Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Edward Hartwig – wspomnienia

Wspomnienia Edwarda Hartwiga, Julii Hartwig i Ewy Hartwig-Fijałkowskiej.

Rodzina Hartwigów
Rodzina Hartwigów (Autor: nieznany)

Wspomnienia Julii Hartwig o bracie

Wspomnienia Ewy Hartwig-Fijałkowskiej o ojcu

Audycje radiowe z udziałem Edwarda Hartwiga

Powiązane artykuły

Zdjęcia

Wideo

Inne materiały

Słowa kluczowe