Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Edward Hartwig – kalendarium życia i twórczości

Najważniejsze fakty z życia i twórczości Edwarda Hartwiga.

Edward Hartwig - fotografia świadka historii
Edward Hartwig, fot. Marta Kubiszyn

Spis treści

[RozwińZwiń]

KalendariumBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

6 września 1909 – w Moskwie urodził się Edward Hartwig. Matka – Maria z domu Biriukow, ojciec – Ludwik Hartwig

Listopad 1917 – rewolucja bolszewicka. Po konfiskacie moskiewskiej pracowni Ludwika Hartwiga rodzina Hartwigów decyduje się na wyjazd do Polski. W Lublinie Hartwigowie mieszkają przy ulicy Staszica 2

1918 – Ludwik Hartwig otwiera zakład fotograficzny przy ulicy Narutowicza 19. Była to słynna „buda”. Pracownia miała szklany dach i ściany, a w środku rosło drzewo akacji. W zakładzie pracowała prawie cała rodzina

1924 – Edward Hartwig, uczeń Gimnazjum im. S. Staszica i prywatnej szkoły rysunku Henryka Wiercieńskiego, przygotowuje się do egzaminów wstępnych na Akademię Sztuk Pięknych. W tym czasie żywo uczestniczy w życiu lubelskiej cyganerii, między innymi przyjaźni się z malarzami Zenonem Kononowiczem i Władysławem Filipiakiem. Często uczestniczy w plenerach łukaszowców w Kazimierzu Dolnym

1925 – pierwsze samodzielne fotografie Starego Miasta i Podzamcza autorstwa Edwarda Hartwiga

1929 – pierwsza indywidualna wystawa fotografii Edwarda Hartwiga w Lublinie

1931 – śmierć matki, choroba ojca. Edward Hartwig przejmuje zakład fotograficzny przy ulicy Peowiaków

1932 – Edward Hartwig żeni się z Heleną Jagiełło (1910–1998). Wraz z żoną prowadzi zakład fotograficzny. W tym samym czasie Ludwik Hartwig otwiera zakład fotograficzny w Hotelu Europejskim przy Krakowskim Przedmieściu

1935 – Edward Hartwig wyjeżdża do Wiednia na studia do Graphische Lehr und Versuchsanstalt, gdzie pracuje między innymi w pracowni Rudolfa Koppitza. Uczęszcza także na zajęcia z grafiki. Bierze udział w IX Międzynarodowym Salonie Fotografii

1937 – Edward Hartwig wraca do Lublina

1938 – Edward Hartwig bierze udział w Wystawie Fotografiki Polskiej w Lublinie oraz w I Polskiej Wystawie Fotografii Ojczystej w Warszawie

28 lipca 1939 – rodzi się córka Danuta. We wrześniu podczas bombardowania Lublina zostaje zniszczona pracownia Ludwika Hartwiga z pracami Edwarda Hartwiga

1940–1944 – Ludwik Hartwig okupację spędza w Lublinie, pracuje głównie w swoim laboratorium

1941 – rodzi się córka Ewa

1944 – wystawa indywidualna w Muzeum Lubelskim. Edward Hartwig bierze udział w Wystawie Fotografii Ojczystej w Warszawie. W tym samym roku zostaje aresztowany przez NKWD i wywieziony do obozu w Jogle

1946 – powrót do Lublina, powrót do pracy. Edward Hartwig zostaje jednym ze współzałożycieli Polskiego Związku Artystów Fotografików

1947 – Edward Hartwig wraz z rodziną przenosi się do Warszawy

1951 – początek współpracy Edwarda Hartwiga z teatrem

1954 – odznaczenie Złotym Krzyżem Zasługi

1958 – album Fotografika

1959 – Edward Hartwig zostaje odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski

1960 – Edward Hartwig otrzymuje medal na igrzyskach olimpijskich w Rzymie za fotografię sportową

1961 – doroczna Nagroda Miasta Stołecznego Warszawy

1962 – album Akropol

1969 – album Kulisy teatru. Edward Hartwig bierze udział w wystawie zbiorowej 10 fotografów świata w Wiedniu

1978 – album Wariacje fotograficzne

1979 – złoty medal miasta Paryża oraz medal „Zasłużony dla miasta Lublina”

1988 – odznaka „Zasłużony dla Kultury Narodowej”

1989 – album Wierzby

1992 – Edward Hartwig wykonuje pierwsze fotografie kolorowe

1995 – kawaler Krzyża Komandorskiego Orderu Odrodzenia Polski

1996 – nagroda honorowa w konkursie „Najpiękniejsza Książka Roku”

28 października 2003 – Edward Hartwig umiera w Warszawie

LiteraturaBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

Kalendarium życia i twórczości Edwarda Hartwiga powstało na podstawie następujących artykułów:

Edward Hartwig (1909–2003). Fotografie ze zbiorów rodziny Artysty i Muzeum Narodowego w Warszawie, red. Małgorzata Plater-Zyberk, Warszawa 2004.

Magierski J., Lubelskie Towarzystwo Fotograficzne, „Kwartalnik Wojewódzkiego Domu Kultury w Lublinie” 1987, XVI, s. 21–23.

Psy czy koty? Fotografia czy fotografika? Kolor czy…? – Edward Hartwig odpowiada na pytania Anny Beaty Bohdziewicz, kwiecień–maj 1996, „Format” 1997, nr 24/25, nr 3/4.

Powiązane artykuły

Zdjęcia

Galerie

Historie mówione

Inne materiały

Słowa kluczowe