Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Festiwal Teatrów Niewielkich

Festiwal Teatrów Niewielkich odbywa się w Lublinie od 2005 roku. Ma ogólnopolski zasięg i charakter konkursu. Jego pomysłodawcą i dyrektorem jest Henryk Kowalczyk, twórca alternatywnego teatru Scena 6. Organizatorem imprezy – Wojewódzki Ośrodek Kultury przy ul. Dolnej Panny Marii.

 

Spis treści

[RozwińZwiń]

Idea festiwaluBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

Celem przedsięwzięcia – jak mówi jego dyrektor – jest przypomnienie, iż teatr jednego aktora był pierwszym teatrem na świecie oraz przywrócenie mu dawnej świetności1. Henryk Kowalczyk podkreśla również, że festiwal stwarza szansę recytatorom, by swoje dotychczasowe doświadczenia wykorzystali do budowania teatru, gdyż ten nie wymaga szczególnych zabiegów organizacyjnych, technicznych ani finansowych.
Festiwal Teatrów Niewielkich daje możliwość konfrontacji umiejętności amatorom z profesjonalistami. Skierowany jest głównie do młodzieży ponadgimnazjalnej i akademickiej, ale nie stawia rygorystycznych barier wiekowych.

Program festiwaluBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

W jury zasiadają aktorzy lubelskich teatrów, instruktorzy teatralni, recenzenci lokalnych gazet. Nagrody w kategorii aktorów profesjonalnych i nieprofesjonalistów jury przyznaje według następujących kryteriów:
– oryginalności scenariusza;
– uniwersalności formy i tematu;
– warsztatu aktorskiego;
– osobowości prezentującego monodram.
Oprócz części konkursowej Festiwal Teatrów Niewielkich proponuje występy znakomitych monodramistów. Wśród nich znaleźli się Jan Peszek (Scenariusz dla nieistniejacego, lecz możliwego aktora instrumentalnego B. Schaeffera), Andrzej Golejewski z Teatru im J. Osterwy w Lublinie, Karolina Cicha (Koncert jednoosobowej orkiestry).
Organizatorzy Festiwalu Teatrów Niewielkich dbają o to, by wstęp na wszystkie imprezy był bezpłatny.

 

Opracowała Magdalena Jankowska
Redakcja: Monika Śliwińska

 

PrzypisyBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

1 H. Kowalczyk, Idea Festiwalu Teatrów Niewielkich, strona internetowa Festiwalu Teatrów Niewielkich, [online:] http://www.wok.lublin.pl/index.php?item=teatr, [dostęp: 24.06.2013].

 

 

LiteraturaBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

Hejno S., Kiedy aktor wystarcza za cały wielki teatr, „Kurier Lubelski”, 5.05.2012, nr 233.
Józefczuk G., Festiwal Teatrów Niewielkich jeszcze dzisiaj, „Gazeta Wyborcza. Lublin”, 25.10.2009.