Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Furmańska 11 w Lublinie (obecnie Furmańska 9/11)

Historia nieruchomości zlokalizowanej w Lublinie przy ulicy Furmańskiej 11, dzisiejszej Furmańskiej 9/11.

Spis treści

[RozwińZwiń]

LokalizacjaBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

 

Dawny numer policyjny: 610
Numer hipoteczny: 428, 429
Numer przed 1939: Furmańska 9, Furmańska 11
Numer po 1944: -
Numer obecny: Furmańska 9/11

 

Furmańska 11Furmańska 11 na mapie Lublina z 1928 roku

Furmańska 11Furmańska 11 na panoramie lubelskiej z lat 30-tych XX wieku

 

FunkcjeBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

 

Lokale handlowe i rzemieślnicze w latach 1918-1940:


Ankieta z dnia 28.X.1936 r. [Inspekcja budowlana 1475]
1936 - sklep spożywczy
1936 - „sklep mąki z kartowla”


Karta realności z dnia 05.XII.1940 r. [Inspekcja budowlana 1475]
1940 - sklep rybny
1940 - 2 sklepy spożywcze

 

Karta realności z dnia 05.XII.1940 r. [ Inspekcja budowlana 1474]
1940 - skład żelaza

 

Historia budynkuBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

 

Właściciele:
dane z dnia 12.X.1896 - pusty plac
1915 - Sztejn Ber., Gewerc i Bardt

dane z dnia 24.X.1936 - Bardt Szmul syn Jakuba; Gewerc Benjamin syn, Henocha
dane z dnia 28.X.1936 - Sztajn Berek, syn Moszka; Szafran Cypa, córka Szlomy

 

 

Lokatorzy według wyznania, płci i wieku (1940 rok)

 

Ogólna ilość mieszkańców Mężczyzn Kobiet

Dzieci do lat 6
włącznie

Dzieci od 7-18 lat
włącznie
Uwagi

Chrześcijan - brak

Żydów - 50

12 17 8 13  

 

 

Mieszkańcy nieruchomości według zawodu (1940 r.):

Robotnicy: 3 (na piętrze)

Kupcy i przemysłowcy: 2 (na parterze) + 2 (na piętrze)

Rzemieślnicy: 1 (na piętrze)

Inne zawody: 1 (na poddaszu)

Bez zawodu: 1 (na poddaszu)

 

Opis budynkuBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

 

Ankieta z dnia 28.X.1936 r. [Inspekcja budowlana, sygn. 1475]


Położenie: ulica Furmańska 11/13a „spul wlascic”
Numer hipoteczny: 429
Właściciel: Sztajn Berek, syn Moszka; Szafran Cypa, córka Szlomy


Rodzaj nieruchomości: dom mieszkalny
Data rozpoczęcia użytkowania: 1847 r.
Z jakiego materiału wykonane są budynki: murowane, z cegły
Ilość mieszkań:
 - 6 mieszkań – 1 izba,
 - 1 mieszkanie – 2 izby
Ilość mieszkań w suterenach: nie ma
Ilość piwnic: nie ma
Ilość pięter: 2 piętra i poddasze
System wodociągowo-kanalizacyjny: wodociągu, kanalizacji i łazienek nie ma, ale: 1 ustęp
Oświetlenie: elektryczne i naftowe
Ogrzewanie: 4 piece grzewcze
Klatka schodowa: główna, ze schodami kamiennymi
Ilość balkonów: nie ma
Pokrycie dachu: blacha
Kiedy remontowano budynek: w 1936
Czy fasada bądź cały budynek wymaga remontu: nie
Czy jest miejsce odpowiednie do urządzenia schronu przeciwgazowego: nie ma

 

Dane dotyczące podwórza
Wymiary - podwórze całe: 3 x 3m
Nawierzchnia: brukowana
Jaka jest odległość budynku frontowego od oficyny: brak oficyny
Czy są stajnie, obory, chlewy, komórki: 1 komórka
Śmietnik: stały, nieruchomy
Roślinność: nie ma
Urządzenia do trzepania: nie ma
Co wiadomo o lokalach podziemnych: brak lokali podziemnych
Gdzie odpływają ścieki kuchenne: „ na podwórze w rynsztok”
Jak często wywożone są nieczystości domowe i przez kogo: śmiecie co tydzień, zawartość dołów 2 razy w roku

 


Karta realności z dnia 05.XII.1940 r. [Inspekcja budowlana, sygn. 1475]

Położenie: Furmańska 11
Powierzchnia - ogółem: 285 m2, w tym:
 - zabudowana: 169 m2,
 - niezabudowana: 116 m2
Długość frontu: 14 mb (głębokość 22 mb)


Budynek frontowy mieszkalny
Liczba kondygnacji: 3
Główna klatka schodowa: 1
Boczna klatka schodowa: -
Liczba mieszkań: 10 mieszkań 1-izbowych
Liczba izb: 10
Liczba piwnic: -
Liczba suteren niemieszkalnych: -
Liczba strychów: 1
Dopisek: Sztein Berek (ur. 1855, wyzn. mojż., rodz. Moszek i Sura Chana), Zalstein Jakób [Zalcsztajn] (ur. 1885, wyzn. mojż.), Ryfka Chetna (ur. 1905, wyzn. mojż.), Wajnberg Mindla (ur. 1888, wyzn. mojż.), Szafran Cypa (ur. 1890, wyzn. mojż., rodz. Szloma i Ruchla); Furmańska 11

 

 

Ankieta z dnia 24.X.1936 r. [Inspekcja budowlana, sygn. 1474]


Położenie: ulica Furmańska 9
Właściciel: Bardt Szmul, syn Jakuba; Gewerc Benjamin, syn Henocha
Dozorca: Stanisława Krzeczowska (dozorczyni przychodnia)


Rodzaj nieruchomości: niezabudowany plac przeznaczony na skup szmelcu żelaznego


Karta realności z dnia 05.XII.1940 r. [Inspekcja budowlana, sygn. 1474]
Położenie: Furmańska 9
Powierzchnia ogółem: 130 m2, w tym:
 - niezabudowana: 55 m2
 - zabudowana: 75 m2
Długość frontu: 13 mb (głębokość 10 mb)
Dopisek: Gewerc Benjamin (ur. 1893 r., wyzn. mojż., rodz. Szloma i Łaja, Furmańska 10, „wyjechał niewiadomo gdzie”), Bardt Szmul (ur. 1868 r., wyzn. mojż., rodz. Jankiel i Perla, Zamkowa 4); Furmańska 9

 

LiteraturaBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

 

Inspekcja Budowlana, sygn. 1474, 1475