Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Gmach Szkół Ekonomicznych im. A. i J. Vetterów w Lublinie

Zespołowi Szkół Ekonomicznych w Lublinie patronuje dwóch braci: August i Juliusz Vetterowie – lubelscy przemysłowcy i kupcy, społecznicy i filantropi zasłużeni dla rozwoju gospodarczego miasta i regionu na przełomie XIX i XX wieku. W 1860 roku w Zgromadzeniu Kupców miasta Lublina powstała myśl założenia szkoły handlowej.

Gmach Szkół Ekonomicznych im. A. i J. Vetterów w Lublinie
Gmach Szkół Ekonomicznych im. A. i J. Vetterów w Lublinie (Autor: Zętar, Joanna)

Spis treści

[RozwińZwiń]

LokalizacjaBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

Lublin, ul. Bernardyńska 14

FunkcjaBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

Zespół Szkół Ekonomicznych

HistoriaBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

Zespołowi Szkół Ekonomicznych w Lublinie patronuje dwóch braci: August i Juliusz Vetterowie – lubelscy przemysłowcy i kupcy, społecznicy i filantropi, zasłużeni dla rozwoju gospodarczego miasta i regionu na przełomie XIX i XX wieku. W 1860 roku w Zgromadzeniu Kupców miasta Lublina powstała myśl założenia szkoły handlowej. Została uruchomiona po wielu staraniach 5 sierpnia 1866 roku, jako czteroklasowa Szkoła Niedzielno-Handlowa.

Finansowe wsparcie Towarzystwa Pomocy dla Szkoły Handlowej, aktywność jego prezesów – Mieczysława Wolskiego, a szczególnie Augusta i Juliusza Vetterów – przyczyniły się do wybudowania pięknego gmachu przy ulicy Bernardyńskiej. Rozpisany konkurs architektoniczny wygrał projekt opatrzony godłem „Czerwony pierścień”, którego autorami byli warszawscy architekci – Teofil Wiśniewski i Józef Holewiński.

W 1904 roku dokonano rozbiórki dwóch skrzydeł klasztoru pp. bernardynek, czyli północno-wschodniego, oraz innych istniejących tu budynków. Na ich miejscu został wystawiony gmach Szkoły Handlowej Zgromadzenia Kupców im. A. i J. Vetterów. Własnością szkoły stało się północno-zachodnie skrzydło klasztoru użytkowane na cele mieszkalne.

Nauka w nowym budynku z czerwonej cegły rozpoczęła się 5 września 1906 roku. Imię braci Augusta i Juliusza Vetterów szkoła otrzymała w 1928 roku i zostało ono utrzymane po II wojnie światowej dla wszystkich instytucji, jakie działały w gmachu Zgromadzenia Kupców. Nie ma drugiej w mieście i regionie szkoły, która doczekałaby się tylu opracowań – od pracy Zygmunta Bownika po monografię Karola Poznańskiego i Tadeusza Kąckiego.

Szkoła Vetterów działa nieprzerwanie od 135 lat. Kształci w specjalnościach handlowo-ekonomicznych. Obecnie [2017 – red.] w skład Zespołu Szkół Ekonomicznych wchodzą: Liceum Ekonomiczne, Liceum Zawodowe, XVI Liceum Ogólnokształcące, Policealne Studium Zawodowe.

Na terenie szkoły znajduje się mur przy dawnej posesji Gorajskich, będący częścią trójskrzydłowego założenia, które powstało w pierwszym etapie budowy założenia klasztornego. Być może etap ten był znacznie rozciągnięty w czasie, gdyż w latach 1669–1675 dobudowano piętro nad refektarzen, cztery cele sklepione i zakończono budowę dolnego w górnego dormitarza, natomiast cześć klasztoru była już w bardzo złym stanie. Tymi zniszczonymi zabudowaniami były prawdopodobnie kamienice przy ulicy Bernardyńskiej.

ArchitektBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

Józef Holewiński, Teofil Wiśniewski

StylBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

Budowla utrzymana w duchu architektury eklektycznej.

OpisBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

Budynek z czerwonej cegły, projekt opatrzony godłem „Czerwony pierścień”, szczyty zdobione pseudogotyckimi sterczynami.

WnętrzeBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

W holu wejściowym znajduje się sześć kolumn z głowicami jońskimi; pomieszczenia wysokie przestrzenne.

Materiały i technikiBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

Elewacja z czerwonej cegły; szczyty zdobione pseudogotyckimi sterczynami; wimperga.

Data budowy i przebudowyBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

1906–1907 – budowa;
maj 1983 – remont elewacji.

OtoczenieBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

Budynek znajduje się przy ulicy Bernardyńskiej, w sąsiedztwie znajdują się: Miejski Dom Kultury, dawny klasztor pp. bernardynek (zajmowany obecnie przez zakon oo. jezuitów), secesyjna kamienica.

LiteraturaBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

Denys M., Wyszkowski M., Lublin. Przewodnik, Lublin 2001.
Kęcki T., Szkoły im A. i J. Vetterów w Lublinie i ich uczniowie 1866–2000.
http://vetter.zse.lublin.pl/, [dostęp: 9.08.2017].

Powiązane artykuły

Powiązane mapy

Zdjęcia

Słowa kluczowe