Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Harcerstwo w Lublinie do 1945 roku

Harcerstwo na Lubelszczyźnie ma bardzo bogatą tradycję. Związek Harcerstwa Polskiego stał się instytucją, która wpłynęła na wychowanie młodzieży polskiej w duchu patriotyzmu i służby Ojczyźnie. Harcerze i harcerki nabywali wiele przydatnych umiejętności, takich jak niesienie bezinteresownej pomocy, opieka nad słabszymi, czy współdziałanie w grupie. Nieraz przychodziło im zapłacić najwyższą cenę za wykonanie swoich powinności.

 

Spis treści

[RozwińZwiń]

Początki harcerstwaBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

W 1911 roku uczeń Szkoły Lubelskiej Kazimierz Dobiecki zorganizował w Lublinie pierwszy patrol skautowy. Jednak za początek kształtowania się władz harcerskich na Lubelszczyźnie należy przyjąć 1912 rok, wtedy bowiem powołano w Lublinie tajną Komendę Skautową. Na początku listopada 1916 roku powstał w Warszawie Związek Harcerstwa Polskiego. Dwunastego listopada odbyło się uroczyste przyłączenie lubelskich drużyn skautowych do ZHP. Naczelna Komenda Związku rozkazem z 29 listopada 1916 roku utworzyła 16 Okręgów ZHP. Lubelski Okręg Męski oznaczono jako XIIA, zaś Okręg Żeński jako XIIB. W październiku 1917 roku utworzono w Lublinie pierwszą gromadę zuchów (zwani wówczas wilczkami lub wilczętami) dla chłopców od 8 do 11 lat, zaś zastęp zuchów dla dziewcząt powstał w następnym roku.

Struktura organizacyjnaBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

W dniach 1 i 2 listopada 1918 roku goszczono w Lublinie delegatów zjazdu zjednoczeniowego. W wyniku obrad zdecydowano o połączeniu wszystkich organizacji harcerskich w jeden – Związek Harcerstwa Polskiego. Pod pomnikiem Unii Lubelskiej uczestnicy zjazdu złożyli wieniec z symbolicznym napisem: „Zjednoczone Harcerstwo – Zjednoczonej Polsce”.
W okresie międzywojennym w skład Związku Harcerstwa Polskiego wchodziły trzy organizacje: Organizacja Harcerzy, Organizacja Harcerek i Organizacja Przyjaciół Harcerstwa. Te trzy organy były od siebie niezależne. Organem wspólnym ZHP był Zjazd Walny oraz wybierana przez Zjazd, Naczelna Rada Harcerska. Władzę wykonawczą sprawował Przewodniczący ZHP, który reprezentował Związek na zewnątrz. Pracami Organizacji Harcerzy kierował Naczelnik wraz z Główną Kwaterą Harcerzy, zaś Organizacji Harcerek Naczelniczka z Główną Kwaterą Harcerek.
Podstawową jednostką organizacyjną ZHP był zastęp, którego liczba wahała się od 6 do 10 chłopców bądź dziewcząt. Zastępy, drużyny i hufce oraz chorągwie nie miały wówczas charakteru koedukacyjnego.

ZHP w LublinieBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

Dwudziestego trzeciego maja 1921 roku swoją działalność oficjalnie rozpoczęła Lubelska Chorągiew Harcerzy oraz Lubelska Chorągiew Harcerek. Rok później dokonano legalizacji Lubelskiego Oddziału ZHP w Urzędzie Wojewódzkim w Lublinie.
Ósmego kwietnia 1936 roku rząd II Rzeczypospolitej uznał Związek Harcerstwa Polskiego za Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności, co miało duże znaczenie dla rozwoju harcerstwa w Polsce.
W maju 1939 roku liczono się już z groźbą wybuchu wojny. Harcerze zostali postawieni w stan najwyższej gotowości. We wrześniu 1939 roku ZHP zeszło do podziemia.
Od 1945 roku ruch harcerski rozwijał się pod kontrolą władzy ludowej. Polskie władze całkowicie odcięły się od działalności ZHP w II Rzeczypospolitej.

 

Opracował Tomasz Kot
 
 

Powiązane artykuły

Zdjęcia

Historie mówione

Inne materiały

Słowa kluczowe