Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Furmańska 3 w Lublinie

Historia nieruchomości zlokalizowanej w Lublinie przy ulicy Furmańskiej 3.

Spis treści

[RozwińZwiń]

LokalizacjaBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

 

Dawny numer policyjny: 640
Numer hipoteczny: 640 bądź 455
Numer przed 1939: Furmańska 3
Numer po 1944: -
Numer obecny: nie istnieje

 

Furmańska 3Furmańska 3 na mapie Lublina z 1928 roku

Furmańska 3Furmańska 3 na panoramie lubelskiej z lat 30-tych XX wieku

 

FunkcjeBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

 

Lokale handlowe i rzemieślnicze w latach 1918-1940:


Ankieta z dnia 26.X.1936 r. [Inspekcja budowlana 1469]
1936 - 2 sklepy


Karta realności z dnia 06.XII.1940 r. [Inspekcja budowlana 1469]
1940 - f abryka czekolady
1940 - jubiler

 

Historia budynkuBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

 

Właściciele:
dane z dnia 12.X.1896 - Gradel
1915 - Sztenberg S. i in.
dane z dnia 26.X.1936 - Ejdelman Jojna, syn Josefa; Zysman Bencjan, syn Berka; Szpringier Dwojra, córka Matysa; Gewerc Benjamin, syn Henocha
dane z dnia 06.XII.1940 - Zisman Bencjan (ur. 1885 r., rodz. Berek i Chaja), Benjamin Gewerc (ur. 1875 r., Furmańska 10), Jojna Ejdelman (ur. 1899 r., rodz. Josef i Fajga), Srul Springer (ur. 1892 r.)

 

 

Lokatorzy według wyznania, płci i wieku (1940 rok)

 

Ogólna ilość mieszkańców Mężczyzn Kobiet

Dzieci do lat 6
włącznie

Dzieci od 7-18 lat
włącznie
Uwagi

Chrześcijan - brak

Żydów - 37

8 12 7 10  

 

 

Mieszkańcy nieruchomości według zawodu (1940 r.)

Robotnicy: 1 (na parterze) + 1 (na piętrze)

Kupcy i przemysłowcy: 2 (na piętrze)

Rzemieślnicy: 1 (na parterze) + 2 (na piętrze)

Inne zawody: 1 (na piętrze)

 

Opis budynkuBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

 

Ankieta z dnia 26.X.1936 r. [Inspekcja budowlana, sygn. 1469]


Położenie: Furmańska 3
Numer hipoteczny: 640
Właściciel: Ejdelman Jojna, syn Josefa; Zysman Bencjan, syn Berka; Szpringier Dwojra, córka Matysa; Gewerc Benjamin, syn Henocha
Dozorca: Maria Sirota (dozorczyni przychodnia)


Rodzaj nieruchomości: budynek 2-piętrowy, murowany, mieszkalny
Data rozpoczęcia użytkowania: 1850 r.
Z jakiego materiału wykonane są budynki: z cegieł
Ilość mieszkań:
 - 5 mieszkań – 1 izba,
 - 4 mieszkania – 2 izby
Ilość mieszkań w suterenach: nie ma
Ilość piwnic: -
Ilość pięter: 2
System wodociągowo-kanalizacyjny: wodociągu i łazienek brak, dół ustępowy, 2 ustępy
Oświetlenie: elektryczne i naftowe
Ogrzewanie: 6 pieców grzewczych
Klatka schodowa: główna, ze schodami drewnianymi
Ilość balkonów: 1 żelazny, od frontu
Pokrycie dachu: blacha
Kiedy remontowano budynek: -
Czy fasada bądź cały budynek wymaga remontu: -
Czy jest miejsce odpowiednie do urządzenia schronu przeciwgazowego: nie ma


Dane dotyczące podwórza
Wymiary: 10 m2
Nawierzchnia: brukowana
Jaka jest odległość budynku frontowego od oficyny: brak oficyny
Czy są stajnie, obory, chlewy, komórki: -
Śmietnik: ruchomy
Gdzie odpływają ścieki kuchenne: -
Jak często wywożone są nieczystości domowe i przez kogo: śmiecie wywożone są codziennie, zawartość dołów ustępowych wywożone jest co miesiąc przez prywatnego przedsiębiorcę

 

 

Karta realności z dnia 06.XII.1940 r. [Inspekcja budowlana, sygn. 1469]


Położenie: Furmańska 3
Właściciele: Zisman Bencjan (ur. 1885, rodz. Berek i Chaja), Benjamin Gewerc (ur. 1875, Furmańska 10), Jojna Ejdelman (ur. 1899, rodz. Josef i Fajga), Srul Springer (ur. 1892), Furmańska 3


Powierzchnia - ogółem: 113 m2, w tym:
 - zabudowana: 113 m2,
 - niezabudowana: -
Długość frontu: 18 mb (głębokość 7 mb)


Budynek frontowy mieszkalny
Liczba kondygnacji: 3
Główna klatka schodowa: -
Liczba mieszkań: 5, w tym:
 - 3 mieszkania – 1 izba,
 - 2 mieszkania – 3 izby
Liczba izb: 9
Liczba piwnic: -
Liczba suteren niemieszkalnych: -
Liczba strychów: 1

 

LiteraturaBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

 

Inspekcja budowlana, sygn. 1469