Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Józef Czechowicz w audycjach Radia Lublin

Wybrane audycje poświęcone życiu i twórczości poety Józefa Czechowicza.

Spis treści

[RozwińZwiń]

Audycje poświęcone życiu i twórczości Józefa CzechowiczaBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

M. Kuncewiczowa, Odczyt w 36. rocznicę śmierci Józefa Czechowicza, audycja M. Brzezińskiej, 45', 9.09.1975.

Medaliony, audycja M. Brzezińskiej, [magazyn literacki poświęcony pamiątkom po Józefie Czechowiczu we współczesnym Lublinie].

Nuta człowiecza, audycja M. Brzezińskiej, 36', 18.03.1978, [audycja o Józefie Czechowiczu w 75. rocznicę urodzin].

Pamięci zniknionego, audycja M. Brzezińskiej, 30', 8.09.1975 [audycja o Józefie Czechowiczu, wizyta w muzeum, recytacja wierszy].

Nuta człowiecza, audycja K. Kotowicz, M. Brzezińskiej, 11.03.1989 [audycja o życiu Józefa Czechowicza, pamiątki po nim w Lublinie].

Stare kamienie i dzieci kamienic, audycja M. Brzezińskiej, 24'06, 30.03.2003 [słuchowisko poetyckie z okazji rocznicy urodzin Józefa Czechowicza. Osoby: J. Fert, W. Mirek].

Poeta o skrzypcowej duszy, audycja M. Brzezińskiej, 28', 9.09.1989 [biografia i wiersze Józefa Czechowicza. Osoby: J. Święch, R. Kowalczyk].

Okienko literackie. O dramaturgii Józefa Czechowicza, audycja D. Bieniaszkiewicz, 2.09.1994 [osoby: J. Święch].

Czysty Józef, audycja D. Bieniaszkiewicz, S. Woronieckiego, 93' [tryptyk dokumentalny o Józefie Czechowiczu: wspomnienie Zofii Miernowskiej i innych osób, które znały poetę. Odsłonięcie pomnika Józefa

Czechowicza – krótkie wystąpienie Konrada Bielskiego. Wspomnienia osób, które znały Czechowicza].

Okienko literackie, audycja D. Bieniaszkiewicz, 31', 12.03.2000 [o listach Józefa Czechowicza opowiada Helena Głuszewska-Pańkiw, siostrzenica poety].

Okienko literackie. Czechowicz w Warszawie, audycja A. Wójciszyn, 22’34, 13.03.2005 [Ryszard Matuszewski wspomina przedwojenne spotkania z Czechowiczem podczas pobytu poety w Warszawie, wspomnienia z pracy].

Wieczór literacko-muzyczny, audycja A. Koss, 44’47, 19.03.2006 [audycja poświęcona Józefowi Czechowiczowi z okazji 103. rocznicy urodzin. Osoby: W. Dąbrowski, J. Zięba].

Wspomnienie Zofii Miernowskiej o Józefie Czechowiczu, audycja Z. Stepka, 18', 15.03.1968.

Audycje prezentujące utwory autorstwa Józefa CzechowiczaBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

Poemat o mieście Lublinie, audycja J. Weroniczaka, M. Jelińskiego, 28’10, 13.06.1966 [słuchowisko Poemat o mieście Lublinie według scenariusza Józefa Czechowicza].

[Kwadrans poetycki] Józef Czechowicz. Trzy miniatury: Herbata, Puste mieszkanie, Pieśń miłosna, reżyseria Z. Stepek, 18’, 8.09.1966 [pierwsze teksty literackie napisane dla radia przez Józefa Czechowicza. W słuchowisku występują: W. Wiszniewski, M. Polaski, B. Wronowska, B. Roztworowska, A. Chmielarczyk, W. Lisowski].

Opowieść o papierowej koronie, audycja D. Bieniaszkiewicz, 18', 21.08.1981, [fragment utworu Józefa Czechowicza, wyk. K. Wójcik].

Trzy bajki J. Czechowicza, adaptacja D. Bieniaszkiewicz, 42’, 9.09.1983, [występują: H. Pater, J. Rogalski, A. Mickis].

Stare kamienie. Wiersze Józefa Czechowicza, audycja K. Kotowicz, 32’40, lipiec 1984, [występują: H. Pater, H. Sobiehart].

Koń rydzy, audycja D. Bieniaszkiewicz, S. Woronieckiego, [słuchowisko oparte na tekstach Józefa Czechowicza z okresu wojny bolszewickiej 1920 roku: opowiadania i dziennik. Występują: P. Bajor, T. Zaliwski, K. Gordon, S. Konrad, J. Mika, J. Wituch].

Poemat o mieście Lublinie, 43’, 1.10.1997, [oratorium].

Audycje, w których pojawia się postać Józefa CzechowiczaBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

Lubelski poradnik łazika, audycja J. Weroniczaka, Z. Stepka, 20’, 4.07.1968, [J. Czechowicz, K. Grześkowiak].

Wstawki z Encyklopedii Lubelskiej, audycja Z. Stepka, 42’, [teatr lubelski, wystawa Czechowicza, K. Bielski].

Wstawki archiwalne z kronik kulturalnych, audycja Z. Stepka, 1969/70, [odsłonięcie pomnika Józefa Czechowicza].

Portret miasta, audycja J. Wszytko, 18.07.1974, [codzienne obrazki z życia Lublina. Spacer po Starym Mieście śladem Poematu o mieście Lublinie].

W kręgu Reflektora, audycja D. Bieniaszkiewicz, 38', 1982, [życie literackie Lublina w okresie międzywojennym. Osoby: J. Święch, J. Zięba, H. Gawarecki, Z. Mikulski].

Pisarz też człowiek. Z teki anegdot literackich R. Dunina, audycja M. Żurakowskiej, 90', 1.07.1999, [odcinki poświęcone autorom Tuwimowi, Gałczyńskiemu, Słonimskiemu, Żeromskiemu, Czechowiczowi].

Lublinianin Stulecia. Józef Czechowicz, audycja D. Bieniaszkiewicz, 4',10.03.2000.

Festiwal sztuki „W kręgu Bramy”. Spotkanie z Julią Hartwig, audycja A. Wójciszyn, 70', 20.06.2001. [Julia Hartwig wspomina atmosferę przedwojennego Lublina oraz spotkanie z Józefem Czechowiczem].

Wstawki archiwalne, audycja R. Piech-Kowalczyk [Ineolita – J. Czechowicz, Muzeum Czechowicza].

Audycje stworzone na bazie imprez kulturalnych Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN”Bezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

Poemat na głosy o Lublinie, audycja M. Brzezińskiej, 20'/100', 16.04.2001, [98. rocznica urodzin Józefa Czechowicza w „Ośrodku Brama Grodzka – Teatr NN”. Osoby: J. Bartmiński, M. Brzezińska, J. Fert, A. Molik, W. Panas, J. Winiarski, M. Wyszkowski].

Poemat o mieście Lublinie, audycja M. Brzezińskiej, poz. 2, 20', 15.03.2002, [99. rocznica urodzin Józefa Czechowicza w „Ośrodku Brama Grodzka – Teatr NN”].

Czechowicz w Lublinie, audycja M. Lipiec, 17’27, 15.03.2003, [reportaż z obchodów 100. rocznicy urodzin Józefa Czechowicza w „Ośrodku Brama Grodzka – Teatr NN”].

Spacer z Czechowiczem, audycja M. Lipiec, 2003, [nagrania ze Spaceru z Czechowiczem trasą Poematu o mieście Lublinie].

Magia lubelskiej nocy, audycja A. Kaczkowskiej, 34'05, 2.08.2005, [III Spacer z Czechowiczem trasą Poematu o mieście Lublinie].

Okienko literackie. Poezja chórem i dyskretny język fotografii, audycja M. Brzezińskiej, 25’, 16.07.2006, [IV III Spacer z Czechowiczem trasą Poematu o mieście Lublinie. Spacer zakończony wernisażem zdjęć przedwojennego Lublina autorstwa S. Magierskiego w galerii Michałowski].