Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Grodzka 23 w Lublinie

Historia nieruchomości zlokalizowanej w Lublinie przy ulicy Grodzkiej 23.

Spis treści

[RozwińZwiń]

LokalizacjaBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

Dawny numer policyjny: 104

Numer hipoteczny: 732

Numer przed 1939: Grodzka 23

Numer po 1944: -

Numer obecny: Grodzka 23

Grodzka 23 na mapie Lublina z 1928 roku

FunkcjeBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

Lokale handlowe i rzemieślnicze w latach 1918-1941

Ksiega Adresowa 1928

1928 - Wajsberg J. - fryzjerzy

Karta realności z dnia 08.III.1941 r. [Inspekcja budowlana 1677]

1941 - sklep spożywczy

1941 - piekarnia

Historia budynkuBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

Właściciele

dane z dnia 12.X.1896 - Nisenbaum

1915 - Rosenrib L. i H.

Dodatkowe informacje

Inspekcja budowlana, sygn. 1677

- Wyrok sądu polubownego, ogłoszony w dniu 09.IV.1935 r. w sprawie spadku po zmarłych Szlomie Majerze i Surze Marii, małżonkach Tempeldynerach, m. in. dotyczący podziału wydzielonej części nieruchomości przy ul. Grodzkiej 23, a oznaczonej nr hipotecznym 423. Przypadła ona dzieciom zmarłych: Alterowi-Herszowi Tempeldynerowi, Dynie z Tempeldynerów Grynfeldowej, Rywce z Tempeldynerów Zylberwagowej, oraz wnukom, dzieciom Perli-Bruchy z Tempeldynerów: Chanie-Lei Tajtelbaumównie i Zelmanowi Tajtelbaumowi.

- Zarządzenie wykonania robót budowlanych z dnia 22.IV.1937 r. nakazujące podjęcie robót w celu usunięcia uchybień stwierdzonych podczas oględzin budynku przy ul. Grodzkiej 23 w dniu 24.III.1937 r. do dnia 20.VI.1937 r. Adresatem pisma jest Rozalia Szanbrun.
- Protokół oględzin, sporządzony dnia 24.III.1937 r. przez Zarząd Miejski w Lublinie, Wydział Budownictwa, Oddział Inspekcji Budownictwa, a dotyczący domu przy ul. Grodzkiej 23. Stwierdzono wówczas:

- Fasada budynku zniszczona (tynk odpada) oraz z gzymsu dachówka spada na ulicę;

- Klatka schodowa zniszczona, podesty porujnowane, brak podłóg w klatce schodowej i korytarzu;

- Strop w mieszkaniu Goldbauma Arona ugiął się w skutek przegnicia części konstrukcyjnych;

- Mury zewnętrzne popękane (pęknięcia pionowe);

- Pokrycie dachowe zniszczone oraz konstrukcja przegniła

- Termin usunięcia stwierdzonych uchybień - 01.VII.1937 r.

- Zawiadomienie z dnia 18.VI.1937 r., skierowane do Wydziału Budownictwa Zarządu Miejskiego w Lublinie przez Arona Goldbauma, lokatora domu przy ul. Grodzkiej 23. Pismo zawiera informację, iż wobec niezastosowania się do zarządzenia z 12.V.1937 r. w sprawie robót budowlanych właścicieli domu - Tempeldynerów, petent własnym kosztem wyremontował własne mieszkanie, i prosi o sprawdzenie jego stanu.

- Odwołanie do Urzędu Wojewódzkiego Lubelskiego przez Zarząd Miejski w Lublinie od zarządzenia o wykonanie robót budowlanych z dnia 22.IV.1937 r. Odwołanie sporządzone zostało w dniu 07.V.1937 r. przez Rozalię Szenbrun. W uzasadnieniu petentka powołuje się na fakt, iż z całego budynku przy ul. Grodzkiej 23 do niej należy wyłącznie sklep, zajmowany przez Moszka Gutmachera, więc zobowiązanie do wyremontowania całego domu jej nie dotyczy.

- Protokół z dnia 20.V.1941 r. z komisyjnych oględzin piekarni przy ul. Grodzkiej 23 stanowiącej własność Kajmana Joska, dokonanych dzień wcześniej, tj. dnia 19.V.1941 r.

Opis budynkuBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

Karta realności z dnia 08.III.1941 r. [Inspekcja budowlana, sygn. 1677]

Położenie: Grodzka 23

Powierzchnia ogółem: 184 m2, w tym:

- zabudowana: 109 m2,

- niezabudowana: 75 m2

Długość frontu: 8 mb (głębokość 17 mb)

Budynek frontowy

Liczba kondygnacji: 2

- 1 główna klatka schodowa

Liczba mieszkań: 4 mieszkania - 1 izba

Liczba izb: 4

Dopisek: Hersz Tempodiner (sukcesorowie), Rachmil Kajnman (32 lata) Grodzka 28 (29?), Rozenberg Hersz (ur. 1882 r.), Josek Sobelman (ur. 1905 r.), Ita Herszenhorn (ur. 1887 r.), Rywka Tempodiner (ur. 1874 r.)

PiwniceBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

Na terenie posesji Grodzka 23, w końcu XVIII wieku istniała drewniana zabudowa, posiadająca murowane podpiwniczenie.

Jak się okazuje stało się to przyczyną konfliktu między właścicielami budynku a władzami miasta. W latach 1778-1782 nastąpiło znaczące powiększenie piwnic, które miało miejsce wbrew zakazom rady miejskiej, z narażeniem uszkodzenia murów miejskich i Bramy Grodzkiej. Ówcześni właściciele Kreps i Jakubowicz zlecili wykopanie nowej piwnicy „bokiem pod filar Bramy podchodzącej”.

Materiały ikonograficzneBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

Fotografie przedwojenne

 

Fotografie z okresu PRL-u

 

Prace plastyczne

LiteraturaBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

Akta nieruchomości położonej w Lublinie przy ul. Grodzkiej 23, APL, sygn. 1677.

Księga adresowa Polski, 1929.

Kamienica ul. Grodzka nr 23 w Lublinie, Dokumentacja naukowo-historyczna za zlecenie Zarzadu Rewaloryzacji Zabytkowego Zespołu miasta Lublina, opracowanie: Ewa Mińska, fotografie i reprodukcje: Przemysław Maliszewski, Lublin 1986, syg. 214.

Powiązane miejsca

Zdjęcia

Inne materiały

Słowa kluczowe