Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Edward Stachura – bibliografia lubelska

Utwory Edwarda Stachury drukowane w Lublinie oraz lubelskie teksty o Edwardzie Stachurze.

 

 

Spis treści

[RozwińZwiń]

Poezja Edwarda StachuryBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

„Sztandar Ludu”, nr z 5–7 IV 1958 – [Smutno w morskim królestwie smutno...]
(debiut lubelski na łamach świątecznego, wielkanocnego wydania „Sztandaru”) 

„Kultura i Życie”, nr z 27 IV 1958 – [Nachylcie plecy wasze...]
 (dodatek tygodniowy „Sztandaru Ludu”)

„Kultura i Życie”, nr z 25 V 1958 – Kochankowie; [Wybuchają na mostkach twoje oczy...]

„Kultura i Życie”, nr z 29 VI 1958 – Lato w Alpach; Skandynawia

„Kultura i Życie”, nr z 13 VII 1958 – [Zapach wosku...]; [Na bransoletach u metysek...]

„Kultura i Życie”, nr z 31 VIII 1958 – Kompozycja

„Kamena” , nr 6 z 31 III 1959 – Dolina obiecana, przedruk: „Kultura i Życie” nr 17, s. 2.;  [Niebo to jednak studnia] (debiut w „Kamenie”)

„Kamena”, nr 19 – 20 z 31 X 1959 – Pejzaż; [Oczy nim dosięgły...]

„Kamena” 1959, nr 23/24, s. 9. – [Na początku były dzbany...]; Deszcz tropikalny

„Kultura i Życie” 1959, nr 50, s. 2. – Pływanie; Odpływanie

„Kultura i Życie” 1959, nr 17, s. 2. – Skandynawia

„Kamena”, nr 1 z 15 I 1960 – Róża

Proza poetyckaBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

„Kamena”, nr 21 z 15 XI 1959 – Błogosławiona bądź, łaźnio!

„Kamena”, nr 1 z 15 I 1960 – Która jest jak oliwa na wodę

„Kultura i Życie”, nr 12 1960, s. 1. – Dialog z Panią Sartoris

„Kamena” 1960, nr 8, s. 5. – Noc; [Ja tobie...]; Pojedynek

Listy poetyckieBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

„Kamena”, nr 13–14 z 31 VII 1960 – Drogi Przyjacielu!...

„Kamena”, nr 15–16 z 15–31 VIII 1960 – Drogi Mój

„Kamena”, nr 21, s. 9. z 15 XI 1960 – Drogi Mój! [2]

OpowiadaniaBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

„Kultura i Życie”, nr 42, s. 2. z 9 XI 1958 – Piękna przygoda 

„Kamena”, nr 17 z 1960 Dwa hotele

„Kamena”, nr 15 z 1961 Królewicz

„Kamena”, nr 22 z 1962 Koniec miesiąca marzec

„Kamena”, nr 21 z 1963 W polu  

„Kamena”, nr 12 z 1964 Pod Annopolem  

„Kamena”, nr 15 z 1631 VIII 1965 Los niezłomny

Teksty piosenekBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

„Kamena”, nr 12 z 4 VI 1972 Życie to nie teatr; Nowy dekalog czyli dziesięć wskazań i dziesięć przeciwwskazań dla ciebie, sieroto nieboża Zygmusiu K.;  Na błękicie jest polana

„Kamena”, nr 15 z 16 VII 1972 Jestem niczyj; Błogo bardzo sławił będę ten dzień; Co warto

Wspomnienia o E. StachurzeBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

Derecki M., Golił się dokładnie, twarz kropił niezłą wodą... „Weekend wspomnień”, Gazeta na Weekend 1994, nr 116, s. 3.

Derecki M., Niebieskooki blondyn na Placu Litewskim, „Weekend wspomnień”, Gazeta na Weekend 1994, nr 110, s. 3.

Derecki M., Lubelskie lata Edwarda Stachury, „Weekend wspomnień”, Gazeta na Weekend 1994, nr 145, s .3.

Derecki M., Lubelskie lata Edwarda Stachury, „Weekend wspomnień”, Gazeta na Weekend 1994,  nr 151, s. 3.

Derecki M., Lubelskie lata Edwarda Stachury, Lublin 2009.

Derecki M., Panie Edwardzie, ja wierzę, że się pan wybije, „Weekend wspomnień”, Gazeta na Weekend 1994, nr 133, s. 3.

 

Derecki M., S-syp, s-syp, syp forsę na stół!, „Weekend wspomnień”, Gazeta na Weekend 1994, nr 122, s. 3.

Derecki M., W dłoni ściskał pustą butelkę, „Weekend wspomnień”, Gazeta na Weekend 1994, nr 126, s. 3.

Karaś R., Sted na Ogródkowej, [w:] „Mironalia 1996–2006” – dodatek specjalny do Biuletynu Informacyjnego Bibliotek, Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy Dzielnicy Ochota, Warszawa 2006. 

Kłak T., Stachura i „przeklęte miasto„Akcent” 2006, nr 2. 

Rostworowski S. J., Dysk gorejący. Wspomnienie o Edwardzie Stachurze, „Akcent” 2001, nr 4.

Listy E. Stachury – opracowaniaBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

Kochany bracie, „Akcent”, nr 3, 2005, oprac. Dariusz Pachocki.

Listy do Istvana Kovasca czyli – tłumacza Siekierezady na język węgierski, „Akcent” 1973.

Listy do Władysławy Zossel, „Akcent” nr 1 z 1988, opracowane przez Mirosława Dereckiego.

Listy do Ryszarda Milczewskiego-Bruno, „Akcent”, nr 1 z 1999, opracowane przez Czesława M. Szczepaniaka.

Listy do Juliana Przybosia, „Akcent”  nr 12 z 2003,  opracowane przez Dariusza Pachockiego.

O twórczości E. StachuryBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

„Attikus” [Mikulski Zygmunt], Nie mniej drogi!, „Kamena”, nr 1516, 1531 VIII 1960 [odpowiedź Zygmunta Mikulskiego na listy poetyckie Stachury].
Kłak T., Do Edwarda Stachury list prywatny, „Kamena”, nr 1516, 1531 VIII 1960 [po wieczorze autorskim Stachury].
Mikulski Z., Poezja chleb powszedni, „Sztandar Ludu”, nr 5 II 1960 [po wieczorze autorskim Stachury].

Mikulski Z., Stachuryzada, „Sztandar Ludu” 1986, nr 250.

Truchlińska B., Światopogląd oniryczny poety, „Akcent”, nr 12, 1993.

InneBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

 „Kultura i Życie”, nr 21 z 8 VI 1958 akwarela Edwarda Stachury przedstawiająca niewielki domek z drzewami w tle.

 

 Opracowała Dominika Majuk