Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Figura przy kościele św. Agnieszki przy ul. Kalinowszczyna w Lublinie

Przy kościele św. Agnieszki, ponad ulicą Kalinowszczyzna znajduje się murowana kolumna ze statuą Najświętszej Marii Panny, wystawiona w 1873 roku na pamiątkę wyszosowania ulicy Kalinowszczyzna.

Figura Matki Bożej z ulicy Kalinowszczyzna
Figura Matki Bożej z ulicy Kalinowszczyzna (Autor: Kamiński, Jan)
Figura przedstawia Matkę Bożą miażdżącą węża stopami; wokół głowy znajduje się aureola z dwunastu gwiazd (Ap 12,1). Napis na kamiennej tablicy wmurowanej w podstawę kolumny odnosi się do wyszosowania ulicy i brzmi:
 
DECEM SAECULA SPEBAVERE
VIAM STRATAM
KALINOVSCIANAM
ANNO 1873 CONSTRUCTAM
Ductore Antonio Pancer
 
 

Powiązane artykuły

Zdjęcia

Inne materiały

Słowa kluczowe