Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Jerzy Kłoczowski – kalendarium

Prof. Jerzy Kłoczowski – historyk-mediewista, historyk kultury polskiej, w tym historii chrześcijaństwa w Polsce, specjalista historii Europy Środkowo-Wschodniej.

 

Profesor Jerzy Kłoczowski
Profesor Jerzy Kłoczowski (Autor: Czajkowski, Tomasz)

Spis treści

[RozwińZwiń]

29 grudnia 1924 – urodził się w Bogdanach pod Chorzelami koło Przasnysza;

 

1941 – członek Związku Walki Zbrojnej, a następnie żołnierz Armii Krajowej – ps.„Piotruś” w pułku „Baszta” przy Komendzie Głównej Armii Krajowej. W konspiracji ukończył szkołę podchorążych;

 

1944 – uczestnik powstania warszawskiego, 24/25 września1944 ciężko ranny w ataku na „Królikarnię”, stracił prawą rękę;
– matura w Gimnazjum Adama Mickiewicza w Warszawie;
– odznaczony przez generała Tadeusza Bora-Komorowskiego Srebrnym Krzyżem Orderu Virtuti Militari i Srebrnym Krzyżem Zasługi z Mieczami, Krzyżem Walecznych;

 

1944–1945 – po upadku powstania został jeńcem w obozie w Skierniewicach;

 

1945–1948 – studia na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu;

 

1950 – uzyskanie stopnia doktora na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu u prof. Karola Górskiego;

– rozpoczęcie pracy w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim jako adiunkt;

 

1952–1962 – kierownik Katedry Historii Średniowiecznej i Nauk Pomocniczych Historii, a następnie, do emerytury, Katedry Historii Kultury Polskiej;

 

1956 – nadanie tytułu docenta;

– współzałożyciel warszawskiego Klubu Inteligencji Katolickiej;

 

1957 – kierownik Instytutu Geografii Historycznej Kościoła w Polsce;

 

1967 – nadanie tytułu profesora nadzwyczajnego;

 

1968 – przewodniczący Komisji Historii Porównawczej Kościołów PAN oraz Międzynarodowego Komitetu Nauk Historycznych CISH, przewodniczący Polskiej Komisji Commission Internationale d’Histoire Ecclesiastique Comparee (CIHEC);

 

1968–1974 – dziekan Wydziału Nauk Humanistycznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego;

 

1971 – członek Prezydium Komitetu Nauk Historycznych PAN;

 

1974 – nadanie tytułu profesora zwyczajnego;

 
1981 – wiceprzewodniczący Komisji Międzynarodowej CIHEC;
– kierował pracami Wszechnicy Regionu Środkowowschodniego „Solidarność”, w czasie stanu wojennego współpracował z tajnymi strukturami związku;

 

1984 – inicjator i przewodniczący komitetu polskiego Szkoły Historycznej Polsko-Włoskiej w Rzymie;

 

1984–1985 – członek Rady Polskiego Instytutu Kultury Chrześcijańskiej Fundacji Jana Pawła II w Rzymie;

 

19851989 – wygłoszenie na paryskiej Sorbonie (Paris IV) cyklu wykładów o Europie Środkowowschodniej;

 

1987–1989 – działanie w konspiracyjnym Społecznym Komitecie Nauki i Komitecie Obywatelskim przy Lechu Wałęsie;

 

1988 – nagroda Fundacji im. Alfreda Jurzykowskiego;

 

19891990 – przewodniczący Komitetu Obywatelskiego Lubelszczyzny;

 

19891990 – pierwszy prezes Światowego Związku Armii Krajowej w Okręgu Lubelskim;

 

19891991 – sędzia Trybunału Stanu;

 

1990 – delegat Polski w Radzie Wykonawczej UNESCO;

 

1990-1991 – senator RP, członek Komisji Spraw Zagranicznych Senatu;

 
1991 – inicjator i fundator Instytutu Armii Krajowej w Lublinie;
– inicjator powołania Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej;

 

1993 – doktorat honoris causa Uniwersytetu w Grodnie;

 

11 września 1996 – odznaczenie Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi w pracy naukowej i dydaktycznej;

 

1997 – przejście na emeryturę;

 
1998 – przewodniczący Komitetu Wspólnego UNESCO/Międzynarodowy Komitet Nauk Historycznych, członek Rady Naukowej przy Wielkim Kanclerzu KUL;
– doktorat honoris causa Akademii Kijowsko-Mohylańskiej, Wolnego Uniwersytetu w Berlinie;
– wydanie księgi jubileuszowej Christianis et cultura Europae. Historiae peritus dedykowanej profesorowi z okazji siedemdzisięciolecia urodzin, czterdziestopięciolecia pracy naukowej i dydaktycznej, czterdziestolecia założenia Instytutu Geografii Historycznej Kościoła w Polsce i pięciolecia założenia Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej;

 

1999 – doktorat honoris causa Uniwersytetu Sorbona w Paryżu;
– nagroda CLIO za najlepszą książkę historyczną dla Młodszej Europy;
– współzałożyciel Europejskiego Kolegium Polskich i Ukraińskich Uniwersytetów, które zainaugurowało swą działalność w październiku 1999;
– Nagroda Obojga Narodów przyznana przez Zgromadzenie Poselskie Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Sejmu Republiki Litewskiej za działalność na rzecz Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej;

 

2000 – koordynator Kolegium Rektorów Szkół Wyższych Lublina ds. powołania Uniwersytetu Polsko-Ukraińskiego;
– członek honorowy Polskiego Towarzystwa Historycznego;

 

2001 – nagroda Pojednania Polsko-Ukraińskiego odebrana we Lwowie w obecności Jana Pawła II;
nagroda „Rzeczypospolitej” imienia J. Giedroycia;

 

2002 – odznaczenie papieskie „Pro Ecclesia et Pontifice”;
– nagroda honorowa im. W. Felczaka i H. Wereszyckiego przyznana przez Polskie Towarzystwo Historyczne w Krakowie i Wydział Historyczny UJ;

 

2004 – członek PAU, Komitetu Redakcyjnego „Studiów z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej” oraz członek Towarzystwa Naukowego Warszawskiego;

 

11 listopada 2004 – odznaczenie Orderem Orła Białego;

 
2005 – medal za zasługi dla KUL.
 
Opracowanie: Anna Kamińska-Łuszczak 
na podstawie:
www.iesw.lublin.pl
Księgi jubileuszowej Christianitas et cultura Europae. Historiae peritus
 
Redakcja: Monika Śliwińska

 

LiteraturaBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

Gapski H., Christianitas et cultura Europae. Księga Jubileuszowa Profesora Jerzego Kłoczowskiego t. 1, Instytut Europy Środkowo-Wschodniej, Lublin 1998.

Gapski H., Christianitas et cultura Europae. Księga Jubileuszowa Profesora Jerzego Kłoczowskiego t. 2, Instytut Europy Środkowo-Wschodniej, Lublin 1998.

Kłoczowski J., Młodsza Europa, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1998.

Kłoczowski J., Unia Lubelska. Lublin miasto Unii, ideaMedia, Lublin 1999.

Powiązane artykuły

Zdjęcia

Wideo

Inne materiały

Słowa kluczowe