Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

„O czerwonej krwi” (1932) Józef Łobodowski

W styczniu 1932 roku ukazuje się w dwustu pięćdziesięciu egzemplarzach tom poezji Józefa Łobodowskiego O czerwonej krwi.

Józef Łobodowski
Józef Łobodowski (Autor: nieznany)

Spis treści

[RozwińZwiń]

Konfiskata tomuBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

W styczniu 1932 roku ukazuje się w dwustu pięćdziesięciu egzemplarzach tom poezji Józefa Łobodowskiego O czerwonej krwi. 

Irena Szypowska:

Tomik O czerwonej krwi składał się z utworów rewolucyjnych, wyrażających bunt przeciw obowiązującej moralności i wszystkim autorytetom1.

Jan Kryszak:

Wiersze zamieszczone w tym tomie są odbiciem ważnego momentu w biografii Łobodowskiego związanego z początkiem lat 30. Moment ten sprzyja i prowadzi do pewnych przemian w jego poetyce, w jego myśleniu o poezji , w jego wyobraźni poetyckiej. To okres, w którym Łobodowski zbliża się – mówiąc bardzo umownie – do lewicy literackiej, do kręgów nastawionych radykalnie, jeśli chodzi o poglądy społeczne, o poglądy polityczne2.

Wiersze Łobodowskiego zapewne nie zwróciłyby żadnej uwagi czytelników i krytyki literackiej, gdyby nie ingerencja prokuratora i decyzja Sądu Okręgowego o konfiskacie tomu O czerwonej krwi. Za konfiskatą tomu poszło relegowanie Łobodowskiego z KUL-u, gdzie był studentem.  Wydarzenia te stworzyły wokół niego atmosferę sensacji i skandalu. Wszystkie te okoliczności potrafił Łobodowski świetnie wykorzystać do autoreklamy.

LiteraturaBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

Brzezińska M., Poeta grozy i szczęścia – audycja radiowa w Radio Lublin S.A, Wieczór J. Łobodowskiego w Muzeum Czechowicza, Lublin 1981.
Szypowska I., Łobodowski. Od Atamana Łobody do Seniora Lobo, Warszawa 2001.

PrzypisyBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

  1. Wróć do odniesienia I. Szypowska, Łobodowski: Od Atamana Łobody do Seniora Lobo, Warszawa 2001, s. 25–27.
  2. Wróć do odniesienia M. Brzezińska, Poeta grozy i szczęścia – audycja radiowa w Radio Lublin S.A, Wieczór J. Łobodowskiego w Muzeum Czechowicza, Lublin 1981.