Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Jerzy Kłoczowski – biogram

Historyk-mediewista, historyk kultury polskiej, historyk chrześcijaństwa w Polsce, specjalista historii Europy Środkowo-Wschodniej.

Jerzy Kłoczowski
Jerzy Kłoczowski (Autor: Kubiszyn, Marta)

Spis treści

[RozwińZwiń]

Praca dydaktycznaBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

Prof. Jerzy Kłoczowski urodził się 29 grudnia 1924 roku w Bogdanach koło Przasnysza, w rodzinie ziemiańskiej. Zmarł 2 grudnia 2017 roku.

W latach 1941–1944 żołnierz Armii Krajowej, ps. „Piotruś”, uczestnik powstania warszawskiego w pułku „Baszta”, ciężko ranny w ataku na Królikarnię.

W latach 1944–1945 jeniec w obozie w Skierniewicach. Odznaczony w 1944 roku przez gen. Bora-Komorowskiego Srebrnym Krzyżem Orderu Virtuti Militari, Srebrnym Krzyżem Zasługi z Mieczami, Krzyżem Walecznych.

W latach 1945–1948 studiował na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. W 1950 roku na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika uzyskał stopień doktora nauk humanistycznych. W 1950 roku podjął pracę naukową na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim jako adiunkt. W 1956 roku został mianowany docentem. W 1967 roku uzyskał stopień profesora nadzwyczajnego, natomiast w 1974 roku profesora zwyczajnego. W latach 1952–1962 był kierownikiem Katedry Historii Średniowiecznej i Nauk Pomocniczych Historii; od 1957 roku kierował Instytutem Geografii Historycznej Kościoła w Polsce. W latach 1968–1974 piastował funkcję dziekana Wydziału Nauk Humanistycznych.

Wykładał m.in. w: Collège de France (1977), Fellow Merton College (Oxford 1980), Institute for Research in the Humanities (University of Wisconsin 1985), Paris IV-Sorbona (1985–1987), Institute for Adranced Study (Princeton 1989/1990).

Działalność naukowaBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

Prof. Kłoczowski był członkiem wielu krajowych i międzynarodowych towarzystw naukowych i stowarzyszeń oraz komitetów redakcyjnych licznych serii i periodyków naukowych.

Od 1956 roku członek-założyciel Klubu Inteligencji Katolickiej w Warszawie.

Od 1968 przewodniczący Komisji Historii Porównawczej Kościołów PAN.

Od 1971 członek Prezydium Komitetu Nauk Historycznych PAN; członek komitetów, Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Historycznego.

Od 1980 wiceprzewodniczący Commission Internationale d’Histoire Ecclesiastique Comparee. W latach 1981–1991 członek Rady Polskiego Instytutu Kultury Chrześcijańskiej w Rzymie Fundacji Jana Pawła II. Inicjator powołania (1984) w Rzymie Szkoły Historycznej Włosko-Polskiej.

Członek honorowy towarzystw naukowych: Polskiego Towarzystwa Historycznego, Polskiej Akademii Umiejętności, Międzynarodowej Komisji Porównawczej Kościołów w Komitecie Nauk Historycznych PAN, stowarzyszenia Collegium Invisible, Poznańskiego Towarzystwa Naukowego, Lubelskiego Towarzystwa Naukowego, Towarzystwa Naukowego KUL, Rady Naukowej przy Wielkim Kanclerzu KUL, Rady Naukowej Instytutu JPII, Rady Państwowego Muzeum na Majdanku.

Od 1981 roku kierował pracami Wszechnicy Regionu Środkowowschodniego „Solidarności”. Po 13 grudnia 1981 roku współpracował z tajnymi strukturami „Solidarności”. W latach osiemdziesiątych działał w konspiracyjnym Społecznym Komitecie Nauki i (1989–1990) Komitecie Obywatelskim przy Lechu Wałęsie. Senator RP 1990–1991, członek Komisji Spraw Zagranicznych Senatu. W latach 1989–1990 przewodniczący Komitetu Obywatelskiego Lubelszczyzny.

Jeden z inicjatorów utworzenia organizacji kombatanckiej Armii Krajowej, w latach 1989–1990 pierwszy prezes Światowego Związku Armii Krajowej w Okręgu Lubelskim. W 1991 roku inicjator i fundator Instytutu Armii Krajowej w Lublinie.

Przewodniczący Polskiego Komitetu ds. UNESCO, członek Rady Wykonawczej UNESCO, kilkakrotnie przewodniczył polskiej delegacji na Konferencji Generalnej UNESCO. Od 1990 delegat Polski w Radzie Wykonawczej UNESCO. Członek-założyciel Polskiej Rady Ruchu Europejskiego, przewodniczący Komitetu Wspólnego UNESCO i Międzynarodowego Komitetu Nauk Humanistycznych (CISH), członek Narodowej Rady Integracji Europejskiej.

Przewodniczący Międzynarodowej Federacji Instytutów Europy Środkowo-Wschodniej. Od 1991 roku prezes zarządu Towarzystwa Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej, od 2002 roku dyrektor Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej. W latach 2000–2004 współtwórca i przewodniczący Konwentu Europejskiego Kolegium Polskich i Ukraińskich Uniwersytetów. Wiceprzewodniczący Forum Polsko-Ukraińskiego.

Kierunki badańBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

Główne kierunki badań naukowych prof. Kłoczowskiego to: historia średniowieczna Polski i Europy, dzieje chrześcijaństwa w Polsce i Europie Środkowowschodniej, historia społeczno-religijna i historia kultury polskiej.

Prof. Kłoczowski kierował pracą zespołową nad atlasem historycznym chrześcijaństwa w Polsce, przygotowując równocześnie wydawnictwo dokumentacyjne w kilkunastu tomach pt. Żeńskie zgromadzenia zakonne w Polsce 1939–1947.

Nagrody i odznaczeniaBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

Prof. Jerzy Kłoczowski jest doktorem honoris causa Uniwersytetu w Grodnie, Akademii Kijowsko-Mohylańskiej, Wolnego Uniwersytetu w Berlinie, Uniwersytetu Sorbona w Paryżu.

Jest laureatem nagrody im. A. Jurzykowskiego, nagrody specjalnej „Przeglądu Wschodniego”, Nagrody Obojga Narodów Polski i Litwy, nagrody „Rzeczpospolitej” im. J. Giedroycia, medalu za zasługi dla KUL.

Został odznaczony Krzyżem Virtuti Militari, Krzyżem Walecznych, Srebrnym Krzyżem Zasługi z Mieczami, Orderem Orła Białego.

Główne publikacjeBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

Prof. Jerzy Kłoczowski jest autorem około tysiąca publikacji, najważniejsze z nich to: Dominikanie na Śląsku w XIII–XIV wieku (1956); Wspólnoty chrześcijańskie (1964); Kościół w Polsce (t. I–II, Kraków 1968–1970) – redakcja i współopracowanie; Chrześcijaństwo w Polsce (Lublin 1980, 1992) – redaktor, współautor; Europa słowiańska w XIV–XV w. (Warszawa 1983); Kościół katolicki na świecie i w Polsce. Szkice historyczne (1986); Zarys dziejów Kościoła katolickiego w Polsce (Kraków 1986) – współautor; Od pustelni do wspólnoty (Warszawa 1987); Dzieje chrześcijaństwa polskiego (t. I–II Paryż 1987–1991); Uniwersalizm i swoistość kultury polskiej (t. I–II, Lublin 1989–1990) – redaktor, współautor; Chrześcijaństwo i historia (1990); Europa Środkowowschodnia w historiografii krajów regionu (1993); Młodsza Europa. Europa Środkowo-Wschodnia w kręgu cywilizacji chrześcijańskiej średniowiecza (1998); Dzieje chrześcijaństwa polskiego (2000); Historia Polski od czasów najdawniejszych do końca XV wieku (2000); Wspólnoty chrześcijańskie w tworzącej się Europie (2003); Europa – chrześcijańskie korzenie (2004); Aktualność przesłania paryskiej „kultury” w dzisiejszej Europie (2007).

Prof. Jerzy Kłoczowski jest też autorem kilku rozdziałów o chrześcijaństwie w Europie Środkowowschodniej w pracach zbiorowych: Histoire du christianisme (t. I–V, Paris 1990–1993), Storia del cristianesimo in Polonia (Bologna 1980) – redaktor, współautor; Histoire religieuse de la Pologne (Paris 1987) – redaktor, współautor.

 
 
Opracowanie: Anna Kamińska-Łuszczak 
na podstawie:
www.iesw.lublin.pl
Księgi jubileuszowej Christianitas et cultura Europae. Historiae peritus
 

 

LiteraturaBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

Powiązane artykuły

Zdjęcia

Wideo

Inne materiały

Słowa kluczowe