Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Fabryki maszyn i narzędzi rolniczych w Lublinie

Pierwszą wytwórnię narzędzi i maszyn rolniczych w Lublinie założyli dwaj Szkoci – Jan Douglas i Andrzej Kedslie, w 1835 roku. Ich zakładzik, produkujący młocarnie i sieczkarnie, mieścił się przy Krakowskim Przedmieściu 64, tam gdzie dzisiaj znajduje się Bank Depozytowo-Kredytowy III Oddział. Ale rychło przedsięwzięcie to upadło, a w miejscu tej fabryczki w 1845 roku dwaj bracia, również z pochodzenia Szkoci – Dawid i Douglas Bardowie, uruchomili wytwórnię pługów. Zatrudniali – zależnie od koniunktury – od 10 do 30 robotników. Wprawdzie wyroby braci Bardów zostały wysoko ocenione na Wystawie Przemysłowo-Rolniczej w 1860 roku, zakład ten jednak upadł i nie pomógł mu nawet udział wspólnika – Aleksandra Mac Leoda, także Szkota.

Fabryka Maszyn i Narzędzi Rolniczych Wolskiego w Lublinie
Fabryka Maszyn i Narzędzi Rolniczych Wolskiego w Lublinie (Autor: Celiński, Piotr)
W 1864 roku Robert Moritz przełamał złą passę wytwórni Szkotów. Został jej wspólnikiem wraz z Aleksandrem Mac Leodem, przenosząc fabrykę maszyn rolniczych na Krakowskie Przedmieście 62.   
 
W 1874 roku - dziesięć lat po utworzeniu zakładu przez Moritza, inżynier Mieczysław Saryusz Wolski razem z ziemianinem z Sandomierskiego Mieczysławem Łabeckim założył Fabrykę Machin i Odlewnię Żelaza. Mieściła się w zabudowaniach przy ulicy Foksal 14-16. Jej specjalnością byłą produkcja kieratów, młocarni, sieczkarni, wialni i odlewów żeliwnych.  

Literatura

Denys M., Zanim powstała SPIMA S.A., "Na przykład” 1995, nr 29