Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Furmańska 4 w Lublinie

Historia nieruchomości zlokalizowanej w Lublinie przy ulicy Furmańskiej 4.

Spis treści

[RozwińZwiń]

LokalizacjaBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

 

Dawny numer policyjny: 386
Numer hipoteczny: 244 bądź 583
Numer przed 1939: Furmańska 4
Numer po 1944: -
Numer obecny: Furmańska 4

 

Furmańska 4Furmańska 4 na mapie Lublina z 1928 roku

Furmańska 4Furmańska 4 na panoramie lubelskiej z lat 30-tych XX wieku

 

FunkcjeBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

 

Lokale handlowe i rzemieślnicze w latach 1918-1941:


Ankieta z dnia 27.X.1936 r. [Inspekcja budowlana 1470]
1936 - 1 sklep z przyborami stolarskimi i tapicerskimi

 

Historia budynkuBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

 

Właściciele:
dane z dnia 12.X.1896 - Kartofel
1915 - Kartofel Ch. i inni
dane z dnia 27.X.1936 - Abram Wajcman, syn Dawida
dane z dnia 24.II.1941 - Abram Wajcman (ur. 1881, rodz. Dawid i Chawa, wyzn. mojż.), Furmańska 4

 

 

Lokatorzy według wyznania, płci i wieku (1941 rok)

 

Ogólna ilość mieszkańców Mężczyzn Kobiet

Dzieci do lat 6
włącznie

Dzieci od 7-18 lat
włącznie
Uwagi

Chrześcijan - brak

Żydów - 21

6 9 3 3  

 

 

Mieszkańcy nieruchomości według zawodu (1941 r.)

Kupcy i przemyśłowcy: 2 (na parterze) + 1 (na piętrze) + 1 (w budynku frontowym) + 2 (w oficynie)

Rzemieślnicy: 2 (na parterze) + 1 (w budynku frontowym) + 1 (w oficynie)

 

 

Dodatkowe informacje:

 

Inspekcja budowlana, sygn. 1470
- podanie do Inspekcji Budownictwa Zarządu Miejskiego w Lublinie z dnia 24.IX.1945 r., wniesione przez Rebekę Wajcman. Pismo dotyczy wydania zaświadczenia potwierdzającego, że dom przy ul. Furmańskiej 4 jest własnością Abrama Wajcmana. Zaświadczenie to jest niezbędne do przedstawienia w „hipotece przy Sądzie Okręgowym.”
- podanie do Zarządu Miejskiego w Lublinie /Wydział Budowlany/ z dnia 25.V.1936 r., wniesione przez Abrama Wajcmana. Pismo dotyczy wydania zaświadczenia potwierdzającego ukończenie w roku 1930 budowy sklepu na jego posesji przy ul. Furmańskiej 4, na podstawie planu wydanego przez Magistrat w roku 1929. Zaświadczenie to jest niezbędne do przedstawienia w Urzędzie Skarbowym, w celu anulowania naliczonego podatku od nieruchomości.

APL, Rada Żydowska w Lublinie (Judenrat), nr zesp. 891, sygn. 151
Budynek przy ul. Furmańskiej 4 został wymieniony w imiennym wykazie Żydów zamieszkałych w poszczególnych domach sporządzonym w czerwcu 1940 r.

 

Opis budynkuBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

 

Ankieta z dnia 27.X.1936 r. [Inspekcja budowlana, sygn. 1470]


Położenie: Furmańska 4
Właściciel: Abram Wajcman, syn Dawida
Zarządca: Abram Wajcman
Dzierżawca: -
Dozorca: dodatkowy, niezamieszkały w danej nieruchomości – Szymon Blaszczak


Ilość mieszkań: 3, w tym:
 - 2 mieszkania – 1 izba,
 - 1 mieszkanie – 2 izby
Ilość mieszkań w suterenach: nie ma
Ilość piwnic: nie ma
Ilość pięter: 1
System wodociągowo-kanalizacyjny: wodociąg, dół ustępowy, 2 ustępy nieskanalizowane, brak łazienek
Oświetlenie: elektryczne
Ogrzewanie: 4 piece grzewcze
Klatka schodowa: boczna
Ilość balkonów: 2 drewniane, od podwórza
Pokrycie dachu: papa
Kiedy remontowano budynek: nie remontowano
Czy fasada bądź cały budynek wymaga remontu: nie
Czy jest miejsce odpowiednie do urządzenia schronu przeciwgazowego: nie ma


Dane dotyczące podwórza
Wymiary: 6 m x 15 m
Nawierzchnia: brukowana
Czy są stajnie, obory, chlewy, komórki: nie ma
Śmietnik: stały
Roślinność: nie ma
Urządzenia do trzepania: nie ma
Co wiadomo o lokalach podziemnych: nic
Gdzie odpływają ścieki kuchenne: przez zlew do rynsztoka

 

 

Karta realności z dnia 24.II.1941r. [Inspekcja budowlana, sygn. 1470]


Położenie: Furmańska 4
Właściciele: Abram Wajcman (ur. 1881, rodz. Dawid i Chawa, wyzn. mojż.), Furmańska 4
Powierzchnia - ogółem: 408 m2, w tym:
 - zabudowana: 269 m2,
 - niezabudowana: 139 m2
Długość frontu: 7 mb (głębokość 27 mb)


Budynek w głębi mieszkalny
Liczba kondygnacji: 2
Liczba mieszkań: 3, w tym:
 - 2 mieszkania – 2 izby,
 - 1 mieszkanie – 3 izby
Liczba izb 7
Liczba piwnic: 1
Liczba suteren niemieszkalnych: -
Liczba strychów: 1


Budynek frontowy mieszkalny
Liczba kondygnacji: 1
Liczba mieszkań: 2 mieszkania 1-izbowe
Liczba izb: 2
Liczba piwnic: -
Liczba suteren niemieszkalnych: -
Liczba strychów: 1

 

Materiały ikonograficzneBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

 

Inspekcja budowlana, sygn. 1470
- plan budowy sklepu, magazynu i ustępów wraz z kanalizacją w pos. p. Abrama Wajcmana przy ul. Furmańskiej nr 4 w Lublinie. Projekt sporządzony został przez inż. H. Bekkera w kwietniu 1929 r. Projekt opatrzony pieczęcią zawierającą adnotację o jego zatwierdzeniu przez Kierownika Zarządu Miejskiego w dniu 25.IV.1929r. pod warunkiem skanalizowania posesji i zabrukowania podwórza. Adnotacja nosi datę 27.IV.1929 r. i opatrzona jest m. in. pieczęcią i podpisem Naczelnika Wydziału oraz Kierownika Zarządu Miejskiego m. Lublina.

 

LiteraturaBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

 

Inspekcja Budowlana 1470