Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Furmańska 15 w Lublinie (nie istnieje)

Historia nieruchomości zlokalizowanej w Lublinie przy ulicy Furmańskiej 15. Obecnie adres nie istnieje.

Spis treści

[RozwińZwiń]

LokalizacjaBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

 

Dawny numer policyjny: 616
Numer hipoteczny: 712 bądź 433 bądź 430 lit. A
Numer przed 1939: Furmańska 15
Numer po 1944: -
Numer obecny: nie istnieje

 

Furmańska 15Furmańska 15 na mapie Lublina z 1928 roku

Furmańska 15Furmańska 15 na panoramie lubelskiej z lat 30-tych XX wieku

 

FunkcjeBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

 

Lokale handlowe i rzemieślnicze w latach 1918-1940
Ankieta z dnia 02.XI.1936 r. [Inspekcja budowlana 1478]
1936 - sklep sprzedaż mięsa (jatki)
1936 - 10 sklepów
Karta realności z dnia 05.XII.1940 r. [Inspekcja budowlana 1478]
1940 - jatki

 

Historia budynkuBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

 

Właściciele:
dane z dnia 12.X.1896 - Korensztejn i inni
1915 - Fridman G. i inni
dane z dnia 02.XI.1936 - Etla Lichtson (nazwisko i imię ojca: Szmul Lichtson)

 

 

Lokatorzy według wyznania, płci i wieku (1940 rok)

 

Ogólna ilość mieszkańców Mężczyzn Kobiet

Dzieci do lat 6
włącznie

Dzieci od 7-18 lat
włącznie
Uwagi

Chrześcijan - brak

Żydów - 15

4 6 2 3  

 

 

Mieszkańcy nieruchomości według zawodu (1940 r.)

Robotnicy: 1 (na parterze)

Kupcy i przemysłowcy: 1 (na parterze)

Bez zawodu: 1 (na parterze)

 

 

Dodatkowe informacje:

Inspekcja budowlana, sygn. 1478
- wypis części Wykazu Hipotecznego dotyczącego Nieruchomości miejskiej dom drewniany na gruncie przy ul. Nadstawnej nr 611. Z wypisu wynika również, że po zmarłym w dniu 24.XII.1924 r. Szmulu Lichtsonie, właścicielu 2/5 niep. części tej nieruchomości zostało wszczęte postępowanie spadkowe.
- zaświadczenie wydane 11.V.1936 r. p. Izraelowi Szlosowi, administratorowi domu przy ul. Furmańskiej 15 na skutek podania z dnia 02.V.1936 r. w celu złożenia w Urzędzie Skarbowym. Pismo niniejsze zaświadcza, iż na nieruchomości, stanowiącej własność Lichtson Etli, położonej przy ul. Furmańskiej 15 został wybudowane nowe sklepy w następujących etapach:
1. Na podstawie pozwolenia na budowę z dnia 25.I.1924 r. budowę rozpoczęto w marcu 1924 r., a zakończono w lipcu 1925 r.
2. Na podstawie pozwolenia na budowę z dnia 30.VII.1930 r. budowę rozpoczęto w lipcu 1930 r., a zakończono w listopadzie 1930 r.
3. Na podstawie pozwolenia na budowę z dnia 18.VIII.1933 r. budowę rozpoczęto we wrześniu 1933 r., a zakończono i oddano do użytku w grudniu 1934 r.
- zaświadczenie opatrzone m. in. pieczęcią i podpisem Prezydenta Miasta J. Piechoty,
- zaświadczenie wydane 20.XI.1936 r. p. Izraelowi Szlosowi, administratorowi domu przy ul. Furmańskiej 15 na skutek podania z dnia 09.XI.1936 r. w celu złożenia w Urzędzie Skarbowym. Pismo niniejsze zaświadcza, iż na nieruchomości, stanowiącej własność Lichtson Etli, położonej przy ul. Furmańskiej 15 zostały wybudowane nowe sklepy w następujących etapach:
1. Na podstawie pozwolenia na budowę z dnia 25.I.1924 r. budowę rozpoczęto w marcu 1924 r., a zakończono w lipcu 1925 r. Budowa ta składa się z 2 sklepów.
2. Na podstawie pozwolenia na budowę z dnia 30.VII.1930 r. budowę rozpoczęto w lipcu 1930 r., a zakończono w listopadzie 1930 r. Budowa ta składa się z 5 sklepów o wymiarach 3 x 3 m.
3. Na podstawie pozwolenia na budowę z dnia 18.VIII.1933 r. budowę rozpoczęto we wrześniu 1933 r., a zakończono i oddano do użytku w grudniu 1934 r. Budowa ta składa się z 5 sklepów o wymiarach 2,6 x 3,2 m.
- zaświadczenie opatrzone m. in. pieczęcią i podpisem Prezydenta Miasta J. Piechoty

 

Opis budynkuBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

 

Ankieta z dnia 02.XI.1936 r. [Inspekcja budowlana, sygn. 1478]


Położenie: Furmańska 15
Numer hipoteczny: 430 lit. A
Właściciel: Etla Lichtson (nazwisko i imię ojca: Szmul Lichtson)
Zarządca: Izrael Szymon Szlos
Dozorca: Józef Ochal


Rodzaj nieruchomości: budynek murowany, przeznaczony na sklepy
Data rozpoczęcia użytkowania: „połowa budynku użytkowana została w r. 1930 w grudniu 2-ga część budynku użytkowana została w r. 1933."
Z jakiego materiału wykonane są budynki: z cegły


System wodociągowo-kanalizacyjny: jest
Pokrycie dachu: papa, blacha


Dane dotyczące podwórza
Czy są stajnie, obory, chlewy, komórki: 2 komórki
Śmietnik: ruchomy
Jak często wywożone są nieczystości domowe i przez kogo: śmiecie wywożone zostają co 2 dni przez prywatnego furmana

 

Karta realności z dnia 05.XII.1940 r. [Inspekcja budowlana, sygn. 1478]


Położenie: Furmańska 15
Administrator: nie wiadomo
Dozorca: Antoni Ochal


Powierzchnia - ogółem: 510 m2, w tym:
 - zabudowana: 150 m2,
 - niezabudowana: 360 m2
Długość frontu: 30 mb (głębokość 17 mb)


Budynek frontowy przeznaczony na sklepy
Liczba kondygnacji: 1
Główna klatka schodowa: -
Boczna klatka schodowa: -
Liczba mieszkań: 3 mieszkania jednoizbowe
Liczba izb: 3
Liczba piwnic: -
Liczba suteren niemieszkalnych: -
Liczba strychów: -
Dopisek: Szoet i Etla Lichson (Puławy, od wojny niewiadomy adres), Furmańska 15

 

 

Materiały ikonograficzneBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

 

Inspekcja budowlana, sygn. 1478
- projekt budowy sklepów, oficyny mieszkalnej, komórek i ustępy, przy ulicy Furmańskiej nr 15 w Lublinie, posesji należącej do Etli Lichtsohn. Projekt opatrzony pieczęcią zawierającą adnotację o jego zatwierdzeniu pod warunkami wymienionymi w pozwoleniu. Adnotacja nosi datę 14.X.1931 r. i opatrzona jest m. in. pieczęcią i podpisem Naczelnika Wydziału oraz Kierownika Zarządu miejskiego m. Lublina.

 

LiteraturaBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

 

Inspekcja budowlana 1478