Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Józef Czechowicz - kalendarium działań Ośrodka "Brama Grodzka - Teatr NN"

Opis inicjatyw podejmowanych przez Ośrodek "Brama Grodzka - Teatr NN" na rzecz pamięci o poecie Józefie Czechowiczu

Spis treści

[RozwińZwiń]

Józef Czechowicz w działaniach OśrodkaBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

To, że Czechowicz pojawił się na stałe w kręgu działań  Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN”, było zasługą  Władysława Panasa. Z jego inicjatywy 10 września 1999 roku w 60. rocznicę  śmierci Czechowicza, w Ośrodku została zorganizowana sesja „Czytanie Czechowicza”. Wzięli w niej udział , prezentując swoje teksty: Józef Fert (Czechowicz muzyczny), Paweł Próchniak (O "elegii uśpienia”), Andrzej Tyszczyk (Czechowicz i miasto). Na otwarcie sesji Panas wygłosił słowo wstępne Od czasu chrońcie grób Józka w Lublinie oraz przedstawił esej W krainie purpurowego mitu. Prolegomena do przyszłych studiów nad „Poematem” Józefa Czechowicza. To od tej sesji rozpoczęły się systematyczne działania Ośrodka na rzecz popularyzowania twórczości Czechowicza.


Przypomnijmy że pierwszym przedsięwzięciem „Ośrodka” nawiązującym do poezji Czechowicza było zorganizowanie w roku 1997 wykonania w przestrzeni miasta Poematu o mieście Lublinie z muzyką specjalnie napisaną do tego tekstu przez Krzesimira Dębskiego.

W roku 2001 powstała idea organizowania corocznego spotkania upamiętniającego urodziny Czechowicza (15 III 1903). Tak więc każdego roku w tym właśnie dniu  zapraszamy kilkoro lublinian do odczytania najbardziej „lubelskiego” utworu Czechowicza - „Poematu o mieście Lublinie”. Stało się również tradycją, że wszyscy uczestnicy urodzin poety opowiadają o „swoim” Lublinie.  „Czytaniu Czechowicza” towarzyszą zawsze jakieś dodatkowe działania, czy to w przestrzeni miasta czy też w samym Ośrodku.

Dodajmy, że w latach 2001 – 2004 na każdą kolejną rocznicę urodzin Czechowicza ukazywały się w lubelskim dodatku „Gazety Wyborczej”  niezwykłe eseje Władysława Panasa pisane specjalnie na tę rocznicę. Tak było aż do jego śmierci w dniu 24 stycznia 2005 roku.


Szczególnie uroczyste obchody urodzin Czechowicza zostały przygotowane w roku 2003 na 100-lecie urodzin poety. Została wtedy m. in. wydana płyta z nagraniem Poematu o mieście Lublinie czytanym przez wybitnych polskich poetów: Wisławę Szymborską, Czesława Miłosza, Bohdana Zadurę, Julię Hartwig, Ewę Lipską, Ryszarda Krynickiego, Tadeusza Różewicza i ks. Jana Twardowskiego.


Od roku 2003 w każdą  lipcową pełnię księżyca (czas akcji Poematu o mieście Lublinie) Ośrodek przygotowuje „Noc z Czechowiczem” – wędrówkę ulicami Lublina szlakiem Poematu.


Jednym z ważnych elementów działań związanych z popularyzowaniem twórczości Czechowicza są publikacje. Tak więc ukazały się:
„Poemat o mieście Lublinie” Józefa Czechowicza (2001 – 2010)
„Kołysanki” Józefa Czechowicza /2005 - pierwsze wydanie/
„Rozmowy o Józefie Czechowiczu”  w opracowaniu  Józefa Zięby (2006)
„Znak kabalistyczny. O „Poemacie” Józefa Czechowicza.”  Władysława Panasa (2006)
„Kamień” Józefa Czechowicza /reprint/ (2007)
Jednodniówka na 80 – lecie wydania „Kamienia” (2007)
„Scriptores”  - „W poszukiwaniu ukrytego miasta” t.1 (2006)
„Scriptores” – „W poszukiwaniu ukrytego miasta” t.2 (2007)
„Scriptores” – W poszukiwaniu ukrytego miasta” t.3 (2008)
„Bombardowanie Lublina 9.09.1939. Śmierć Józefa Czechowicza” (2009)
„Czytanie Czechowicza 2001 - 2010” (2010)
Przewodnik po trasie „Poematu o mieście Lublinie” (2004, 2005)
„Scriptores”  z tekstami Władysława Panasa poświęconymi twórczości Czechowicza (2009)

 

 

Tomasz Pietrasiewicz

Kalendarium działańBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

1997

20 września
Premiera oratorium Poemat o mieście Lublinie Krzesimira Dębskiego na placu Zamkowym. Soliści: Izabella Kłosińska i Mieczysław Szcześniak. Utwór został zamówiony z okazji 680. rocznicy nadania Lublinowi praw miejskich. Było to pierwsze widowisko artystyczne zorganizowane w Lublinie na tak dużą
skalę.
 
Opis projektu
Poemat o mieście Lublinie – wieczorno-nocne, plenerowe widowisko teatralno-muzyczne, najważniejsza impreza w cyklu przedsięwzięć uświetniających obchody 680. rocznicy nadania Lublinowi praw miejskich. Widowisko zbudowane zostało w oparciu o Poemat o mieście Lublinie Józefa Czechowicza oraz specjalnie na tę okazję skomponowaną do niego muzykę autorstwa Krzesimira Dębskiego. Muzyka nadaje widowisku formę oratorium.
 
Wykonawcy:
soliści: Izabella Kłosińska i Mieczysław Szcześniak
zespół wokalny „In Corpore”
narrator: Cezary Karpiński
orkiestra Państwowej Filharmonii Lubelskiej
im. H. Wieniawskiego
dyrygent: Krzesimir Dębski.
 
Miejsce wydarzenia
Wzgórze Zamkowe i  prowadzące na nie schody, okolice bezpośrednio związane z treścią Poematu. Widowiskowość Oratorium podniosło wykorzystanie
różnokolorowych świateł z reflektorów, laserów i skanerów,wydobywających wyjątkową urodę Wzgórza i placu Zamkowego.
 
 
 
 
1999

9 września 
Msza św. w intencji Józefa Czechowicza. Homilię wygłosił ks.Wacław Oszajca.
 
10 września
Sesja „Czytanie Czechowicza” – referaty i dyskusje.
W konferencji udział wzięli: prof. dr hab. Józef Fert, prof. dr hab. Władysław Panas, dr Paweł Próchniak, dr Andrzej Tyszczyk, dr Józef Zięba.
 
 
2001

15 marca
I Urodziny Józefa Czechowicza (98. rocznica).
•  Odsłonięcie „jednodniowego pomnika” poety na ścianie Galerii Centrum stojącej w miejscu przedwojennej kamienicy, w której poeta się urodził.
•  Odczytanie Poematu o mieście Lublinie w Ośrodku „Brama Grodzka – Teatr NN”. Poszczególne utwory z tomu odczytali zaproszeni goście: prof. Jerzy Bartmiński, Wacław Biały (red. naczelny „Gazety Wyborczej” w Lublinie), prof. Józef Fert (poeta), prof. Zbigniew Hołda (prawnik), Waldemar Michalski (literat, redaktor „Akcentu”), prof. Władysław Panas, Piotr Gawryszczak (wiceprzewodniczący Rady Miejskiej),Marzenna Sendecka (dyrektor oddziału BGŻ S.A. w Lublinie), Celina Nikolska (dyrektor Gimnazjum nr. 19 im. J. Czechowicza), Janusz Winiarski (prezes Radia Lublin), Wojciech Szubarga
(dyrektor Galerii Centrum), Michał Zieliński (dziennikarz telewizyjny), Maria Brzezińska (dziennikarka radiowa), Andrzej Molik (dziennikarz prasowy), Marek Wyszkowski (dziennikarz telewizyjny), dr Józef Zięba (założyciel i pierwszy dyrektor Muzeum im. J. Czechowicza).
•  Koncert Orkiestry św. Mikołaja, która specjalnie na tę okazję skomponowała muzykę do kołysanek Józefa Czechowicza.
•  Udostępnienie stron internetowych poświęconych Józefowi Czechowiczowi.
 
 
 
 

17 czerwca
•  Wydanie tomiku Poemat o mieście Lublinie podczas „Misterium Druku i Papieru”.
•  „Misterium Chleba” – wydarzenie artystyczne zainspirowane wierszem Józefa Czechowicza Szeroka, kamień węgielny pod piec na palcu Zamkowym wmurował Władysław Panas.
 
 
 
 
 
2002

15 marca
II Urodziny Józefa Czechowicza (99. rocznica).
•  Odczytanie Poematu o mieście Lublinie w Ośrodku „Brama Grodzka – Teatr NN”. Poszczególne utwory z tomu odczytali zaproszeni goście: prof. Marian Harasimiuk (rektor UMCS), dr Bogusław Wróblewski (red. naczelny kwartalnika „Akcent”), dr Andrzej Niewiadomski (poeta, redaktor czasopisma „Kresy”), Iwona Kryczka (nauczycielka), radny Paweł Bryłowski (prezydent Miasta Lublin w  latach 1994-1998), redaktor Krzysztof Czerwiecki (dyrektor ds. programowych
TV Lublin), Małgorzata Bielecka-Hołda (redaktor „Gazety Wyborczej” w Lublinie), Danuta Bieniaszkiewicz (dziennikarka radiowa), Teresa Dras (dziennikarka prasowa), prof. Władysław Panas, Waldemar Sulisz (dziennikarz prasowy), ks. dr Alfred Wierzbicki (poeta, filozof ), Agnieszka Czechowicz (doktorantka KUL), Witold Chmielewski (artystaplastyk, wykładowca UMK).
•  Wydanie okolicznościowego tomiku Poemat o mieście Lublinie (99 egz.).
 
 
2003

15 marca
III Urodziny Józefa Czechowicza (100. rocznica).
•  Odczytanie Poematu o mieście Lublinie w Ośrodku „Brama Grodzka – Teatr NN”. Poszczególne utwory z tomu odczytali zaproszeni goście: Bohdan Zadura (poeta, redaktor „Twórczości”), prezydent Andrzej Pruszkowski, Bożenna Kowalik (dyrektor ZS nr 4 im. J. Korczaka), Teresa Księska-Falger (menedżer kultury, muzyk), Grażyna Ruszewska (dziennikarka radiowa), wojewoda Andrzej Kurowski, Wiesław Kaczkowski (animator kultury), Piotr Dymmel (dyrektor Archiwum Państwowego w Lublinie), Zdzisław Bieleń (z-ca dyrektora WBP im. H. Łopacińskiego), Norbert Wojciechowski (prezes wydawnictwa „Norbertinum”),
prof. Władysław Panas, ks. Mieczysław Puzewicz, Andrzej Peciak (dyrektor wydawnictwa UMCS), Grzegorz Józefczuk (dziennikarz „Gazety Wyborczej” w Lublinie).
•  Działanie artystyczne „Listy do Czechowicza” w pobliżu miejsca urodzenia poety.
•  Wydanie wspólnie z „Gazetą Wyborczą” w Lublinie i Radiem Lublin płyty Poemat o mieście Lublinie z wierszami Czechowicza. Wiersze recytowali poeci: Wisława Szymborska, Czesław Miłosz, Ryszard Krynicki, Julia Hartwig, Bohdan Zadura, Agata Tuszyńska, Ewa Lipska i ks. Jan Twardowski.
•  Wydanie okolicznościowego tomiku Poematu o mieście Lublinie (100 egz.).

13 lipca
I Spacer trasą Poematu o mieście Lublinie Józefa Czechowicza oraz wydanie okolicznościowego przewodnika Noc z 
Czechowiczem. Spacer trasą „Poematu o mieście Lublinie” (200 egz.).
 
 
2004

15 marca
IV Urodziny Józefa Czechowicza (101. rocznica).
•  Odczytanie Poematu o mieście Lublinie w Ośrodku „Brama Grodzka – Teatr NN”. Poszczególne utwory z tomu odczytali goście: Krystyna Dajbor (wydawca), Helena Pańkiw (siostrzenica i córka chrzestna Józefa Czechowicza), prof. Jerzy Święch, dr Arkadiusz Bagłajewski (red. naczelny czasopisma „Kresy”), Agata Koss (dziennikarka radiowa), prof. Jan Adamowski, Jeremi Karwowski (dyrektor TVP Lublin), Marek Słomianowski (księgarz, antykwariusz), Janusz Knap
(red. naczelny „Gazety Wyborczej” w Lublinie), Dorota Nowakowska (operator obrazu, reżyser), prof. Władysław Panas, Bartłomiej Michałowski (malarz), Anna Suszyna (dyrektor III LO im. Unii Lubelskiej), Tomasz Miernowski (filmowiec, syn przyjaciela poety).
•  Działania artystyczne „101 świec dla Czechowicza” w pobliżu miejsca urodzenia Józefa Czechowicza (ul. Kapucyńska 3).
•  Wydanie okolicznościowego tomiku Poemat o mieścieLublinie (101 egz.).
 
2 lipca
II Spacer trasą Poematu o mieście Lublinie Józefa Czechowicza oraz wydanie okolicznościowego przewodnika Noc z Czechowiczem. Spacer trasą „Poematu o mieści Lublinie” (200 egz.).
Zgodnie z informacjami wyczytanymi w Poemacie, spacer odbywa się podczas pierwszej lipcowej pełni księżyca.
 
 
2005
 
15 marca
V Urodziny Józefa Czechowicza (102. rocznica).
 
•  Odczytanie Poematu o mieście Lublinie w Ośrodku „Brama Grodzka – Teatr NN”. Poszczególne utwory z tomu odczytali zaproszeni goście: Anna Bocian (dziennikarka), Janusz Opryński (reżyser Teatru Provisorium ), Ewa Dados (dziennikarka radiowa), Leszek Mądzik (artysta, dyrektor Sceny Plastycznej KUL), Ewa Hadrian (bibliotekarka), poseł Krzysztof Michałkiewicz, dr Andrzej Tyszczyk, Tadeusz Mysłowski (artysta), o. Tomasz Dostatni, dr Paweł Próchniak, Włodzimierz Spasiewicz (dziennikarz prasowy), dr Agnieszka Rybczyńska, Paweł Czochra (student KUL). Prezentacja fragmentunagrania z odczytaniem wiersza Józefa Czechowicza przez prof. Władysława Panasa.
•  Wydanie podczas „Misterium Druku i Papieru” Poematu o mieście Lublinie poświęconego pamięci Profesora Władysława Panasa w nakładzie 102 egz. oraz Kołysanek Józefa Czechowicza w nakładzie 102 egz.
 
21 lipca
III Spacer trasą Poematu o mieście Lublinie Józefa Czechowicza oraz wydanie okolicznościowego przewodnika Noc z Czechowiczem. Spacer trasą „Poematu o mieście Lublinie” (200 egz.).
 
 
2006

12 marca
Msza św. odprawiona za duszę Stanisława Czechowicza (brata Józefa Czechowicza) w 81. rocznicę śmierci (homilia – ks. Alfred Wierzbicki, program artystyczny – młodzież Gimnazjum nr 19 im. J. Czechowicza).
 
15 marca
VI Urodziny Józefa Czechowicza (103. rocznica).
•  Odczytanie Poematu o mieście Lublinie w Ośrodku „Brama Grodzka – Teatr NN”. Poszczególne utwory z tomu zaprezentowali zaproszeni goście: Edward Balawejder (dyrektor Państwowego Muzeum na Majdanku), Elżbieta Cwalina (romanistka, właścicielka Kawiarni Artystycznej „Hades”), Joseph Dakar (przewodniczący ziomkostwa Żydów lubelskich w Izraelu), Agnieszka Dybek (dziennikarka prasowa), o. Hieronim Kaczmarek, Jan Kondrak (muzyk), Jarosław Koziara (artysta), Jan Magierski (fotograf ), Tomasz Rakowski (dyrektor TV Lublin), Grzegorz Rzepecki (menedżer kultury), Andrij Sawenec (tłumacz), Bolesław Stelmach (architekt), Jerzy Kalinowski (warszawianin). Prezentacja fragmentu nagrania z odczytaniem wiersza Józefa Czechowicza przez prof.
Władysława Panasa.
•  Wydanie okolicznościowego tomiku Poemat o mieście Lublinie (103 egz.).
 
 
8 kwietnia
Msza św. odprawiona za duszę Małgorzaty Czechowicz, matki poety, w 142. rocznicę jej urodzin.

27 kwietnia
Promocja książki Józefa Zięby Rozmowy o Józefie Czechowiczu, wydanej w tym roku przez Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN” (320 egz.).
 
11 lipca
IV Spacer trasą Poematu o mieście Lublinie Józefa Czechowicza zakończony wernisażem wystawy Wywołane z przeszłości. Fotografie dawnego Lublina w Galerii Michałowski.
 
6 września
Otwarcie Zaułka Władysława Panasa i promocja publikacji  wydanej przez Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN”: Józef Czechowicz, Poemat. Władysław Panas, Znak kabalistyczny. O „Poemacie Józefa Czechowicza. Fragmenty, Lublin 2006. (500  egz.). Publikacja wydana z okazji 67. rocznicy śmierci
poety.

9 września
•  Msza św. w intencji poety w rocznicę śmierci.
•  Działania artystyczne w przestrzeni miejskiej Lublina: uroczyste przeniesienie urny z ziemią z miejsca, w którym zginął Czechowicz,
do kolumbarium na cmentarzu przy ulicy Lipowej.
 
grudzień
Udostępnienie nowych, przebudowanych stron internetowych poświęconych poecie: Józef Czechowicz (1903–1939)
 
 
2007

styczeń
Wydanie i promocja 30 numeru „Scriptores” pt. Czechowicz – w poszukiwaniu ukrytego miasta, początek serii: tom 1. Przedwojenny Lublin (473 strony, 1000 egz.).
 
15 marca
VII Urodziny Czechowicza (104. rocznica).
•  Odczytanie Poematu o mieście Lublinie w Ośrodku „Brama Grodzka – Teatr NN”. Poszczególne utwory z tomu odczytali zaproszeni goście: Janina Biegalska (historyk), Wojciech Guz (wydawca, dyrektor wydawnictwa „Petit”), Krystyna Hudzik (bibliotekarka), Jerzy Kiełbowicz (prawnik), Ryszard Montusiewicz (wiceprezes Zarządu Radia Lublin), Piotr Pleskaczyński (szef legendarnej restauracji artystycznej „Szeroka 28”), Andrzej Polakowski (fotograf ), Włodzimierz 
Staniewski (artysta, dyrektor Ośrodka „Praktyk Teatralnych Gardzienice”), Małgorzata Sztajdel (nauczycielka), ks. Ryszard Winiarski (poeta, red. naczelny „Angelusa Bronowickiego”), prof. Elżbieta Wolicka, prezydent Włodzimierz Wysocki, Marta Deresz (siostrzenica Józefa Czechowicza), Dorota Duda (absolwentka KUL, obecnie wrocławianka).
Prezentacja fragmentu nagrania z odczytaniem wiersza Józefa Czechowicza przez prof. Władysława Panasa.
•  Wydanie okolicznościowego tomiku Poemat o mieście Lublinie (104 egz.).
 
kwiecień
Wyróżnienie w 47. konkursie „Najpiękniejszej Książki Roku 2006” dla tomu 1. poświęconego Józefowi Czechowiczowi:
„Scriptores”. Czechowicz – w poszukiwaniu utraconego miasta.
 
5 lipca
Wydanie tomu Kamień przez Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN”. Reprint pierwszego zbioru poezji Józefa Czechowicza wydrukowano z okazji 80. rocznicy debiutu poety. Odbito 500 egz. numerowanych oraz 25 na papierze mirkowskim czerpanym z podpisem autora.
 
30 lipca
V Spacer trasą Poematu o mieście Lublinie Józefa Czechowicza oraz wydanie „Jednodniówki” (200 egz.) poświęconej okolicznościom powstania Kamienia, debiutanckiego tomu poety z 1927 roku.
 
27 listopada
Sesja „Poemat o mieście Lublinie. Pasaże” z inicjatywy Pawła Próchniaka. Spotkanie zorganizowane w  ramach wspólnego projektu Instytutu Filologii Polskiej KUL i Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN”, z udziałem prof. Danuty Opackiej-Walasek, Pawła Huelle (pisarza), dr. hab. Pawła Próchniaka, dr. Jarosława Cymermana i Tomasza Pietrasiewicza (dyrektora Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN”).
 
 
2008

15 stycznia
„Stare Kamienie” – poemat na dwa głosy: wieczór poetycki. Odczytanie wierszy z tomu Stare kamienie w kamienicy Arnsztajnów,
przy ul. Złotej 2. W rocznicę wydania wspólnego tomu Franciszki Arnsztajnowej i Józefa Czechowicza (w styczniu 1934 roku) utwory odczytali: Dorota Iwanicka (studentka kulturoznawstwa) i Witold Dąbrowski (aktor, z-ca dyrektora Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN”).
 
15 marca
VIII Urodziny Józefa Czechowicza (105. rocznica).
•  Odczytanie Poematu o mieście Lublinie w Ośrodku „Brama Grodzka – Teatr NN”. Poszczególne utwory z  tomu odczytali zaproszeni goście: Hanna Abramowicz (tłumaczka), Jerzy Bojarski (bibliotekarz, redaktor „Niecodziennika Bibliotecznego”), dr Jarosław Cymerman, Dariusz Jachimowicz (menedżer kultury), Euzebiusz Maj (historyk sztuki), Natasza Ziółkowska-Kurczuk (filmowiec, dziennikarka telewizyjna).
•  Wydanie okolicznościowego tomiku Poemat o mieście Lublinie. Wydanie poświęcone zostało pamięci prof. Władysława Panasa.

26 maja – 1 czerwca
I Festiwal „Miasto Poezji”, którego patronem jest Józef Czechowicz.
•  Ufundowanie nagrody poetyckiej „Kamień”, którą otrzymał Ryszard Krynicki. (Nagroda Festiwalu „Miasto Poezji” przyznawana jest za wybitny dorobek poetycki. W swej nazwie nagroda nawiązuje do tytułu debiutanckiej książki Józefa Czechowicza, która ukazała się drukiem w 1927 roku.)
•  „Tatuowanie” przestrzeni miasta wierszami Czechowicza.
 
28 maja
„Czechowicz poetów” oraz „Czechowicz krytyków” – spotkania akademickie poświęcone poecie. W rozmowach wzięli udział polscy poeci: Jacek Gutorow, Ryszard Krynicki, Tomasz Różycki, Andrzej Sosnowski oraz krytycy: Aleksander Nawarecki, Andrzej Niewiadomski, Joanna Roszak, Piotr Śliwiński.
 
18 lipca
VI Spacer trasą Poematu o mieście Lublinie Józefa Czechowicza.
 
30 lipca
Wydanie Poematu o mieście Lublinie (200 egz.) w ramach programu „Lublin 2016. Europejska Stolica Kultury” (promocja w Warszawie).
 
9 września
Promocja dwóch kolejnych tomów „Scriptores” z serii Czechowicz – w poszukiwaniu ukrytego miasta wydanych w 2008 roku:
•  tom 2 (nr 31) pt. Mapa miejsc – biografia (269 stron, 1000 egz.)
•  tom 3 (nr 32) pt. Mapa miejsc – teksty (436 stron, 1000 egz.).
 
6 grudnia
„Wawrzyn Pawła Konrada”, nagroda ufundowana przez WBP im. H. Łopacińskiego w Lublinie dla tomu 2. „Scriptores”. Czechowicz – w poszukiwaniu ukrytego miasta.
 
 
2009
 
15 marca
IX Urodziny Józefa Czechowicza (106. rocznica) oraz wydanie okolicznościowego tomiku Poemat o mieście Lublinie.
•   Odczytanie Poematu o mieście Lublinie w Ośrodku „Brama Grodzka – Teatr NN”. Poszczególne utwory z tomu odczytali zaproszeni goście: Elżbieta Bolibok (dyrektor Gimnazjum nr 19 im. J. Czechowicza), Benon Bujnowski (wicedyrektor MDK nr 2 w Lublinie), Maria Drwal (lublinianka), o. Robert Głubisz, Piotr Tokarczuk (dyrektor MBP im. H. Łopacińskiego), Mieczysław Wojtas (instruktor teatralny). Prezentacja fragmentu nagrania z odczytaniem wiersza Józefa Czechowicza przez prof. Władysława Panasa.
•  Wydanie okolicznościowego tomiku Poemat o mieście Lublinie(106 egz.).

25-29 maja
II Festiwal „Miasto Poezji”.
•  Nagrodę „Kamień” otrzymała Julia Hartwig.
•  „Tatuowanie” przestrzeni miasta wierszami Czechowicza.
 
7 lipca
VII Spacer trasą Poematu o mieście Lublinie.
•  Druk akcydensowy, ręcznie odbity, z wierszem Józefa
Czechowicza.
 
 
 
 
 
 
Opracowanie: Aleksandra Zińczuk