Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Instytucje kulturalne w Bramie Grodzkiej 1945–1992 – kalendarium

W okresie powojennym Brama Grodzka została przekazana przez Ministerstwo Skarbu Zarządowi Miejskiemu, jako „opuszczone mienie pożydowskie”. Władze miasta szybko uzyskały fundusze na jej odbudowę, która została zrealizowana według projektu sporządzonego przez inż. Zamorskiego. W trakcie prac zlikwidowano wcześniejsze podziały traktowe i utworzono jedno duże pomieszczenie na piętrze, z czasem przekształcone na salę widowiskową. Sala została nakryta nowym stropem żelbetowym z kasetonami. Ponadto sklepy w Bramie funkcjonalnie zostały od niej oderwane i włączone w program użytkowy sąsiednich kamienic. W 1954 roku odrestaurowano fasadę, co zakończyło remont. Brama była już gotowa, na przyjęcie swoich nowych mieszkańców.

Spis treści

[RozwińZwiń]

1954Bezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych wprowadza się do zabytkowego kompleksu kamienic przy ul. Grodzkiej 32/34 na Starym Mieście.

1979Bezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych wyprowadza się z Bramy Grodzkiej do nowego budynku przy ulicy Plażowej (dziś ul. Muzyczna 10a).

Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych otrzymało część pomieszczeń (własne pomieszczenia biurowe, pracownię oraz galerię) w kamienicy przy ul. Grodzkiej 32/34 po Państwowym Liceum Sztuk Plastycznych.

Towarzystwo Kultury Teatralnej otrzymało część pomieszczeń w kamienicy przy ul. Grodzkiej 32/34 po Państwowym Liceum Sztuk Plastycznych.

Lubelski Teatr Wizji i Ruchu otrzymał część pomieszczeń w kamienicy przy ul. Grodzkiej 32/34 po Państwowym Liceum Sztuk Plastycznych.

1981Bezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

Stowarzyszenie Teatralne „Gardzienice” przejęło lokal w piwnicy przy ul. Grodzkiej 34 po Teatrze Wizji i Ruchu.

1982Bezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

Stowarzyszenie Teatralne „Gardzienice” zostaje wyrzucone w stanie wojennym z siedziby przy ul. Grodzkiej 34.

1984Bezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

W dokumencie z października 1984 roku, skierowanym przez Stowarzyszenie Lubelski Teatr Wizji i Ruchu do Wydziału Budownictwa Urzędu Wojewódzkiego, jako współużytkownicy pomieszczeń pod adresem Grodzka 32/34, są wymienieni: Towarzystwo Kultury Teatralnej, Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych oraz ZAiKS.

1987Bezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

Lubelskie Studio Teatralnenowo powstała placówka kultury – zostaje ulokowana w Bramie Grodzkiej. W jej skład wchodzą teatry alternatywne wyrzucone wcześniej z „Chatki Żaka”: Grupa Chwilowa, Scena 6 i Teatr Provisorium oraz istniejący w Bramie Grodzkiej Teatr Wizji i Ruchu.

1988Bezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

Scena Ruchu – teatr powołany przez Mirosława Olszówkę i Małgorzatę Mazurkiewicz – zostaje częścią Lubelskiego Studia Teatralnego z siedzibą w Bramie Grodzkiej.

1991Bezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

Lubelskie Studio Teatralne zostało przeniesione z Bramy Grodzkiej do Centrum Kultury przy ul. Peowiaków.

1992Bezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

Teatr NN obiera Bramę Grodzką za swoją siedzibę.

Powiązane artykuły

Zdjęcia

Audio

Historie mówione

Inne materiały

Słowa kluczowe