Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Furmańska 13 w Lublinie (nie istnieje)

Historia nieruchomości zlokalizowanej w Lublinie przy ulicy Furmańskiej 13. Obecnie adres nie istnieje.

Spis treści

[RozwińZwiń]

LokalizacjaBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

 

Dawny numer policyjny: 611/611a
Numer hipoteczny: 430 lit. A
Numer przed 1939: Furmańska 13
Numer po 1944: -
Numer obecny: nie istnieje

 

Furmańska 13Furmańska 13 na mapie Lublina z 1928 roku

Furmańska 13Furmańska 13 na panoramie lubelskiej z lat 30-tych XX wieku

 

FunkcjeBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

 

Lokale handlowe i rzemieślnicze w latach 1918-1940:
Ankieta z dnia 02.XI.1936 r. [Inspekcja budowlana 1477]
1936 - sklep sprzedaż drobiu i mięsa
1936 - 11 sklepów


Karta realności z dnia 05.XII.1940 r. [Inspekcja budowlana 1477]
1940 - 2 sklepy
1940 - jatki

 

Historia budynkuBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

 

Właściciele:
dane z dnia 12.X.1896 - Lichtson
1915 - Lichtenson Sz.
dane z dnia 02.XI.1936 - Lichtson Szoel
 

 

Lokatorzy według wyznania, płci i wieku (1940 rok)

 

Ogólna ilość mieszkańców Mężczyzn Kobiet

Dzieci do lat 6
włącznie

Dzieci od 7-18 lat
włącznie
Uwagi

Chrześcijan - 5

Żydów - brak

1 1 2 1  

 

 

Mieszkańcy nieruchomości według zawodu (1940 r.)

Robotnicy: 1 (na parterze)

 

 

Dodatkowe informacje:

Inspekcja budowlana, sygn. 1477
- protokół z „ustalenia granic nieruchomości położonej pod Nr. 13 przy ulicy Furmańskiej w Lublinie, a objętej hipotecznym Nr. 430 lit. A, należącej do Szoela Lichtzon.” Protokół sporządzono w dniach od 06.VII. do 25.VII.1935 r.
- zaświadczenie wydane 22.I.1937 r. p. Izraelowi Szlossowi na skutek jego podania z dnia 12.I.1937 r. w celu złożenia w Urzędzie Skarbowym. Pismo niniejsze zaświadcza, iż na nieruchomości Nr. hip. 430, stanowiącej własność Lichtsona Szoela, położonej przy ul. Furmańskiej 13 został wybudowany dom parterowy przeznaczony na jatki z drobiem. Budowę rozpoczęto w październiku 1935 r., a zakończono w październiku 1936 r. na podstawie pozwolenia na budowę z dnia 12.X.1935 r. Zaświadczenie opatrzone m.in. pieczęcią i podpisem Wiceprezydenta Miasta B. Liszkowskiego.

 

Opis budynkuBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

 

Ankieta z dnia 02.XI.1936 r. [Inspekcja budowlana, sygn. 1477]


Położenie: Furmańska 13
Numer hipoteczny: 430 lit. A
Właściciel: Lichtson Szoel
Zarządca: Izrael Szymon Szlos
Dozorca: Józef Ochal


Rodzaj nieruchomości: budynek murowany, przeznaczony na sklepy
Data rozpoczęcia użytkowania: część budynku t. j. 3 sklepy użytkowane są już od r. 1925, 2-ga część budynku t. j. 9 sklepów użytkowane są od 1 października 1936r.
Z jakiego materiału wykonane są budynki: z cegły


System wodociągowo-kanalizacyjny: wodociąg, urządzenie kanalizacyjne
Pokrycie dachu: blacha
Kiedy remontowano budynek: część budynku wybudowano w r. 1936


Dane dotyczące podwórza
Czy są stajnie, obory, chlewy, komórki: 2 komórki
Śmietnik: ruchomy
Jak często wywożone są nieczystości domowe i przez kogo: śmiecie zostają wywożone co 2 dni przez prywatnego furmana

 

Karta realności z dnia 05.XII.1940 r. [Inspekcja budowlana, sygn. 1477]


Położenie: Furmańska 13
Powierzchnia - ogółem: 420 m2, w tym:
 - zabudowana: 206 m2,
 - niezabudowana: 214 m2
Długość frontu: 35 mb (głębokość 12 mb)


Budynek oficyny mieszkalnej
Liczba kondygnacji: 1
Liczba mieszkań: 1 mieszkanie jednoizbowe
Liczba piwnic: -
Liczba suteren niemieszkalnych: -
Liczba strychów: -
Dopisek: Lichson Szoel Etla (Puławy; „od wojny niewiadomy adres”); Furmańska 13

 

Materiały ikonograficzneBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

 

Inspekcja budowlana, sygn. 1477
- „Plan nieruchomości hipotecznej N 430 lit. A w mieście Lublinie przy ulicy Furmańskiej N 13 położonej. Pomiaru w gruncie dokonał i plan niniejszy sporządził w miesiącu lipcu 1935 roku Mierniczy przysięgły A. Szabelski.
- projekt na budowę jatek drobiu przy ul. Furmańskiej N 15 (13) w Lublinie, wł. Szola Lichtsona, zamieszk. przy ul. Nadstawnej nr 5. Projekt opatrzony pieczęcią zawierającą adnotację z dnia 12.X.1935 r. o jego zatwierdzeniu. Adnotacja nosi datę 15.X.1938 r. i opatrzona jest m. in. pieczęcią i podpisem Prezydenta Miasta i Inspektora Budownictwa inż. K. Barszczewskiego

 

LiteraturaBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

 

Inspekcja budowlana, sygn. 1477