Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

II LO im. J. Zamoyskiego w Lublinie

Kontynuuje tradycje Państwowego Gimnazjum Męskiego im. J. Zamoyskiego, ul. Ogrodowa 14.

 

Spis treści

[RozwińZwiń]

HistoriaBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

  • Rok założenia: 1915 r. – ks. Kazimierz Gostyński wraz z Zrzeszeniem Nauczycielskim utworzył przy ul. Ogrodowej Gimnazjum Męskie im. Hetmana Jana Zamoyskiego w Lublinie. Siedzibą szkoły został budynek dawnej prywatnej rosyjskiej szkoły handlowej, przy ul. Ogrodowej 10.

Gimnazjum Państwowe im. Zamojskiego powstało już po ustąpieniu Rosjan. Była to szkoła realna pod kierownictwem ks. Gostyńskiego, jezuity. Już choćby z uwagi na osobę dyrektora kierunek szkoły był zdecydowany i wyraźny. Zresztą, nie odbiegał zasadniczo od innych szkół. Aż do końca stosunki jego z młodzieżą były poprawne, ale niezbyt serdeczne.
Bielski Konrad, Most nad czasem, Lublin, s. 36.

  •  W latach trzydziestych budynek został przebudowany: powiększono go przez nadbudowę trzeciego piętra i rozbudowę nowego skrzydła wraz z salą gimnastyczną.
  • W różnych okresach w szkole wychodziło pisemko uczniowskie „W Słońce”. Kronika szkolna podaje, że w niektórych zebraniach młodzieży skupionej wokół tego pisma brał udział Jerzy Pleśniarowicz, uczeń gimnazjum Staszica, i że wygłosił referat pt. Poezja szkolna. 21 maja 1936 roku, na jednym z takich zebrań, odbyło się spotkanie z Józefem Czechowiczem.
  • W roku 1926 kilku uczniów o zainteresowaniach sztukami plastycznymi (m.in. Jan Samuel Miklaszewski i Witold Chomicz) utworzyło grupę artystyczną „Elipsa”.

AbsolwenciBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

- Kazimierz Miernowski (rok ukończenia 1920)
- Józef Łobodowski (rok ukończenia 1931)

AdresBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

DZIELNICA:

przed wojną: ŚRÓDMIEŚCIE

obecnie: ŚRÓDMIEŚCIE

ul. Ogrodowa 16
20-075 Lublin

www.2lo.lublin.pl

Kontakt:

tel.: 53-217-32; 53-261-30; 53-200-57

[email protected]

DyrekcjaBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

Dyrektor: mgr Ryszard Kowal 
Wicedyrektorzy: Grażyna Jaroszyńska, Jerzy Bujak

ArchiwaliaBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

Stare przedwojenne zdjęcia; spis absolwentów

LiteraturaBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

- Szkoły w Lublinie, „Scriptores”, nr 30, Lublin 2006.