Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Grodzka 32 w Lublinie

Historia nieruchomości zlokalizowanej w Lublinie przy ulicy Grodzkiej 32.

Spis treści

[RozwińZwiń]

LokalizacjaBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

Dawny numer policyjny: 96/97

Numer hipoteczny: 66 bądź 670

Numer przed 1939: Grodzka 32

Numer po 1944: -

Numer obecny: Grodzka 32

Grodzka 32Grodzka 32 na mapie Lublina z 1928 roku

Historia budynkuBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

Właściciele

dane z dnia 12.X.1896 - Cederbaum Ruchla

1915 - Cygielman Herc.

Dodatkowe informacje

Inspekcja budowlana, sygn. 1683

- Protokół oględzin nieruchomości położonej przy ul. Grodzkiej 32, oznaczonej nr hipotecznym 67, celem jej oszacowania. Oględziny przeprowadzono w dniu 13.X.1937 r. Wynika z nich, iż nieruchomość zawiera plac o powierzchni 162 m2, na którym znajdują się resztki domu murowanego, tj. część środkowej ściany i ustęp oraz komórka. Powołana w tym celu komisja jednogłośnie orzekła, iż przedstawia ona wartość tylko jako plac budowlany, nienadający się do racjonalnej zabudowy, wobec czego oszacowano ją na sumę 600 zł.

- Pismo z dnia 01.X.1937 r. do Zarządu Miejskiego m. Lublina wniesione przez kuratora właścicielek nieruchomości nr 32 przy ul. Grodzkiej: Olgi Pomeranc, Heleny, Natalii i Marii Bielajewowych, inż. Franciszka Papiewskiego. Pismo zawiera wniosek o przeprowadzenie oszacowania tej nieruchomości, co będzie niezbędne do jej sprzedaży z licytacji. Do pisma dołączono plan nieruchomości.

- Protokół oględzin z dnia 11.XI.1941 r., dokonanych w celu sprawdzenia, czy plac leżący przy ul. Grodzkiej 32, został należycie uporządkowany przez właściciela (pan Frak) i czy zabezpieczył należycie sąsiadującą ścianę budynku przy Grodzkiej 34. Z protokołu wynika także, że z tyłu placu została postawiona szopa z drzewa na skład, bez pozwolenia Inspekcji Budownictwa, jednakże jej właściciel Jakób Fuchs okazał przydział placu oraz kartę przemysłowo-podatkową, wystawioną przez Wydział administracyjny. Na odwrocie pisma znajduje się odręczna adnotacja z dnia 20.XI.1941 r. z kolejnych oględzin nieruchomości, w trakcie których stwierdzono, że pan Jakób Fuchs postanowił obok szopy poddasze o wymiarach nieco mniejszych, również bez zgody Inspekcji Budownictwa.

Opis budynkuBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

Karta realności z dnia 11.XII.1940 r. [Inspekcja budowlana, sygn. 1683]

Położenie: Grodzka 32

Powierzchnia ogółem: 165 m2, w tym:

- zabudowana: 128 m2,

- niezabudowana: 37 m2

Długość frontu: 8 mb (głębokość 20 mb)

Dopisek: Frak Aleksander (ur. 1875 r., zam. Jezuicka 21), Grodzka 32

"Budynek frontowy rozwalony przez Zarząd Miasta"

PiwniceBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

Do wybuchu II wojny światowej kamienice przy ul. Grodzkiej 32 i 34 stanowiły jeden budynek.

Kamienica posiada jedną kondygnację piwnic w układzie zbliżonym do układu pomieszczeń parteru. W części północnej układ piwnic jest trzytraktowy, w południowej czterotraktowy. Po stronie zachodniej ulokowano zejście do dużej piwnicy o trzech oknach. W trakcie frontowym, w części północnej, znajdują się dwie, nieoświetlone piwnice. Piwnice pod południową częścią budynku pozostają w układzie czterotraktowym. Trzy pierwsze, pozbawione okien, trakt posiadają układ amfiladowy.

"Sabbato post Festum S. Francisci, 1594

Naprzód na placzu Rijbińskim doł bardzo głęboko przy murze domu Puchaczowskiego, w którym dołu iest woda y do którego dołu ściekaią się wody ze wszystkich stron. Item widzieliśmy w piwnicy u Pana Puchaszowskiego mur od tegosz płacu Rijbińskiego potrosze zwątlony y znać, że woda przecieka przez ten mur, isz do ziemianki (...)” [1].

Z aktu donacji z 1729 roku dowiadujemy się o istnieniu dwóch piwnic służących do przechowywania wina. W roku 1886 miała miejsce wizytacja „oszacowań od ognia”. Wymienia się w niej występujące pod całością budynku mieszkalne piwnice o ceglanym sklepieniu i białych podłogach, posiadające okna w ościeżach.

Materiały ikonograficzneBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

Inspekcja budowlana, sygn. 1683

- plan odbudowy domu przy ul. Grodzkiej nr 32

PrzypisyBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

[1] WAPL, AmL 1465-1810, sygn, 18, s. 882.

LiteraturaBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

Akta nieruchomości położonej w Lublinie przy ul. Grodzkiej 32, APL, sygn. 1683.

Kamienica przy ul. Grodzkiej 32/34 na Starym Mieście w Lublinie. Dokumentacja naukowo-historyczna opracowana na zlecenie Zarządu Rewaloryzacji Zabytkowego Zespołu Miasta Lublina. Tekst: Barbara Sądecka, fotografie: Maria Wojciechowska, Krzysztof Mazur, Lublin 1983.