Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Gospodarka Lublina

Gospodarka to całokształt działalności człowieka zmierzającej do przekształcenia surowców i materiałów w konkretne produkty.

Lubelszczyzna jest regionem o przewadze rolnictwa, stąd gospodarka tego regionu koncentruje się głównie na produkcji rolniczej. Jednak z czasem pojawia się na tym terenie dość zróżnicowany przemysł. Gospodarka to także obrót towarami, czyli np. handel oraz transport. Nieodłącznym elementem gospodarki jest rzemiosło.

Gospodarka to także funkcjonowanie miasta i jego infrastruktury, czyli tego wszystkiego co jest niezbędne do życia mieszkańców, między innymi komunikacja miejska, elektrownia, gazownia.