Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Gospodarka Lublina – bibliografia

Przemysł, rzemiosło, infrastruktura, komunikacja

 

Spis treści

[RozwińZwiń]

PrzemysłBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

Baranowski B., Polskie młynarstwo, Wrocław 1997.

Cukrownia „Lublin” przekroczyła przedwojenną produkcję, „Gazeta Lubelska” 1947, nr 57, s. 3.

Dostatni J., Ćwierć wieku FSC, „Kamena” 1976, nr 23, s. 3.

Fabryka „Eternit” w Lublinie, „Kurier Lubelski” 1914, nr 34.

Grzelak D., „Eternit” na zakręcie, „Sztandar Ludu” 1979, nr 290, s. 5.

Gurba W., Lubelskie Zakłady Eternitu w marszu naprzód, „Materiały Budowlane” 1958, nr 1, s. 7–8.

Gutowski J. [oprac.], Lubelskie Fabryki Wag 1879–1979. W setną rocznicę powstania Zakładów Lubelskich Fabryk Wag, Lublin 1979.

Młyn wodno-parowy pod firmą Adolf i Henryk bracia Krausse w Lublinie, „Pamiętnik Lubelski. Kalendarz Ilustrowany na rok 1904”, s. 127.

Nasz przemysłowy awans, „Sztandar Ludu” 1969, nr 172, s. 5.

Nowa cukrownia „Lublin”, „Gazeta Lubelska” 1894, nr 207.

Towarzystwo Akcjonariuszy Lubelskiej Fabryki Portland – cementu „Firlej” w Lublinie, „Pamiętnik Lubelski. Kalendarz Ilustrowany na rok 1904”, s. 121–123.

Walczy S., Rekonstrukcja zabudowań papierni lubelskiej według widoku Brauna, „Archeion” 1956, t. 25, s. 276–280.

[Wierciński H.] H.W. Przemysł lubelski, „Życie Lubelskie” 1914, nr 34.

Zadora J., Cukrownia „Lublin” SA nadal wśród najlepszych, „Czas” 2000, nr 28, ss. 16, 22.

Zakłady mechaniczne E. Plage i T. Laśkiewicz w Lublinie, „Pamiętnik Lubelski. Kalendarz Ilustrowany na rok 1904”, s. 126.

Zwiedziłam cukrownię lubelską, „Gazeta Lubelska” 1947, nr 56, s. 3.

RzemiosłoBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

Eysymontt W., Od przywileju Jana Kazimierza do planu rozwoju rzemiosła 1966–1970 na Lubelszczyźnie, „Tygodnik Demokratyczny” 1966, nr 50, s. 4.

Gawarecka K., O dzwonach i odlewniach lubelskich, „Życie Lubelskie” 1948, nr 80.

Markowa E., Od dębowych klepek do kryształów. Rzemiosło Lubelszczyzny na eksport, „Kurier Lubelski” 1966, nr 186, s. 2.

Riabinin J., Z lubelskiej terminologii rzemieślniczej, „Głos Lubelski” 1937, s. 8.

Rzemiosła prognostyki na przyszłość i trudności, „Sztandar Ludu” 1977, nr 144, s. 3.

InfrastrukturaBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

Bejda H., Trolejbusy pod wozem. Polskie miasta pozbywają się komunikacji trolejbusowej, „Nasz Powiat” 1999, nr 7, s. 14.

Czy koniec kłopotów z wodą? O wodociągach nie tylko jubileuszowo, „Sztandar Ludu” 1979, nr 85, s. 6.

Gancarz O., Ruta M., Dobro z wodociągowej rury, „Sztandar Ludu” 1968, nr 279, s. 3.

Kafejko L. [red.], Elektrotechnika Lubelszczyzny 1919–1969. 35 lat Lubelskiego Oddziału Stowarzyszenia Elektryków Polskich, Lublin 1969.

Kierasiński R., Zanim wyschną krany, „Kierunki” 1980, nr 17, ss. 1, 5.

Kwestia wodociągów w Lublinie, „Gazeta Lubelska” 1895, nr 47, s. 92.

Lubelska gazownia, „Głos Lubelski” 1924, nr 218.

Łaszkiewicz W., Pierwsze telefony lubelskie, „Kurier Lubelski” 1978, nr 57, s. 5.

Łaszkiewicz W., Gdy nastał listopad… 80 lat Dyrekcji Okręgu Poczt i Telegrafów w Lublinie, „Przewodnik Telekomunikacji i Wiadomości Telekomunikacyjne” 1998, nr 12, s. 867–870.

Marczewski W., Elektryfikacja miasta Lublina, „Ziemia Lubelska” 1927, nr 29, 31, 32.

O łączności prawie wszystko, „Sztandar Ludu” 1980, nr 150, s. 4–5.

O rozbudowie gazowni miejskiej w Lublinie, „Ziemia Lubelska” 1930, nr 305.

Pierwsza stacja transformatorowo-rozdzielcza o napięciu 400 kV uruchomiona w Lublinie, „Sztandar Ludu” 1979, nr 201, s. 1.

Pociągiem z Lublina, „Kurier Lubelski” 2000, nr 67, s. 1–2.

Pod znakiem higieny i wody. Rozwój lubelskiej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, „Głos Lubelski” 1938, nr 337.

Sanecki H., 100 lat lubelskich wodociągów Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji, „Kurier Lubelski” 1999, nr 181, s. 4.

Skupiński A., Rozwój energetyki w 20-leciu PRL na terenie woj. lubelskiego, „Przegląd Techniczny” 1964, nr 28, s. 9.

Sprawozdanie z działalności miejskich wodociągów i kanalizacji w Lublinie za rok 1937 i 1938, „Dziennik Zarządu Miasta Lublina” 1939, nr 1.

Trzciński T., Jak ująć w karby Bystrzycę, Czerniejówkę i Czechówkę, „Sztandar Ludu” 1969, nr 187, s. 4.

Walczak M., Połączenia do likwidacji, „Tygodnik Lubelski” 2000, nr 13, s. 12.

Wisniewski R., Telefony, „Kamena” 1970, nr 18, s. 8

Wodociągi w Lublinie, „Gazeta Lubelska” 1897, nr 40.

70 lat MPK Lublin, „Aktualny Informator Lublina” 1999, nr 2, s. 12.

KomunikacjaBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

Babiel W., Bliżej do czterech województw, „Sztandar Ludu” 1968, nr 265, s. 5.

Bubień S., Tradycje kolejowe Lublina, „Kurier Lubelski” 1968, nr 267, s. 2.

Giełżyński W., O autobusy w Lublinie, „Kurier Lublin” 1912, nr 83.

Hortyński M., Dyskretny urok kolejek wąskotorowych, „Sztandar Ludu” 1977, nr 24, s. 3.

Jadczak S., Bitwa o szyny, „Kamena” 1976, nr 12, ss. 1, 4–5.

Kolej Lublin–Łuków, „Gazeta Lubelska” 1897, nr 182.

Lublin–Tatary na półmetku, „Sztandar Ludu” 1979, nr 183, s. 3.

Pawlik A., Idzie szerokotorowa, „Życie Literackie” 1979, nr 33, ss. 1, 4–5.

Plan drogi żelaznej nadwiślańskiej i dworca tejże drogi w Lublinie, „Kurier Lubelski” 1876, nr 182 [dodatek].

Radczak A., Elektryfikacja magistrali Śląsk–Lublin zakończona, „Sztandar Ludu” 1968, nr 268, ss. 1, 2.

Rolbiecki T., Kolej nadwiślańska, „Kurier Lublin” 1875, nr 50–52.

Tramwaje elektryczne w Lublinie, „Gazeta Lubelska” 1899, nr 149, 178.

100 lat kolei nadwiślańskiej, „Sztandar Ludu” 1977, nr 171, s. 4.

XXV–lecie kolei nadwiślańskiej, „Gazeta Lubelska” 1902, nr 191.