Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Jan Szczawiej

 

1906-1983

Jeszcze w okresie pobytu w Chełmie pisał wiersze, które weszły do jego pierwszej książki Miłość tworząca (1930), nieco później wydał Gałąź czeremchy (1932). “Twórczość tego poety - napisał trafnie Zdzisław Popowski - wypływa z głębokiego oddania się wsi, którą ogarnął zmysłowo i każdy jej przejaw zaniknął w regularnym pochodzie wiersza. Wiersze te mają swoją własną temperaturę, specyficzny zapach, nie więdnącą świeżość. Szczawiej uprawiał przede wszystkim lirykę pejzażową, posługując się techniką impresjonistyczną. Patronowali mu niewątpliwie Staff i Tetmajer, a także - jak większości poetów ze szkoły chełmskiej - Kazimierz Andrzej Jaworski. Poważną część dorobku Szczawieja stanowiły utwory miłosne. Jak pisał Kazimierz Czachowski, w jego “erotykach kobieta i przyroda splatają się równoczesnymi wątkami miłosnego liryzmu”.

Szczawiej przed wojną współtworzył "Kadrę" dodatek literacki do "Ziemi Lubelskiej". W czasie okupacji redagował czasopisma "Nurty" i "Przez walkę do zwycięstwa". W 1956 roku opublikował Antologię polskiej poezji podziemnej.
 


Tomiki:
Miłość tworząca (1930)
Gałąź czeramchy (1932)
Pole bitwy (1943)
Imię mam Polska (1957)
Łuny kamienne (1960)
 


opracowała: Emilia Kowalska