszechny” 2007, nr 24.

Z. Król, Już widziane, „Zeszyty Literackie” 2007, nr 4. 

To wróci

A. Franaszek, Błyski mroku i zęby tygrysa, „Gazeta Wyborcza” 2008, nr 11.

J. Drzewucki, Śmiertelna równowaga, „Rzeczpospolita” 2008, nr 28.

Z. Król, Co począć?, „Tygodnik Powszechny” (dodatek Książki) 2008, nr 8.       

L. Szaruga [w dziale: Świat poetycki (XXXVIII)], „Zeszyty Literackie” 2008, nr 1 (101).

W. Ligęza, To przychodzi tak niespodziewanie, „Kwartalnik Artystyczny” 2008, nr 1.

G.K. [Grzegorz Kalinowski], „Kwartalnik Artystyczny” 2010, nr 2.

kr, Głową z wysokości wiersza, „Gazeta Wyborcza. Łódź” 22.01.2008.

J. Drzewucki, Śmiertelna równowaga, „Rzeczpospolita” 2008, nr 28.

A. Morawiec, Parnas(izm) Julii Hartwig, „Nowe Książki” 2008, nr 3.

L. Szaruga, [dziale: Świat poetycki (XXXVIII))] „Zeszyty Literackie” 2008, nr 1 (101).

W. Ligęza, To przychodzi tak niespodziewanie, „Kwartalnik Artystyczny” 2008, nr 1.

A. Piwkowska, Gospodarstwo poezji, „Więź” 2008, nr 6.

R. Stawowy, Zaczynać na nowo, „Akcent” 2008, nr 3. 

Jasne niejasne

P. Śliwiński, „Gazeta Wyborcza” (dodatek Duży Format) 2009, nr 18.

J. Mikołajewski, Julia Hartwig pokrzepia przyjaciół, „Gazeta Wyborcza” 26.05.2008.

T. Dąbrowski, Pochwała jasności, „Polityka” 30.05.2009, nr 22 (2707).

R. Kozik, „Gazeta Wyborcza. Kraków” 2009, nr 112.

msz, Nowy tomik Julii Hartwig, „Polska. Gazeta Krakowska” 2009, nr 114.

MW, Paradoksy Hartwig, „Dziennik Polski” 2009, nr 118.

Lektor, Wiersze gotowe na los, „Tygodnik Powszechny” 2009, nr 21.

J. Mikołajewski, Julia Hartwig pokrzepia przyjaciół, „Gazeta Wyborcza” 26.05.2009.

T. Dąbrowski, Pochwała jasności, „Polityka” 2009, nr 22.

P. Kępiński, Świat nie do opisania, „Newsweek” 2009, nr 22.

J. Drzewucki, „Magazyn Literacki Książki” 2009, nr 6.

K. Dąbrowska, Pod zieloną wodą, „Kwartalnik Artystyczny” 2009, nr 2.

J. Łukasiewicz, „Być blisko na odległość”, „Kwartalnik Artystyczny” 2009, nr 2.

K. Myszkowski, Dobra miara, „Kwartalnik Artystyczny” 2009, nr 2.

A. Nasiłowska, Jednak klasycyzm, „Kwartalnik Artystyczny” 2009, nr 2.

L. Szaruga, Pytania Julii Hartwig (notatki krytyczne), „Kwartalnik Artystyczny” 2009, nr 2.

P. Szewc, Zwyczajna rzecz, „Kwartalnik Artystyczny” 2009, nr 2.

J. Szuber, Odbite w lustrze: pytania i perła, „Kwartalnik Artystyczny” 2009, nr 2.

T. Mizerkiewicz, Poezja i duch pryncypialności, „Nowe Książki” 2009, nr 8.

A. Arno, Dziennik lektur (II), „Zeszyty Literackie” 2010, nr 1 (109).

J. Drzewucki, Śmiertelna równowaga, „Twórczość” 2010, nr 2.

Powroty

K.M. [Krzysztof Myszkowski], „Kwartalnik Artystyczny” 2010, nr 1.

Trzecie błyski

J. Klejnocki, Olśnienia i refleksje, „Polityka” 2008, nr 39.

Lektor, Radość i melancholia, „Tygodnik Powszechny” 2008, nr 46.

K. Lisowski, Życie w błyskach, „Twórczość” 2009, nr 4.

B. Widera, „Śląsk” 2009, nr 4.

Opracowania dotyczące twórczości Julii HartwigBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

J. Kwiatkowski, Felieton poetycki, „Twórczość” 1973, nr 9.

Z. Mikulski, Hartwiżanka, „Kamena” 1978, nr 12.

P. Szewc, Poetyckie „błyski”, „Odra” 1984, nr 12.

Z. Bieńkowski, Azyl: poezja i niepoezja, „Tygodnik Kulturalny” 1988, nr 2.

W. Kaliszewski, Klasycyzm i Julia Hartwig, „Więź” 1988, nr 6.

M. Stala, Nicość, „Na Głos” 1993, nr 9/10.

J. Kwiatkowski, Dwie poezje Julii Hartwig, [w:] tenże: Magia poezji, Kraków 1995.

G. Halkiewicz-Sojak, Nad wierszami Julii Hartwig, „Przegląd Artystyczno-Literacki” 1995, nr 4.

A. Nasiłowska, Poezja jako sposób poznania, „Odra” 1996, nr 5.

T. Ferenc, Z. Jankowski, Julia Hartwig, „Topos” 1997, nr 4.

A. Nasiłowska, Wejść głównymi drzwiami..., „Tygodnik Powszechny” 1997, nr 28.

P. Szewc, Julia Hartwig, (biogram), „Nowe Książki” 1998, nr 11.

P. Łuszczykiewicz, Być poetą osobnym, „Nowe Książki” 1998, nr 11.

L. Skompska, (cykl „Od róż do liter”), „Tygiel Kultury” 1999, nr 7–9.

A. Szymańska, Niewidzialni mieszkańcy świata, „Kwartalnik Artystyczny” 2000, nr 4.

B. Pelczar, W kręgu egzystencjalnych pytań tomiku „Zobaczone" Julii Hartwig, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Historia Literatury” 2002, z. 1.

T. Żukrowski, Nie trać obrazu: amerykańska miłość Julii Hartwig, „Gazeta Malarzy i Poetów” 2002, nr 3.

Z. Abramowicz, Echa literatury chrześcijańskiej w „Błyskach” Julii Hartwig, [w:] tenże: Chrześcijańskie dziedzictwo duchowe narodów słowiańskich, Uniwersytet w Białymstoku, 2003.

F. Prochalska, Zaufajcie Hartwig, „Śląsk” 2003, nr 2.

E. Nikadem-Malinowska, Powiedzieć więcej – rozważania o synestetyzmie w poezji Josifa Brodskiego i Julii Hartwig, „Acta Polono-Ruthenica” 2003, t. 8. 

A. Kałuża, Julia Hartwig i „Julia Hartwig”. Zapisywanie siebie. Poszukiwanie podmiotu autorskiego w poezji Julii Hartwig, „Język Artystyczny” 2003, t. 12. 

E. Dąbrowska, „Mowa pełna wahań i zapytań” – o sztuce poetyckiej Julii Hartwig, „Język Artystyczny” 2003, t. 12. 

K. Kuczkowski, Co to jest poezja? Czytając wiersz Julii Hartwig pt. O tym wszystkim, „Topos” 2004, nr 3–4.

M. Cisło, J. Górzański, A. Janko, J. Jarzębski, R. Kapuściński, M.B. Kielar, W. Ligęza, R. Lis, P. Matywiecki, A. Michnik, J. Mikołajewski, C. Miłosz, J. Napiórkowski, I. Smolka, T. Żukowski, Błyski o Julii Hartwig, „Topos” 2004, nr 3–4.

G. Kociuba, Widzenia, sny, medytacje z morzem w tle (o poezji Julii Hartwig), „Topos” 2004, nr 3–4.

Z. Zarębianka, Czas przeszły – na chwilę nieutracony. O poezji Julii Hartwig, „Topos” 2004, nr 3–4.

A. Szymańska, Patrzeć aż do bólu. O szukaniu i znajdowaniu w poematach prozą Julii Hartwig, „Topos” 2004, nr 3–4.

P. Dakowicz, Zobaczeni. Julii Hartwig spotkania ze zmarłymi, „Topos” 2004, nr 3–4.

B. Małczyński, „Same szkice”. Na marginesie Błysków Julii Hartwig, „Topos” 2004, nr 3–4.

T. Chomiszczak, „...Jedynie ci którzy wrośli w poezję”. Julii Hartwig alchemia przekładu, „Topos” 2004, nr 3–4.

W. Kudyba, Bycie i dom, „Topos” 2004, nr 3–4.

L. Żuliński, Julia Hartwig w krainie sensów, „Twórczość” 2005, nr 5, (zawiera recenzje książek Pisane przy oknie i Zwierzenia i błyski).

M. Telicki, Związki twórcze Julii Hartwig z kulturą francuską, (materiały z konferencji „Słowa ponad granicami. Literackie świadectwa kontaktów kulturowych”), „Napis” 2005, ser. 11.

A. Kałuża, Ziemia niczyja. O problemie podmiotu w poezji Julii Hartwig, „Fa-Art” 2005, nr 4.

A. Nasiłowska, Wiara w zadanie, „Kwartalnik Artystyczny” 2010, nr 4.

A. Nasiłowska, Epoka Julii Hartwig, „Znak” 2011, nr 7–8.

I. Smolka, Podziękowanie i dar, „Twórczość” 2010, nr 8.

Amerykanie doceniają Julię Hartwig, „Gazeta Wyborcza” 2009, nr 213.

Julia Hartwig z Nagrodą im. Miłosza, „Notes Wydawniczy” 2009, nr 9.

M. Telicki, Poetycka antropologia Julii Hartwig, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2009.

W. Lada, Gdy przeszłość przestaje być ważna, „Życie Warszawy” 2010, nr 76.

T. Cyz, Planeta Turowicz, „Dwutygodnik.com” nr 29, [online] http://www.dwutygodnik.com/artykul/1084-planeta-turowicz.html [dostęp: 17.08.2011].

K.M. [Krzysztof Myszkowski], [Apollinaire], „Kwartalnik Artystyczny” 2010, nr 4.

B. Rokosz, „Lampa” 2008, nr 1–2.

K. Rakowska, Julia Hartwig sama na scenie, „Gazeta Wyborcza. Łódź” (Co Jest Grane) 2008, nr 15.

anp, Julia Hartwig na Polesiu, „Polska. Dziennik Łódzki” (dodatek Bywalec) 2008, nr 15.

Spotkanie z poezją, „Gazeta Wyborcza. Łódź” 2008, nr 17.

A. Pawłowska, Spojrzenie wstecz z refleksjami o sztuce, artystach i śmierci, „Polska. Dziennik Łódzki” 2008, nr 19.

To było o mnie, „Gazeta Wyborcza. Łódź” 2008, nr 21.

T. Cyz, Olśnienia (III), (cz. I – o wierszu J. Hartwig Na temat wariacji Diabellego), „Zeszyty Literackie” 2008, nr 1 (101).

I. Grudzińska-Gross, O tomie In Praise of the Unfinished, „Zeszyty Literackie” 2008, nr 2 (102).

M. Kuś, Poezje wybrane (seria dwujęzyczna WL), „Znak” 2008, nr 7–8.

Media nie uciekają od dobrej literatury, „Gazeta Wyborcza” 2008, nr 224.

Pisarstwo jest moim zadaniem, „Dziennik” (dodatek Kultura) 2008, nr 261.

J. Drzewucki, Nie piszcie wierszy byle jak, „Rzeczpospolita” 2008, nr 233.

W. Braniecki, Błyski Julii Hartwig, „Polska. Głos Wielkopolski” 2008, nr 288.

A. Kałuża, Wola odróżnienia. O modernistycznej poezji Jarosława Marka Rymkiewicza, Julii Hartwig, Witolda Wirpszy i Krystyny Miłobędzkiej, Universitas, Kraków 2008.

J. Gutorow, Wyrazy wdzięczności, (o Spóźnionym śpiewaku W.C. Williamsa), „Tygodnik Powszechny” 2009, nr 13.

WywiadyBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

J. Hartwig, W człowieku tkwi potrzeba liryzmu, rozm. K. Masłoń, „Rzeczpospolita” 2001, nr 68.

J. Hartwig, Sztuka patrzenia, rozm. K. Janowska, P. Mucharski, „Tygodnik Powszechny” 2001, nr 33.

J. Hartwig, Ukryta powaga, rozm. T. Sobolewski, „Gazeta Wyborcza” 2001, nr 190.

J. Hartwig, Jestem osobna, rozm. A. Górnicka-Boratyńska, „Gazeta Wyborcza” 2002, nr 23.

J. Hartwig, Poezją mówię wprost, rozm. J. Mikołajewski, „Gazeta Wyborcza” 2002, nr 221.

J. Hartwig, Błyski, jakich nie było, rozm. J. Mikołajewski, „Gazeta Wyborcza” 2002, nr 295.

J. Hartwig, Nie ma rady na to, rozm. K. Myszkowski, „Kwartalnik Artystyczny” 2004, nr 2.

J. Hartwig, Tam gdzie mogę ścigam morze, rozm. W. Kass, „Topos” 2004, nr 3–4.

J. Hartwig, Przyjaźń panieńska, rozm. J. Mikołajewski, „Gazeta Wyborcza” 2004, nr 218.

J. Hartwig, Powaga, piękno, żart, (o tomie Bez pożegnania) rozm. J. Mikołajewski, „Gazeta Wyborcza” 2004, nr 261, s. 28.

J. Hartwig, Największe szczęście, największy ból, rozm. J. Mikołajewski, „Gazeta Wyborcza. Wysokie Obcasy” 2005, nr 12 (310).

J. Hartwig, Mistyka rzeczywistości, rozm. G. Józefczuk, „Gazeta Wyborcza. Lublin” 12.05.2006.

J. Hartwig, Lublin piękny jak Florencja, rozm. W. Sulisz, „Dziennik Wschodni” 2006, nr 110.

J. Hartwig, Wiek mnoży wątpliwości, rozm. B. Marzec, „Rzeczpospolita” 2006.

J. Hartwig, Nie stawiam światu horoskopów, rozm. I.J. Bożek, „Przegląd Polski” 26.01.2007.

J. Hartwig, Żywa i wieczna czułość, rozm. J. Borowiec, „Tygodnik Powszechny” 2007, nr 9.   

J. Hartwig, Nie wolno upolityczniać historii, rozm. B. Marzec, „Rzeczpospolita” 2007, nr 127.

J. Hartwig, Rozkosze pisania, rozm. K. Janowska i P. Mucharski, „Gazeta Wyborcza” 2008, nr 26–27.

J. Hartwig, Ośmieliłam się otworzyć, rozm. D. Subbotko, „Gazeta Wyborcza. Duży Format” 28.05.2009.

J. Hartwig, Spadłam z nieba, „Dziennik Wschodni” 2009, nr 213.

J. Hartwig, Gdzie jest poezja w czasach kryzysu, „Dziennik” 2009, nr 254.

J. Hartwig, Miasto mojego dzieciństwa, rozm. E. Olechnowicz, „Tygodnik Powszechny” (dodatek Lublin) 2011, nr 25.

J. Hartwig, Pisarstwo jest moim zadaniem, „Dziennik” (dodatek Kultura) 2008, nr 261.

FilmyBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

Julia Hartwig, reż. A.W. Kulik (rok prod. 1994).

Porządek rzeczy, reż. D. Latour (rok prod. 1996).

Okruchy codzienności, reż. E. Rottermund (nagr. 2004, prem. TV 2005).

Artur Międzyrzecki i Julia Hartwig, reż. T. Żukowski (rok prod. 1993).