Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Janusz Danielak

Studiował romanistykę i filozofię na KUL. Z dziennikarstwem związany od 1956 r., a z radiem od 1958. Wybitny felietonista i reportażysta radiowy. Jego reportaż Opowieść o drzewie iglastym z 1973 roku wszedł do klasyki gatunku. Był fanatycznie wierny w podejściu do przedstawiania faktów i realiów dźwiękowych. Jego radiowi koledzy wspominali: Jeśli w reportażu miała ryknąć krowa, to musiała to być krowa z zagrody tego gospodarza, z którym rozmawiał autor. Wraz z Januszem Weroniczakiem uważany jest za twórcę "Lubelskiej Szkoły Reportażu".


Wybór audycji

„Wodewil lubelski” [1961]

„Radio parodia” [1962]
Humorystyczna audycja z okazji X - lecia rozgłośni PR w Lublinie

„Zatrzymany tabor” [1965]
Cyganie osiedleni w Kraśniku Fabrycznym mówią o zmianach w swoim życiu

„Imiona śmierci” [1968]
Wojenne losy Krasnobrodu. Relacje mieszkańców z walk w 1939, akcji wysiedleńczej, ukrywania Żydów. Opowiada Władysław Przytuła.

„Mapa bohaterstwa” [1968]
Partyzant i więzień Majdanka - Eugeniusz Iskra - wspomina swoje losy

“Pseudonim ‘Ignac’ ”[1971]
Józef Zakrzewski wspomina działalność konspiracyjną: podrabianie dokumentów, produkcja zapalników do granatów, itp.

„Obrona Lublina” [1971]
Relacje z walk o Lublin w 1939 r. Opowiadają: Tadeusz Popiołek, Aleksander Starobrat, Piotr Wiśniewski

„Opowieść o drzewie iglastym” [1973]
Historia wieloletniego sporu o drzewo. Osoby: Stanisław Garal, Klemens Szpilarowicz

„Przyleciały pierwsze bociany” [1974]
Prace poszukiwawcze i odkrycie węgla na Lubelszczyźnie

„Zagubione miasteczka”
Reportaż o miasteczkach regionu, które utraciły prawa miejskie: Tarnogóra, Głusk, Kamionka, Rawa, Dokudów, Grabowiec – wywiady z mieszkańcami w poszukiwaniu śladów miejskości.

„Sonosfera czyli udręka” [1981]
Świat dźwięków dawnych i powstających wraz z rozwojem cywilizacji

„Mój Lublin” [1987]
Zygmunt Mikulski wspomina dzieciństwo i młodość w przedwojennym Lublinie

„Mój Lublin” [1987]
Henryk Gawarecki wspomina swoje życie

„Mój Lublin” [1987]
Autobiografia dyr. Muzeum Wsi Lubelskiej, rodowitego Lublinianina Mieczysława Kurzątkowiskiego