Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Jakub Glatsztejn – kalendarium życia i twórczości

7 sierpnia 1896Jankew Glatsztejn przychodzi na świat w Lublinie.

1909 – trzynastoletni Glatsztejn zostaje przedstawiony I.L. Perecowi i bywalcom jego salonu literackiego.

1914 – emigracja do Nowego Jorku.

1918 – podjęcie studiów prawniczych na Uniwersytecie Nowojorskim.

1919 – ślub z Nette Bush;
– publikacja pierwszych wierszy w piśmie jidysz „Poezje”.

1920 – publikacja zbiorowego tomu trzech introspektywistów (J. Glatsztejna, N.B. Minkoffa, A. Glanc-Lejelesa) In zich. A zamlung introspektiwe lider, poprzedzonego wstępem-manifestem grupy;
– ukazuje się pierwszy numer czasopisma „In Zich”.

1921 – publikacja pierwszego indywidualnego zbioru poezji zatytułowanego Jankew Glatsztejn.

1923–1924 – praca w charakterze nauczyciela literatury jidysz w szkole w Górach Catskill.

1923 – narodziny pierwszego dziecka Jakuba i Nette Glatsztejnów.

1926 – publikacja tomu poetyckiego Fraje ferzn.

1929 – publikacja tomu poetyckiego Kredos.

1934 – w czerwcu poeta wyrusza w podróż do Lublina, by pożegnać umierającą matkę, wraca do Nowego Jorku w sierpniu.

1937 – publikacja w Warszawie tomu poetyckiego Jidisz-tajtszn.

1938 – publikacja wiersza A gute nacht, welt;
– publikacja powieści autobiograficznej Wen Jasz iz geforn.

1940 – publikacja powieści Emil un Karl;
– publikacja powieści autobiograficznej Wen Jasz iz gekumen;
– nagroda Fundacji Louis Lamed za powieść Wen Jasz iz gekumen;
– grudzień – ukazuje się ostatni numer pisma „In Zich”.

1942 – na Majdanku ginie ojciec poety i liczni członkowie jego rodziny.

1943 – publikacja tomu poetyckiego Gedenklider.

1944 – publikacja poematu Josl Loksz fun Chelm; tekstowi towarzyszy muzyka skomponowana przez Henocha Kona.

1945 – publikacja opracowania Finf un zibecik jor jidisze prese in Amerike, 1870–1945 (red. J. Glatsztejn, S. Niger, H. Rogof).

1946 – publikacja tomu Sztralndike Jidn.

1947 – publikacja pierwszego tomu esejów In toch genumen (z lat 1945–1947).

1952 – Glatsztejn wiąże się z Fanny Mazel.

1953 – publikacja tomu poetyckiego Dem tatns szotn.

1956 – publikacja Fun majn gancer mi, zbioru wierszy z lat 1919–1956;
– nagroda Fundacji Louis Lamed za zbiór poezji Fun majn gancer mi;
– publikacja drugiego tomu esejów In toch genumen (z lat 1948–1956).

1961 – ukazuje się zbiór poetycki Di frejd fun jidisz wort.

1962 – ukazuje się książka Homecoming at Twighlight, tłumaczenie na język angielski powieści Wen Jasz iz gekumen (autorem przekładu jest Norbert Guterman).

1963 – w Tel Awiwie ukazuje się książka Mit majne fartogbicher (eseje z cyklu In toch genumen z lat 1958–1962).

1966 – publikacja tomu poetyckiego A Jid fun Lublin; nagrody H. Leivick Prize za całokształt twórczości oraz Kessel Prize za zbiór Di frejd fun jidiszn wort; doktorat honoris causa Baltimore Hebrew College.

1967 – publikacja tomu poezji o Zagładzie Cht'u Dermonen;
– publikacja w Tel Awiwie tomu esejów Ojf grejte temes;
– nagroda Kovner Award za tom A Jid fun Lublin.

1969 – ukazuje się Anthology of Holocaust Literature w opracowaniu Jakuba Glatsteina, Israela Knoxa i Samuela Margoshesa;
– ukazuje się książka Homeward Bound, okrojony przekład powieści Wen Jasz iz geforn (tłum. Abraham Goldstein).

1970 – w Tel Awiwie ukazuje się tom pt. Poems, przekład wierszy Glatsztejna na język angielski dokonany przez Etty Blum.

1971 – publikacja tomu poetyckiego Gezangen fun rechts cu links.

19 listopada 1971 – poeta umiera w Nowym Jorku.

1972 – pośmiertnie ukazują się tomy esejów Glatsztejna: In der welt mit jidisz oraz Prost un poszet. Literarisze esejen;
– pośmiertne przyznanie poecie The Jewish Heritage Award za wybitne osiągnięcia literackie;
– ukazuje się wybór poezji Glatsztejna w tłumaczeniu angielskim Ruth Whitman The Selected Poems of Jacob Glatstein.

1993 – publikacja angielskiego przekładu tomu Ch'tu Dermonen pt. I Keep Recalling: the Holocaust poems of Jacob Glatstein (tłum. Barnett Zumoff).

1987 – tom przekładów Richarda J. Feina Selected Poems of Yankev Glatshteyn.

2010 – nakładem Yale University Press ukazuje się pełny przekład obydwu powieści autobiograficznych, zredagowany przez Ruth Wisse, publikacja nosi zbiorczy tytuł The Glatstein Chronicles.

 

Karolina Famulska-Ciesielska
Konsultacje: prof. Monika Adamczyk-Garbowska