Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Gospodarka Lublina – kalendarium

Najważniejsze wydarzenia z historii gospodarki Lublina.

1317 – pierwsze wzmianki o młynie na Tatarach

1471 – początek prac nad budową wodociągu staropolskiego mistrza Jana

1532 – uruchomienie młyna Jana Feifera na Tatarach

1673 – demontaż wodociągu staropolskiego

1801 – uruchomienie browaru Kaspera Gorlitza

1806 – uruchomienie gorzelni i browaru Kerna

1835 – powstanie zakładu produkcji narzedzi rolniczych braci Kedslie

1845 – powstanie fabryki maszyn rolniczych brac Bairdów

1846 – uruchomienie browaru Vetterów

1861 – uruchomienie parowego młyna Kośmińskiego

1874 – uruchomienie Fabryki Machin i Odlewni Żelaza „Wolski i spółka”

1880 – uruchomienie gazowni w Lublinie i pierwszych lamp na ulicach Bernardyńskiej i Zamojskiej

1881 – uruchomienie przebudowanego młyna braci Krauze

1892 – uruchomienie słodowni Vetterów

1894 – uruchomienie cementowni „Firlej” braci Rylskich i kolejki do wapienników przez ulicę Łęczyńską

1895 – uruchomienie cukrowni Lublin

1899 – uruchomienie fabryki maszyn i narzędzi rolniczych Moritza

1899 – uruchomienie wodociągu Adolfa Weisblata

1902 – otwarcie fabryki zakładów mechanicznych Plagego i Laśkiewicza na Bronowicach

1907 – uruchomienie destylarni spiritusu (rektyfikacji) Plagego

1912 – uruchomienie browaru Zylbera (późniejszy browar „Jeleń”)

1912 – uruchomienie rafinerii syropu przy cukrowni „Lublin”

1912 – uruchomienie fabryki drożdży Stanisława Wrzodaka

1913 – uruchomienie fabryki dachówki cementowo-azbestowej „Eternit” braci Rylskich

1928 – uruchomienie miejskiej elektrowni w Lublinie

1929 – uruchomienie wodociągów powstałych w ramach umowy z „Ulen & Co. New York”

1932 – zniszczenia w gazowni spowodowane huraganem

1935 – upadek zakładów Plagego i Laśkiewicza, powstanie Lubelskiej Wytwórni Samolotów

1944 – przejęcie przez państwo zarządu nad zakładami „Eternit”

1950 – utworzenie przedsiębiorstwa „Miejska gazownia” w Lublinie

1953 – zaprzestanie produkcji benzolu i destylacji smoły w gazowni w Lublinie

1953 – likwidacja oświetlenia gazowego na ulicach Lublina

1970 – zakończenie pracy lubelskiej gazowni

1975 – zakończenie wymiany rurociągów gazowych w Lublinie, przystosowanie całej sieci do odbioru gazu ziemnego

1980 – rozbiórka urządzeń gazowni w Lublinie

1989 – zamknięcie lubelskich zakładów eternitu im. Partyzantów Ziemi Lubelskiej

1990 – rozpoczęcie likwidacji starej oczyszczalni ścieków na Kalinowszczyźnie

1991 – otwarcie nowej oczyszczalni ścieków na Hajdowie

 

Zdjęcia

Inne materiały

Słowa kluczowe