Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Jerzy Rarot (ur. 1961)

Absolwent prawa UMCS. Notariusz. Aktor Grupy Chwilowej i Teatru NN.

 

Jerzy Rarot - fotografia świadka historii
Jerzy Rarot - fotografia świadka historii (Autor: Nawratowicz, Marek (1977- ))

Spis treści

[RozwińZwiń]

EdukacjaBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

Jerzy Rarot urodził się 7 sierpnia 1961 roku w Lublinie. Jest absolwentem III Liceum Ogólnokształcącego w Lublinie. Maturę zdał w 1980 roku i rozpoczął studia na Wydziale Prawa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Temat pracy magisterskiej Jerzego Rarota to Postawy wobec prawa.

AktorBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

W październiku 1980 roku Jerzy Rarot uczestniczył w warsztatach teatralnych prowadzonych przez Waldemara Sidora z teatru Scena 6. Następnie został członkiem Grupy Chwilowej.
Jerzy Rarot: „Jak się dostałem na studia, to niekoniecznie chciałem tylko studiować. Chciałem poznać życie studenckie. Wtedy w «Chatce Żaka» funkcjonowały trzy teatry, które w prasie czy w obiegowych opiniach funkcjonowały jako teatry studenckie. Postanowiłem – jak to się mówi – zapisać się do takiego teatru. Wybrałem Grupę Chwilową”1.
 
Jerzy Rarot został operatorem świateł przy spektaklu Martwa natura Grupy Chwilowej. Brał udział w wyjazdach zespołu, między innymi w 1981 roku na festiwal do Turynu.
Jerzy Rarot: „Jeździło się [też] po całym kraju z tym spektaklem. Najśmieszniejsze jest to, że ponieważ zajmowałem się obsługą sali, to jedyne, co zapamiętałem z tych wyjazdów, to wygląd sal”2.

Prezentacje Martwej natury przerwał stan wojenny. Pod koniec 1983 roku odbyła się premiera przedstawienia Cudowna historia Grupy Chwilowej, które zespół prezentował w kraju i za granicą. W połowie lat 80. zespół wznowił spektakl Martwa natura. Jerzy Rarot wziął udział w jej pokazie, między innymi na festiwalu w Palermo w 1984 roku.
Jerzy Rarot: „Jak byliśmy w Palermo na festiwalu, Bolek Wesołowski został we Włoszech. Wtedy wskoczyłem na jego [miejsce] w Martwej naturze. Zresztą Bolek Wesołowski w Cudownej historii jeszcze [wtedy] występował. Cudownej historii w Palermo nie dało się zagrać, bo sala była za mała, tak że graliśmy z powrotem Martwą naturę. Jak wracaliśmy do Polski, Bolek został w Rzymie i od tamtej pory w Martwej naturze ja już występowałem3.

Ostatnim przedstawieniem Grupy Chwilowej z udziałem Jerzego Rarota była wspomniana Cudowna historia – spektakl, który prezentował z teatrem m.in. w Norwegii, Szwecji, Anglii czy na festiwalu Fools w 1985 roku w Kopenhadze.
Po rozstaniu z Grupą Chwilową Jerzy Rarot został aktorem Teatru NN. Zagrał w spektaklach: Wędrówki niebieskie i Ziemskie pokarmy.
Jerzy Rarot: „Mieliśmy ambicje, żeby te spektakle grywać w miarę regularnie, docierać do pewnej publiczności. Zapraszać ludzi, którzy wcześniej być może nie chodzili do teatru. Zapraszać młodzież. Była koncepcja, żeby nie wypuszczać ludzi zaraz po przedstawieniu, tylko żeby przy okazji po spektaklu zaprosić ich na jakiś wernisaż, żeby mogli po przedstawieniu porozmawiać ze sobą, z nami. Żeby stworzył się pewien krąg ludzi, którzy by chętnie tu przychodzili”4.

Kariera zawodowaBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

Po rocznej przerwie po ukończeniu studiów Jerzy Rarot rozpoczął pracę jako instruktor teatralny przy teatrze Grupa Chwilowa. Przez pierwsze lata pracował w Lubelskim Domu Kultury przy ulicy Pstrowskiego 12 w Lublinie (od 1991 roku Centrum Kultury przy ulicy Peowiaków 12). Następnie pełnił tę funkcję w budynku Bramy Grodzkiej, gdzie mieściło się Lubelskie Studio Teatralne. Po rozpadzie Grupy Chwilowej, związał się nowo powstałym Teatrem NN. W roku 1993 Jerzy Rarot rozpoczął aplikację. Obecnie (2013) jest notariuszem. Prowadzi kancelarię notarialną w Krasnymstawie.

 

Opracowała Agnieszka Góra

 

 

PrzypisyBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

1 Rozmowa z Jerzym Rarotem zarejestrowana w ramach programu „Historia Mówiona” Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN”, Lublin 17.04.2009.
2 Tamże.
3 Tamże.
4 Rozmowa z Jerzym Rarotem zarejestrowana w ramach programu „Historia Mówiona” Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN”, Lublin 17.04.2009.

Zdjęcia

Wideo

Inne materiały

Słowa kluczowe