Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Isaac Bashevis Singer – bibliografia


 1. Adamczyk M., Szukanie wiary, "Tygodnik powszechny" 1983, nr 48, s.8
 2. Adamczyk-Garbowska M., Biłgoraj, czyli raj..., "Akcent" 2003, nr 3, s. 9-14.
 3. Adamczyk-Garbowska M., Bracia Singerowie, "Wiadomości Uniwersytet" 2003, s. 13-16.
 4. Adamczyk-Garbowska M., ISAAC BASHEVIS SINGER. Kalendarium życia i twórczości, "Wiadomości Uniwersyteckie" 2003.
 5. Adamczyk-Garbowska M., Polska i Polacy w powieściach Isaaca Bashevisa Singera, "Akcent" 1980, nr 1.
 6. Adamczyk-Garbowska M., Polska Isaaca Bashevisa Singera: rozstanie i powrót, Lublin 1994.
 7. Allison A., Isaac Bashevis Singer: Children's Stories and Childhood Memoirs, New York 1996.
 8. Alexander E., Isaac Bashevis Singer : a study of the short fiction, Boston 1990.
 9. Burgin R., Rozmowy z Isaakiem Bashevisem Singerem, Gdańsk 2002.
 10. Hadda J., Isaac Bashevis Singer. Historia życia, Warszawa 2001.
 11. Józefczuk G., Wraca Singer do jidiszlandu, "Gazeta Wyborcza" 2009.
 12. Józefczuk G., Wpisał lubelskie miasteczka w pamięć, "Gazeta Wyborcza" 2003.
 13. Kuwałek R., Dziadek Isaaca Bashevisa Singera - rabin w Biłgoraju, "Na przykład" 1995, nr 22.
 14. Kuwałek R., Lubelska gałąź rodu Isaaca Bashevisa Singera, "wiadomości Uniwersyteckie" 2003, s. 9-10.
 15. Kuwałek R., Śladami Singera, "Na przykład" 1999, nr 67/68.
 16. Kuwałek R., Tam już nie ma nic z Singera. W poszukiwaniu nieistniejącego Biłgoraja…, "Wiadomości Uniwersyteckie" 2003, s. 17-20.
 17. Nita Z. J., Reporterskie wędrówki śladami Singera - Kraśnik, Krzeszów, Goraj, Janów, Frampol, "Akcent" 2003, nr 3, s. 77-82.
 18. Shmeruk Ch., Świat utracony. O twórczości Isaaca Bashevisa Singera, Lublin 2003.
 19. Sokal R., Z Izaakiem Baszewisem Singerem po Ziemi Biłgorajskiej, 2003.
 20. Tuszyńska A., Singer. Pejzaże pamięci, Gdańsk 1994.
 21. Więcławska K., Obraz sztetł w prozie Szaloma Asza i Izaaka Singera, "Obyczaje" 2002, nr 8, s. 6-9.
 22. Wolitz Seth L., Sherman J., Isaac Bashevis Singer jako lubelski regionalista, "Akcent" 2003, nr 3, s.11-12.