Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Jak zostać genealogiem?

Kto z nas może pochwalić się wiedzą na temat swych przodków? Kto pamięta jak brzmi nazwisko panieńskie babci ze strony matki? A może prababci ze strony ojca? Kto potrafi powiedzieć ilu braci miał pradziadek? Jeśli chcesz zbadać przeszłość swoich przodków – zostań genealogiem własnej rodziny!

Spis treści

[RozwińZwiń]

Czym jest genealogia?Bezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

Niektórzy z genealogów amatorów potrafią przywołać nazwiska swoich przodków nawet dwadzieścia pokoleń wstecz, wiedzą czym zajmowali się ich dziadkowie i pradziadkowie, potrafią wyznaczyć stopnie pokrewieństwa pomiędzy poszczególnymi członkami rodziny. Ustaleniem tych faktów zajmuje się właśnie GENEALOGIA. Termin ten pochodzi z języka greckiego i składa się z dwóch członów: „genea” – czyli ród oraz „logos” – nauka, teoria. Stąd też genealogia to nauka o rodach, rodzinie, badająca związki pomiędzy ludźmi, wynikające z pokrewieństwa. Ta naukowa definicja nie do końca jednak odpowiada rzeczywistości.

Dla wielu osób genealogia jest odkrywaniem tajemnic przeszłości, pełnym magii zbliżeniem do naszych przodków, którzy choć odeszli, nadal w nas żyją, bo dzięki nim my pojawiliśmy się na świecie. Dlatego praca nad genealogią własnej rodziny nie polega jedynie na odnotowaniu powiązań rodzinnych i odtworzeniu faktów z historii rodziny. Jest próbą zrozumienia naszych przodków i ich świata. Stanowi najbardziej bezpośrednią nić wiążącą nas i naszą rodzinę z historią całego kraju, z dziejami państwa. Jakże inny wymiar przybierze historia naszych powstań narodowych gdy odkryjemy, że w jednym z nich brał udział nasz przodek. Jak bardzo zmieni się nasza wiedza o wojnach, w których Polsce przyszło brać udział, kiedy dowiemy się, że na jednym z frontów walczył najbliższy nam krewny?

Zostań genealogiem-amatorem!Bezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

1. Systematycznie zbieraj informacje, pytając wszystkich członków rodziny.

2. Sporządź bazę informacji o rodzinie.

3. Poszukuj informacji retrogresywnie cofając się wstecz pokolenie po pokoleniu. Zaoszczędzi Ci to wiele czasu i pracy.

4. Nie ufaj bez zastrzeżeń opowieściom i tradycji rodzinnej, sprawdzaj rzetelność każdej zasłyszanej historii, Tylko wtedy wyniki Twojej pracy będą wartościowe.

5. Pamiętaj, że wszystkie znalezione przez Ciebie informacje muszą miec potwierdzenie w dokumentach. Cokolwiek znajdziesz na temat swych przodków zawsze musisz zapisać także skąd o tym wiesz.

6. Nie uszlachcaj swojej rodziny na siłę.

7. Szanuj materiały archiwalne! Pamiętaj, że dokumenty oraz zbiory biblioteczne muszą służyć następnym pokoleniom.

8. Stosuj konwencje genealogiczne - tablice genealogiczne, symbole powszechnie stosowane, ułatwi to komunikowanie się z innymi genealogami, a Twoja praca będzie profesjonalna i zrozumiała dla wszystkich badaczy.

9. Udostępnij rezultaty swojej pracy innym - wymiana informacji genealogicznych jest korzystna dla obu stron. Postaraj się opublikować wyniki swojej pracy przynajmniej w Internecie.

10. Zastanów się co jeszcze możesz zrobić, aby Twoja praca służyła tez innym badaczom historii rodzinnej.

Drzewo genealogiczne - efekt badań nad przeszłością rodzinyBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

Zgromadzone przez nas informacje o rodzinie powinny zostać zaprezentowane w postaci drzewa genealogicznego. Może to być drzewo dwojakiego rodzaju

  • tablica descendentów

czyli zestawienie osób pochodzących od jednego przodka, zapis wszystkich potomków jednego mężczyzny lub jednej pary małżeńskiej. Najwyższy poziom drzewa rodzinnego to pierwsze pokolenie, poniżej ich dzieci (drugie pokolenie) itd. Dalsze pokolenia zapisywane są sukcesywnie coraz niżej.

  • tablica ascendentów

czyli wykres wszystkich naszych przodków. Zaczynamy go wtedy od siebie i posuwając się wstecz pokolenie po pokoleniu, budujemy swoje drzewo genealogiczne.

W konstruowaniu drzew genealogicznych bardzo użyteczna jest znajomość specjalnych symboli i definicji używanych przez genealogów. Ułatwia to prowadzenie własnych badań oraz zrozumienie profesjonalnych opracowań genealogicznych.

1.     Linie pionowe pokazują relacje pomiędzy rodzicami a potomstwem. 

2.     Linie poziome wiążą całe rodzeństwo z jednych rodziców.

3.     Linie przerywane oznaczają relacje domniemane, co do których nie mamy stuprocentowej pewności:

Ponadto w tablicach genealogicznych stosuje się następujące znaki umowne:

à -  urodzony

à† - martwo urodzony

† - zmarł

 ~ Í∞ - ożeniony

% - rozwiedziony

Δ□ – pochowany

dwa skrzyżowane miecze – poległ w bitwie

 
* CIEKAWOSTKA GENEALOGA

 

Nie należy mylić drzewa genealogicznego z rodowodem. Rodowód jest tylko częściową tablicą potomków, obejmująca potomstwo męskie i żeńskie, tylko w obrębie jednego nazwiska!