Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Grające Ołtarze – Organy Lublina i Lubelszczyzny

Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN” rozpoczął we wrześniu 2005 roku realizację projektu „Grające Ołtarze”. Projekt ten ma na celu opisanie i inwentaryzację zabytkowych organów, znajdujących się w lubelskich kościołach. Na ten opis składa się dokumentacja zdjęciowa, nagranie audio, opracowanie historii i budowy wybranego instrumentu. Zostaną również zaprezentowane sylwetki wybitnych lubelskich organistów.

Uzyskane materiały, będą umieszczane w internecie, w portalu Ośrodka „Pamięć Miejsca”, poświęconym dziedzictwu kulturowemu Lublina i Regionu Lubelskiego.

 

Dźwięk organów, będących w jakimś metaforycznym sensie „Grającymi Ołtarzami”, współtworzy wyjątkową atmosferę w każdym ze starych zabytkowych kościołów. Dzięki zebranym informacjom powstanie szlak lubelskich organów, który będzie mógł stać się elementem promocji miasta i regionu.

 

Pierwszym zinwentaryzowanym instrumentem są organy, znajdujące się w kościele pod wezwaniem Św. Ducha.

 

Koordynatorem projektu jest Piotr Sztajdel.