Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Festiwal Opowiadaczy "Słowo Daję"

Festiwal Opowiadaczy organizowany jest corocznie od 2008 r. w Lublinie przez Fundację Kultura Enter. Jej partnerami są Warsztaty Kultury (instytucja kultury Lublina powstała w wyniku podziału Centrum Kultury w Lublinie) i O.pl – Polski Portal Kultury. Projekt przygotowuje Karolina Waszczuk.

Jak ogłasza Centrum Kultury w Lublinie:

To trzy dni mądrości słowa zawartej w niezwykłych historiach przedstawianych przez kilkunastu najlepszych opowiadaczy z Polski.

Spis treści

[RozwińZwiń]

Idea festiwaluBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

Główny cel wydarzenia to ukazanie wielokulturowej tradycji Lublina i Lubelszczyzny poprzez opowiadanie lubelskich legend przekazywanych przez ludowych gawędziarzy i bajarzy, a także opowieści historycznych prezentujących najważniejsze wydarzenia związane z historią Lublina.

Kolejnym założeniem festiwalu jest przybliżenie kultury państw, z którymi współpracuje Lublin – Ukrainy, Hiszpanii, Litwy i Francji – poprzez zaproszenie opowiadaczy z zagranicy, m.in. Janet Blake i Laurence Benedetti.

Działania festiwaloweBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

Festiwal ma miejsce na Starym Mieście w Lublinie. Odbywa się corocznie od 2008 r. Dotychczas zostały zaprezentowane opowieści m.in. w wykonaniu: Przemysława Buksińskiego, Witolda Dąbrowskiego (Teatr NN), Michała Malinowskiego (Muzeum Bajek, Baśni i Opowieści), Bartosza Ignacego Wrony, Ojców Dominikanów, Tomasza Rokosza, Sonii Usarek, Stowarzyszenia Studnia O. (w składzie: Jarek Kaczmarek, Inga Julia Dembowska, Małgorzata Litwinowicz, Agnieszka Aysen Kaim) oraz grup: Chojzes Klezmorim, Lechistan Trio, II RP.

Oprócz opowieści na festiwalach można też wysłuchać koncertów granych na historycznych instrumentach etnicznych.

Podczas festiwali organizowane są Warsztaty Opowiadania prowadzone m.in. przez Jarka Kaczmarka z Grupy Studnia O. oraz warsztaty literacko-plastyczne dla dzieci.

Jak pisze Agnieszka Gernand w artykule Festiwal Opowiadaczy w Lublinie:

Lubelskie centrum kulturalne Warsztaty Kultury proponuje [...] zatrzymanie się w biegu, skupienie przez dłuższą chwilę uwagi i wysłuchanie barwnie opowiadanych historii. Próba wskrzeszenia żywej relacji człowieka z opowiadaną historią wpisuje się natomiast w naturalną potrzebę człowieka do wypowiedzenia się i bycia wysłuchanym1.

Przemysław Buksiński jako uczestnik Festiwalu Opowiadaczy „Słowo Daję” jest od początku związany z tą akcją. Jest animatorem kultury związanym z „Grupą Projekt”, aktorem, instruktorem teatralnym. Jako twórca Grupy Improwizacji Teatralnej „No Potatoes” pokazuje jak można bawić się słowem oraz uczyć sztuki improwizacji.

Opracowanie: Olga Nowak

LiteraturaBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

Źródła internetowe

1. http://www.ck.lublin.pl/
2. http://warsztatykultury.pl
3. http://www.teatrnn.pl/kalendarium
4. http://latarnia.teatrnn.pl/baza/pokaz/animator/552
5. http://kultura.lublin.eu/

PrzypisyBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

  1. Wróć do odniesienia „Purpose — Przedsiębiorczość w Kulturze”, 30 listopada 2010.